EU financiranje

Projekt sanacije klizišta Hrib

Projekt sanacije klizišta Hrib

7 srpnja, 2023

U Primorsko-goranskoj županiji, u naselju Hrib pokrenuto je klizište širine 35,0, a dužine 47,0 m. Predmetno klizište karakteriziraju njegova vertikalna čeona pukotina visine 1,0 m te tri sekundarne čeone pukotine širine 10,0-18,0 m u sklopu tijela klizišta.Za potrebu izrade projekta sanacije klizišta, proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istražne radove. Osim geološke i geotehničke prospekcije šireg […]

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

7 srpnja, 2023

U mjestu Fužine, uz jugozapadnu obalu jezera Bajer planirana je izgradnja glamping kampa. Budući kompleks sastojat će se od 15 smještajnih jedinica, centralne građevine te garaže. Za potrebe izgradnje dijela navedenih objekata nužno je izvesti iskop postojećeg terena dubine do cca 15,0 m (garaža), 8,0 m (centralni objekt) i 2,60 m (ukopane smještajne jedinice) te […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

19 travnja, 2023

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Projekt sanacije klizišta Dubravci

Projekt sanacije klizišta Dubravci

18 listopada, 2022

Predmetna lokacija je klizište Dubravci, koje se nalazi zapadno od naselja Dubravci, na državnoj cesti DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija.Za navedeno klizište proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu […]

Projekt zaštite pokosa i zaštite od odrona – Banska vrata, Rijeka

Projekt zaštite pokosa i zaštite od odrona – Banska vrata, Rijeka

18 listopada, 2022

Predmetna lokacija smještena je na dionici 19 državne ceste D3 u stacionaži km 4+817, nakon tunela Banska Vrata u smjeru prema Orehovici. Navedenu lokaciju karakteriziraju strme do subvertikalne litice stijenske mase visine i do preko 100,0 m na južnoj strani i kanjon rijeke Rječine na sjevernoj strani prometnice.Za potrebu izrade geotehničkog elaborata te glavnog i […]

Projekt osiguranja građevne jame – hotel Blu Mare, Novigrad

Projekt osiguranja građevne jame – hotel Blu Mare, Novigrad

14 rujna, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela kapaciteta 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice – sobe, te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. U svrhu izgradnje buduće građevine predviđeno je ukopavanje u postojeći teren do dubine od cca. 4,0 m. Za potrebu […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

8 rujna, 2022

U naselju Ičići, smještenom na jugozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije, planirana je izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene – hotela. Planirana izgradnja sastoji se od dvije prostorne cjeline na ukupno 7 etaža. Lokacija budućeg hotela Ičići specifična je zbog terena u padu i značajne količine podzemne vode (bujičnih vodotoka) u zoni zahvata te je bilo potrebno formirati […]

Geotehnički istražni radovi – luka Omiš

Geotehnički istražni radovi – luka Omiš

7 rujna, 2022

Na obalnom dijelu grada Omiša predviđena je rekonstrukcija uređenog asfaltiranog šetališta te gat s priveznom obalom. S ciljem izrade izvedbenog projekta uređenja luke otvorene za javni promet, proveli smo geotehničke istražne radove i izradili geotehnički elaborat. U svrhu izrade geotehničkog elaborata za predmetni zahvat izvedeno je jedanaest (11) istraživačkih rotacijskih bušotina pojedinačnih duljina od 8,0 […]

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

7 rujna, 2022

Željeznička pruga M104 sastavni je dio magistralne pruge koja je u doba Jugoslavije povezivala gradove Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Za potrebe pojačanog održavanja navedene dionice proveli smo geotehničke istražne radove koji su se sastojali od: Geološke i geotehničke prospekcije šireg područja Istraživačkog bušenja Iskopa sondažnih jama Inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije bušaćih jezgri i sondažnih jama […]

Projekt sanacije klizišta Brebornica

Projekt sanacije klizišta Brebornica

6 rujna, 2022

Klizište Brebornica nalazi se jugozapadno od naselja Brebornica, na državnoj cesti DC1, dionica 011 u km 4+500. Za navedeno klizište proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu […]

Projekt osiguranja građevne jame – Gradska knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin

Projekt osiguranja građevne jame – Gradska knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin

20 travnja, 2022

Predmetna lokacija smještena je na mjestu nekadašnjeg tvorničkog kompleksa Paromlin u centru grada Zagreba, između glavnog željezničkog kolodvora na sjeveru i koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na jugu. Na lokaciji postojećeg parkirališta i objekta Paromlin predviđena je izgradnja nove zgrade gradske knjižnice grada Zagreba – Paromlin, za koju smo izradili glavni i izvedbeni projekt osiguranja građevne […]

Projekt osiguranja građevne jame – stambena zgrada, Zagreb

Projekt osiguranja građevne jame – stambena zgrada, Zagreb

20 travnja, 2022

Predmetna lokacija nalazi se u Kukuljevićevoj 27 u Zagrebu na kojoj je predviđena izgradnja stambene zgrade. Za ovu luksuznu novogradnju sa 22 stana izradili smo projekt osiguranja građevne jame. Lokacija građevine omeđena je susjednim zgradama te je u svrhu smanjenja pomaka i osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti, ali i uporabivosti okolnih objekata odabrano rješenje osiguranja […]

Geotehnički istražni radovi – BINA ISTRA

Geotehnički istražni radovi – BINA ISTRA

20 travnja, 2022

Predmetna dionica A8 čitavim se dijelom nalazi u Primorsko-goranskoj županiji te se proteže od Portala Kvarner Tunel Učka do čvora Matulji, od km 35+870 do km 46+150. Teren je morfološki jako razveden te je cesta dijelom izvedena zasijecanjem u stijensku masu, a dijelom nasipavanjem na postojeći teren. Za potrebu izrade inženjerskogeološkog izvještaja provedeni su sljedeći […]

Projekti potpornih konstrukcija od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

Projekti potpornih konstrukcija od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

31 ožujka, 2022

Na projektu izgradnje Pelješkog mosta sudjelovali smo u izradi glavnih i izvedbenih projekata potpornih konstrukcija od armiranog tla na pozicijama upornjaka mosta Dumanja Jaruga I te zida Doli u sklopu izgradnje pristupnih cesta mostu sa strane poluotoka Pelješca. Budući most Dumanja Jaruga I započinje u km 9+290 i završava u km 9+710 te se proteže […]

Projekt zaštite stijenskog pokosa – kompleks Zvir, Rijeka

Projekt zaštite stijenskog pokosa – kompleks Zvir, Rijeka

22 prosinca, 2021

Predmetni pokos na lokaciji kompleksa Zvir smješten je na sjeverozapadnom dijelu desne obale postojećeg korita rijeke Rječine, iza kompleksa zgrada uz prilaznu cestu kompleksa ZVIR. Tijekom vremena su na toj lokaciji uočeni odroni manjih stijenskih blokova čime je bilo ugroženo korištenje prilazne ceste unutar kompleksa. Radovi na sanaciji započeli su u ožujku 2021. godine, a […]

Izvedbeni projekt armiranobetonskog potpornog zida – Rijeka

Izvedbeni projekt armiranobetonskog potpornog zida – Rijeka

14 prosinca, 2021

Predmetna lokacija se nalazi u katastarskoj općini Stari Grad koja je dio grada Rijeke, u Primorsko-goranskoj županiji. Opseg ovog izvedbenog projekta je izvedba armiranobetonskih potpornih zidova koji će služiti za osiguranje stabilnosti iskopa izvedenih za potrebu izvedbe poslovne građevine i njenog okoliša.  Projektom se predviđa izvedba armiranobetonskih potpornih zidova na sjeverozapadnoj strani iskopa, te na […]

Projekti temeljenja – Petram Resort, Savudrija

Projekti temeljenja – Petram Resort, Savudrija

14 prosinca, 2021

U sjeverozapadnoj Istri na mikrolokaciji Alberi u Savudriji u tijeku je izgradnja Petram Resorta koji će nuditi 252 vrhunske nekretnine za odmor ili stanovanje. U sklopu resorta gradi se aparthotel i 55 vila s ugostiteljsko-turističkim i uslužnim sadržajima. Za potrebe izgradnje Resorta proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili geotehnički elaborat i geotehničke […]

Projekt temeljenja – most preko potoka Kutinice

Projekt temeljenja – most preko potoka Kutinice

14 prosinca, 2021

Lokacija na kojoj se predviđa izgradnja mosta se nalazi u gradu Kutini. Predviđenim mostom s pristupnim cestovnim rampama preko potoka Kutinice povezuju se dva dijela grada; novi gradski trg na zapadu i Dalmatinsku ulicu na istoku. Za navedeni most izradili smo projekt temeljenja na razini glavnog i izvedbenog projekta koji obuhvaća izvedbu dubokog temeljenja mosta […]

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

14 prosinca, 2021

Na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu sportskog centra Platak nalazi se žičara izgrađena 80-ih godina. Kako bi se ostvario veći kapacitet žičare za prijevoz putnika te omogućile dodatne usluge predviđena je izvedba kraka 2 žičare Radeševo. Za potrebe izgradnje kraka 2 žičare Radeševo proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove, izradili geotehnički elaborat te […]

Geotehnički istraživački radovi – hotel Albatros, Cavtat

Geotehnički istraživački radovi – hotel Albatros, Cavtat

14 prosinca, 2021

Na parceli od oko 50 tisuća četvornih metara u neposrednoj blizini grada Cavtata planira se izgradnja nove građevine – hotel Albatros 2. Budući objekt ugostiteljsko – turističke namjene protezat će se na 16.400,88 kvadrata te će imati ukupno 3 nadzemne i 1 podzemnu etažu sa ukupno 252 smještajne jedinice. Za potrebe izgradnje hotela proveli smo […]

Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Opatija

Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Opatija

14 prosinca, 2021

U centru grada Opatije, u sklopu zone Slatina, u tijeku je izgradnja građevine ugostiteljsko-turističke namjene ― hotel Keight. Budući hotel je katnosti 2Po + P + 4 + Pk, osnovnog oblika izduženog kvadra. S obzirom na predviđeno ukopavanje građevine te zahtjevne geološke, hidrogeološke i urbanističke uvjete potrebno je formirati, osigurati i zabrtviti privremenu građevnu jamu […]

Projekt temeljenja 1. gimnazije u Osijeku, Osijek

Projekt temeljenja 1. gimnazije u Osijeku, Osijek

6 prosinca, 2021

Na sjeverozapadnom dijelu grada Osijeka planirana je izgradnja nove zgrade 1. gimnazije. Nova zgrada 1. gimnazije protezat će se na 7758,0 kvadrata i sastojat će se od 3 etaže. Uz novu zgradu predviđena je izvedba pripadnog školskog dvorišta, kolnog pristupa i parkirališta. Za potrebu izrade projekta temeljenja provedeni su inženjerskogeološki i geotehnički istražni radovi koji […]

Sanacija klizišta Vela Voda

Sanacija klizišta Vela Voda

21 listopada, 2021

Na dijelu nestabilne padine uz zapadni rub županijske ceste u Gorskom kotaru, dionica Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje, pokrenuto je klizište u širini cca 110 m i duljini cca 40 m. Lokacija pokretanja kliznog tijela nalazi se 0,5 km južno od naselja Vela Voda. Za potrebu izrade projektne dokumentacije provedeni su inženjerskogeološki […]

Geotehnički istraživački radovi – Rafinerija INA Rijeka

Geotehnički istraživački radovi – Rafinerija INA Rijeka

18 veljače, 2021

Modernizacija Rafinerije nafte Rijeka je najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti naftne kompanije INA. Projekt obuhvaća izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka, rekonstrukciju postojećih jedinica kao i novu luku sa zatvorenim skladištem koksa u Rafineriji INA Rijeka. Radovi na novom postrojenju su započeli 2020. godine, a njegovo puštanje u rad se očekuje tijekom 2023. godine. […]

Inženjerskogeološki istraživački radovi, brza cesta Bjelovar – Virovitica

Inženjerskogeološki istraživački radovi, brza cesta Bjelovar – Virovitica

18 veljače, 2021

Izgradnja brze ceste Bjelovar-Virovitica od velikog je značaja za Republiku Hrvatsku jer s njom, Virovitica i Virovitičko-podravska županija postaje sjecište najvažnijih prometnih pravaca D2, D5 i D12, što predstavlja žilu kucavicu daljnjeg gospodarskog razvoja Virovitičko-podravske županije.  Nova cesta predstavljat će kvalitetnu i brzu poveznicu sa Zagrebom i središnjom Hrvatskom s mogućnošću dolaska do hrvatske metropole za 60 minuta.  Za tvrtku […]

Projekt temeljenja spremnika i izvedba platoa – LNG Krk

Projekt temeljenja spremnika i izvedba platoa – LNG Krk

18 veljače, 2021

U općini Omišalj na otoku Krku u tijeku je izgradnja plutajućeg terminala za prihvat i skladištenje ukapljenog prirodnog plina. Terminal ima geopolitičku i stratešku dimenziju u okviru jačanja europskog energetskog tržišta i povećanja sigurnosti opskrbe plinom zemalja Europske unije te zemalja srednje i jugoistočne Europe. Riječ je o projektu koji je od strateškog značaja za […]

Osiguranje građevne jame i temeljenje – Aparthotel Žnjan, Split

Osiguranje građevne jame i temeljenje – Aparthotel Žnjan, Split

18 veljače, 2021

Na jugoistočnom dijelu grada Splita, u sklopu naselja Žnjan, planirana je izgradnja ugostiteljsko turističke građevine – aparthotela. Novi aparthotel protezat će se na 2.094 kvadrata i sastojat će se od 2 podzemne etaže te 6 nadzemnih etaža. Za potrebu izgradnje aparthotela neophodno je izvesti zasijecanje u postojeći teren uz osiguranje trajne građevne jame dubine do […]

Projekt zaštite pokosa Brseč – Mošćenička Draga

Projekt zaštite pokosa Brseč – Mošćenička Draga

23 srpnja, 2020

Vožnja državnom cestom DC66, dionica 003 iz smjera Opatije prema Mošćeničkoj Dragi dugi niz godina zahtijevala je poseban oprez vozača zbog povremenih odrona uz sam rub prometnice. Kako bi se spriječili daljnji odroni, Hrvatske ceste su tijekom 2019. godine ušle u investiciju sanacije nestabilnih pokosa. Za potrebu glavnog i izvedbenog projekta zaštite pokosa proveli smo […]

Izrada projektne dokumentacije sanacija geotehničkih građevina

Izrada projektne dokumentacije sanacija geotehničkih građevina

23 srpnja, 2020

Na izgrađenim dionicama autocesta povremeno se pojavljuju nestabilnosti geotehničkih građevina (građevine izvedene u temeljnom tlu, od temeljnog tla ili opterećene tlom) koje se ne mogu uspješno sanirati u sklopu redovitog održavanja autoceste. U svrhu omogućavanja sigurnog odvijanja prometa, nužno je izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju kojom će se omogućiti trajna stabilnost geotehničkih konstrukcija. Temeljem godišnjeg […]

Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“

Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“

23 srpnja, 2020

Na području Vrha Vinagorskog u blizini grada Pregrade od 2014. g. aktivno je klizište većih razmjera. Područje obuhvaća padine između vrhova Vinagore, Martiša Vesi i Vrha Vinagorskog. Površina ovog područja je oko 23,0 ha, a opseg je oko 2,30 Km, dubina klizne plohe do 6,0 m. U sklopu idejnog rješenja sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“ predviđeni […]

Geotehnički istražni radovi – Vinarija Damjanić

Geotehnički istražni radovi – Vinarija Damjanić

4 rujna, 2019

U zaleđu Grada Poreča, na županijskoj cesti koja od Poreča vodi prema Svetom Lovreču, nalazi se vinarija Damjanić. Na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja vinarskog podruma sa pomoćnim i pratećim sadržajima. Novoplanirani objekt je predviđen kao dvojna građevina međusobno povezana podzemnom komunikacijom dilatiranom sa svake strane. U sklopu izgradnje ovog objekta predviđeno je izvođenje temelja […]

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

30 svibnja, 2019

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i 5-etažnog vinskog podruma. Za projekt hotela i vinskog podruma proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama […]

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj

30 svibnja, 2019

U Općini Kanfanar, u središnjem dijelu Istre, nalazi se Tvornica duhana Rovinj na ukupnoj površini od 45.000 četvornih metara.Za potrebu rekonstrukcije i dogradnje hale uz postojeći objekt, proveli smo geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt u svrhu osiguranja građevne jame. S obzirom na blizinu izvedbe dogradnje, bilo je potrebno predvidjeti vertikalan iskop […]

Sanacija odrona – Hrvatska Kostajnica

Sanacija odrona – Hrvatska Kostajnica

30 svibnja, 2019

Hrvatska Kostajnica nalazi se na jugoistočnom rubu središnje Hrvatske, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. U ranim jutarnjim satima 11.03.2018. sa brda Djed iznad obiteljskih kuća u ulici Davora Trstenjaka, uz sjeveroistočni rub šetališta Dr. Franje Tuđmana i korito rijeke Une, došlo je do stijenskog odrona. Obujam pokrenutih odrona iza kuća iznosio je cca […]

Geotehnički istražni radovi, Brodogradilište Brodosplit

Geotehnički istražni radovi, Brodogradilište Brodosplit

7 travnja, 2019

Brodogradilište Brodosplit smješteno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u sjevernom dijelu grada Splita. S obzirom da niti jedno brodogradilište u Hrvatskoj nema suhe dokove za gradnju brodova, realizacija izgradnje suhog doka omogućit će podizanje tehničko-tehnoloških kapaciteta i sposobnosti brodogradilišta. Jedan suhi dok se planira izgraditi pokraj postojećeg navoza na „Malom mulu“ dimenzija 200 m duljine, 45 […]

Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje – Rikard Benčić, Rijeka

Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje – Rikard Benčić, Rijeka

26 rujna, 2018

Projekt pod nazivom „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ obuhvaćao je revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu s krajnjim rezultatom kreiranja kulturne četvrti u centru Rijeke. U T-zgradi, bruto površine 5.750 m2, smjestit će se nova gradska knjižnica. Predmetna zgrada […]

Geotehnički istražni radovi – Zračna luka, Rijeka

Geotehnički istražni radovi – Zračna luka, Rijeka

25 rujna, 2018

Zračna luka Rijeka nalazi se na otoku Krku, oko 1 km istočno od Omišlja. Od centra Rijeke, za čije je potrebe izgrađena, udaljena je oko 17 km zračnom linijom, odnosno oko 25 km cestom. Istraživana lokacija obuhvaća područje sjeveroistočno od kružnog raskrižja Omišalj na DC 102 do pristanišne zgrade Zračne luke Rijeka u duljini cca […]

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

25 rujna, 2018

Za potrebe izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta i osiguranja ceste izvršena su geotehnička i inženjerskogeološka istraživanja i ispitivanja. Lokacija klizišta nalazi se na županijskoj cesti ŽC 5062 na dionici Čokovo-Podugrinac. Na dijelu predmetne dionice pokrenuto je klizište manjih dimenzija (procjenjene površine cca 500 m2), koje je obuhvatilo veći dio postojeće prometnice, te nasip […]

Zaštita stijenskog pokosa D501

Zaštita stijenskog pokosa D501

25 rujna, 2018

Nestabilna kosina se nalazi na lijevoj strani državne ceste D501, dionica 002 (od stac. km 10+100 do stac. km 10+400), južno od naselja Hreljin, sjeveroistočno od brze ceste A7 i zapadno od utvrde „Hreljin“. Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca od 2,0 […]

Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

28 kolovoza, 2018

Za potrebe izgradnje stambeno-poslovne građevine, bazena i potpornih zidova izvedeno je osiguranje građevne jame. Lokacija projekta nalazi se u gradu Opatiji, između Nove ceste i Ulice maršala Tita. Na predmetnoj lokaciji izvedena je pilotska stijena od armiranobetonskih bušenih pilota i izvršen iskop za predmetnu građevinu. Iskop i osiguranje građevne jame izvedeni su u visini od […]

Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci

Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci

28 kolovoza, 2018

Za potrebu rekonstrukcije i prenamjene glavne zgrade pošte koja se nalazi u centru grada Rijeke na Korzu pristupilo se izradi građevinskog projekta temeljenja. Za navedeni projekt proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama te laboratorijskih ispitivanja. Izvršena je […]

Geotehničko istražno bušenje – Dugovača, Zadar

Geotehničko istražno bušenje – Dugovača, Zadar

28 kolovoza, 2018

Za potrebe rekonstrukcije i uređenje obalnog pojasa u uvali Dugovača koja se proteže duž zapadnog naselja Drage, pristupilo se geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima i ispitivanjima. Geotehnički i inženjerskogeološki radovi obuhvatili su geotehničku prospekciju i inženjerskogeološko kartiranje lokacije, laboratorijska ispitivanja, pregled i determinaciju bušaćih jezgri te izradu geotehničkih presjeka terena i geotehničkih profila bušotina. U svrhu […]

Osiguranje građevne jame – Hotel Sensatori, Dubrovnik

Osiguranje građevne jame – Hotel Sensatori, Dubrovnik

19 srpnja, 2017

Predmetna lokacija smještena je na području današnjeg hotelskog kompleksa Plat u Župi dubrovačkoj, na  blagom  poluotoku  Plat  na  istočnoj  obali  prostrane uvale, a smješten je između magistralne ceste i mora.Za potrebe izgradnje novog hotela Sensatori, koji nastaje rekonstrukcijom postojećeg hotela Ambasador unutar postojećeg kompleksa Plat, planira se izvedba građevinske jame maksimalne visine od oko 30,0 […]

Geotehničko istražno bušenje – Nautičko turistički kompleks sv. Katarina, Monumenti

Geotehničko istražno bušenje – Nautičko turistički kompleks sv. Katarina, Monumenti

19 srpnja, 2017

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi za kompleks sv. Katarina Predmetna lokacija je smještena na poluotoku Monumenti u pulskom zaljevu koji je mostom spojen s otokom sv. Katarina. Na predmetnom području se nalaze vojni objekti koji će se rekonstruirati u nautičko turistički kompleks. Za potrebe izrade geotehničkog elaborata provedena su geotehnička istraživanja i ispitivanja. Izvedeno je sedam […]

Zaštita pokosa – Željeznički koridor VIII: Kumanovo – Beljakovice, Makedonija

Zaštita pokosa – Željeznički koridor VIII: Kumanovo – Beljakovice, Makedonija

19 srpnja, 2017

Željeznički koridor VIII povezuje Albaniju, Makedoniju i Bugarsku. Na dionici od km 8+786 do km 8+980 predviđena je izgradnja tunela „cut and cover“ metodom. Željeznička pruga je projektirana u usjeku i postoji mogućnost odrona nestabilne stijenske mase. Za potrebe privremene zaštite pokosa predviđena je ugradnja zaštitne pocinčane mreže ojačane čeličnim sajlama i sidrima duljine 4,5, […]

Geotehnički istražni radovi – ACI marine

Geotehnički istražni radovi – ACI marine

23 listopada, 2015

Za potrebe tvrtke ACI d.d. proveden je tehnički due diligence za marinu Dubrovnik, Korčula, Trogir, Vrboska, Palmižana, Split, Milna, Vodice, Skradin, Piškera, Žut, Jezera, Šimuni Opatija, Rab, Supetarska Draga, Rovinj, Umag, Pomer, Pula i Cres. Tehnički due dilligence sastojao se od analiza postojeće dokumentacije, tehničke opremljenosti lokacije, infrastrukture i stanja okoliša te analiza lokacije, plana korištenja i procjenu […]

Temeljenje i poboljšanje temeljnog tla – Željeznička pruga M201, dionica K-K-DG

Temeljenje i poboljšanje temeljnog tla – Željeznička pruga M201, dionica K-K-DG

23 listopada, 2015

Za potrebe budućeg transeuropskog željezničkog prometnog koridora pristupilo se izradi glavnog i izvedbenog projekta za željezničku prugu M 201, na dionici  Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – DG Mađarska/Hrvatska, ukupne duljine 42,60 km. Projektima je obuhvaćena izvedba devet pothodnika, osam nadvožnjaka, sedam mostova, tri vijadukta, dvije kolodvorske zgrade, jedne galerije te izrada novog i […]

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Terminal Škrljevo, Kukuljanovo

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Terminal Škrljevo, Kukuljanovo

23 listopada, 2015

Lučko pozadinsko skladište Škrljevo nalazi se na području katastarskih općina Škrljevo i Kukuljanovo, udaljeno je 10 km od Rijeke, 3 km od Bakra i dio je terminala Luke Rijeka. Za potrebe Luke Rijeka d.d. provedeni su inženjerskogeološki i geotehnički istraživački radovi te se pristupilo izradi geotehničkog projekta uređenja privremene građevinske deponije na Kukuljanovu i izgradnje […]

Sanacija klizišta grada Zagreba

Sanacija klizišta grada Zagreba

23 listopada, 2015

Za potrebe grada Zagreba pristupilo se izradi projekta sanacije klizišta iznad ulice Gorice, u ulici Lea Muellera, Šestinski prilaz, Veliki vrh i Kameniti stol te projekta sanacije klizišta na Havidićkoj cesti. Previđene mjere sanacije klizišta uključivale su izvedbu kopanih drenova, pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota, izvedbu mlaznog betona na prednje lice pilotske stijene, dodatnog osiguranja […]

Zaštita od odrona – Hrvatske željeznice

Zaštita od odrona – Hrvatske željeznice

23 listopada, 2015

Za tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. pristupilo se izradi projekta zaštite željezničke pruge DG-Buzet-Pazin-Pula R101 od odrona kamena te projekta sanacije usjeka Rječina na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka i usjeka uz željezničku prugu M502 Rijeka – Šapjane-DG. Zaštita željezničke pruge postignuta je ugradnjom barijera za zaštitu od odrona kamena, mlaznog betona, štapnih sidara […]

Ojačanje temeljne konstrukcija – Hotel Bevanda, Opatija

Ojačanje temeljne konstrukcija – Hotel Bevanda, Opatija

23 listopada, 2015

Hotel Bevanda nalazi se na morskoj obali grada Opatije. Za potrebe dogradnje i rekonstrukcije postojeće građevine pristupilo se izradi projekta ojačanja postojeće temeljne konstrukcije. Potencijalno diferencijalno slijeganje građevine eliminirano je  izvedbom 40 mlazno injektiranih stupnjaka, duljine 3,0 i 6,0 m, na dijelovima temelja koji su izloženi većem opterećenju u odnosu na prethodno stanje.

Zaštita od buke – Riječka obilaznica

Zaštita od buke – Riječka obilaznica

23 listopada, 2015

Dionica Riječke obilaznice  nalazi se na autocesti A7 od čvora Matulji do čvora Orehovica. Za potrebe temeljenja predviđene zaštite od buke pristupilo se izradi projekta temeljenja na dionici Katarina-Škurinje i Škurinje-Diračje. Ukupna duljina izvedene zaštite od buke iznosi 11,50 km. Na temelju provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja predviđeno je temeljenje stupova barijera na plitkim temeljima, temeljnim […]

Geotehnički istraživanje i ispitivanje – Aquapark Dalmatia, Dugopolje

Geotehnički istraživanje i ispitivanje – Aquapark Dalmatia, Dugopolje

23 listopada, 2015

Sportski kompleks Aquapark Dalmatia, površine 119.913 m2, planiran je u poslovnoj zoni Podi u Dugopolju. Za potrebe projektiranja sportskog kompleksa provedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen geotehnički izvještaj. Geotehničko istraživanje i ispitivanje sastojalo se od inženjerskogeološkog kartiranja terena, istražnog bušenja s jezgrovanjem, geofizičkih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla i stijene.

Osiguranje građevne jame – Hotel Navis, Opatija

Osiguranje građevne jame – Hotel Navis, Opatija

23 listopada, 2015

Hotel Navis, tlocrtne površine 800 m2, nalazi se u obalnoj zoni uvale Preluk u Opatiji. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra neophodna je bila izvedba osiguranje građevne jame maksimalne dubine 20,50 m. Na temelju provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja dobiveni su ulazni podaci za izradu glavnog projekta. Predviđene mjere obuhvaćale […]

Osiguranje građevne jame – ZTC, Rijeka

Osiguranje građevne jame – ZTC, Rijeka

23 listopada, 2015

Zapadni Trgovački Centar, površine 57.000 m2,  nalazi se na zapadnom dijelu grada Rijeke. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra, uslijed promjene tehnologije izvođenja radova i geometrije objekta, pristupilo se izradi projekta zaštite građevne jame maksimalne dubine 21,20 m. Predviđene mjere zaštite obuhvaćale su ugradnju pilotske stijene, geotehničkih sidara, štapnih sidara […]

Osiguranje građevne jame – SRC Marino Cvetković, Opatija

Osiguranje građevne jame – SRC Marino Cvetković, Opatija

23 listopada, 2015

Sportsko rekreativni centar Marino Cvetković, površine 11.000 m2, nalazi se u istočnom dijelu grada Opatije. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra neophodna je bila izvedba osiguranja građevne jame maksimalne dubine 22,60 m. Predviđene mjere obuhvaćale su izvedbu naglavne armiranobetonske grede po obodu jame, sustavnu ugradnju samobušivih sidara i armiranog mlaznog […]

Sanacija tunela Kupjak

Sanacija tunela Kupjak

27 rujna, 2015

Tunel Kupjak nalazi se na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka. Uslijed postojeće hidrogeološke barijere glinenih slojeva došlo je do urušavanja desnog predusjeka tunela u razdoblju povećanih oborina. Na osnovi provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja izrađen je projekt sanacije ulaznog portala i predusjeka tunela. Predviđene mjere obuhvaćale su sanaciju kalote ulaznog dijela tunela, ugradnju nosive […]