Istražni radovi
EU financiranje

Geotehnički istražni radovi – BINA ISTRA

Geotehnički istražni radovi – BINA ISTRA

20 travnja, 2022

Predmetna dionica A8 čitavim se dijelom nalazi u Primorsko-goranskoj županiji te se proteže od Portala Kvarner Tunel Učka do čvora Matulji, od km 35+870 do km 46+150. Teren je morfološki jako razveden te je cesta dijelom izvedena zasijecanjem u stijensku masu, a dijelom nasipavanjem na postojeći teren. Za potrebu izrade inženjerskogeološkog izvještaja provedeni su sljedeći […]

Geotehnički istraživački radovi – hotel Albatros, Cavtat

Geotehnički istraživački radovi – hotel Albatros, Cavtat

14 prosinca, 2021

Na parceli od oko 50 tisuća četvornih metara u neposrednoj blizini grada Cavtata planira se izgradnja nove građevine – hotel Albatros 2. Budući objekt ugostiteljsko – turističke namjene protezat će se na 16.400,88 kvadrata te će imati ukupno 3 nadzemne i 1 podzemnu etažu sa ukupno 252 smještajne jedinice. Za potrebe izgradnje hotela proveli smo […]

Geotehnički istraživački radovi – Rafinerija INA Rijeka

Geotehnički istraživački radovi – Rafinerija INA Rijeka

18 veljače, 2021

Modernizacija Rafinerije nafte Rijeka je najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti naftne kompanije INA. Projekt obuhvaća izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka, rekonstrukciju postojećih jedinica kao i novu luku sa zatvorenim skladištem koksa u Rafineriji INA Rijeka. Radovi na novom postrojenju su započeli 2020. godine, a njegovo puštanje u rad se očekuje tijekom 2023. godine. […]

Inženjerskogeološki istraživački radovi, brza cesta Bjelovar – Virovitica

Inženjerskogeološki istraživački radovi, brza cesta Bjelovar – Virovitica

18 veljače, 2021

Izgradnja brze ceste Bjelovar-Virovitica od velikog je značaja za Republiku Hrvatsku jer s njom, Virovitica i Virovitičko-podravska županija postaje sjecište najvažnijih prometnih pravaca D2, D5 i D12, što predstavlja žilu kucavicu daljnjeg gospodarskog razvoja Virovitičko-podravske županije.  Nova cesta predstavljat će kvalitetnu i brzu poveznicu sa Zagrebom i središnjom Hrvatskom s mogućnošću dolaska do hrvatske metropole za 60 minuta.  Za tvrtku […]

Geotehnički istražni radovi – Vinarija Damjanić

Geotehnički istražni radovi – Vinarija Damjanić

4 rujna, 2019

U zaleđu Grada Poreča, na županijskoj cesti koja od Poreča vodi prema Svetom Lovreču, nalazi se vinarija Damjanić. Na predmetnoj lokaciji predviđena je izgradnja vinarskog podruma sa pomoćnim i pratećim sadržajima. Novoplanirani objekt je predviđen kao dvojna građevina međusobno povezana podzemnom komunikacijom dilatiranom sa svake strane. U sklopu izgradnje ovog objekta predviđeno je izvođenje temelja […]

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

30 svibnja, 2019

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i 5-etažnog vinskog podruma. Za projekt hotela i vinskog podruma proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama […]

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj

30 svibnja, 2019

U Općini Kanfanar, u središnjem dijelu Istre, nalazi se Tvornica duhana Rovinj na ukupnoj površini od 45.000 četvornih metara.Za potrebu rekonstrukcije i dogradnje hale uz postojeći objekt, proveli smo geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt u svrhu osiguranja građevne jame. S obzirom na blizinu izvedbe dogradnje, bilo je potrebno predvidjeti vertikalan iskop […]

Geotehnički istražni radovi, Brodogradilište Brodosplit

Geotehnički istražni radovi, Brodogradilište Brodosplit

7 travnja, 2019

Brodogradilište Brodosplit smješteno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u sjevernom dijelu grada Splita. S obzirom da niti jedno brodogradilište u Hrvatskoj nema suhe dokove za gradnju brodova, realizacija izgradnje suhog doka omogućit će podizanje tehničko-tehnoloških kapaciteta i sposobnosti brodogradilišta. Jedan suhi dok se planira izgraditi pokraj postojećeg navoza na „Malom mulu“ dimenzija 200 m duljine, 45 […]

Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje – Rikard Benčić, Rijeka

Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje – Rikard Benčić, Rijeka

26 rujna, 2018

Projekt pod nazivom „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ obuhvaćao je revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu s krajnjim rezultatom kreiranja kulturne četvrti u centru Rijeke. U T-zgradi, bruto površine 5.750 m2, smjestit će se nova gradska knjižnica. Predmetna zgrada […]

Geotehnički istražni radovi – Zračna luka, Rijeka

Geotehnički istražni radovi – Zračna luka, Rijeka

25 rujna, 2018

Zračna luka Rijeka nalazi se na otoku Krku, oko 1 km istočno od Omišlja. Od centra Rijeke, za čije je potrebe izgrađena, udaljena je oko 17 km zračnom linijom, odnosno oko 25 km cestom. Istraživana lokacija obuhvaća područje sjeveroistočno od kružnog raskrižja Omišalj na DC 102 do pristanišne zgrade Zračne luke Rijeka u duljini cca […]

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

25 rujna, 2018

Za potrebe izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta i osiguranja ceste izvršena su geotehnička i inženjerskogeološka istraživanja i ispitivanja. Lokacija klizišta nalazi se na županijskoj cesti ŽC 5062 na dionici Čokovo-Podugrinac. Na dijelu predmetne dionice pokrenuto je klizište manjih dimenzija (procjenjene površine cca 500 m2), koje je obuhvatilo veći dio postojeće prometnice, te nasip […]

Zaštita stijenskog pokosa D501

Zaštita stijenskog pokosa D501

25 rujna, 2018

Nestabilna kosina se nalazi na lijevoj strani državne ceste D501, dionica 002 (od stac. km 10+100 do stac. km 10+400), južno od naselja Hreljin, sjeveroistočno od brze ceste A7 i zapadno od utvrde „Hreljin“. Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca od 2,0 […]

Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

28 kolovoza, 2018

Za potrebe izgradnje stambeno-poslovne građevine, bazena i potpornih zidova izvedeno je osiguranje građevne jame. Lokacija projekta nalazi se u gradu Opatiji, između Nove ceste i Ulice maršala Tita. Na predmetnoj lokaciji izvedena je pilotska stijena od armiranobetonskih bušenih pilota i izvršen iskop za predmetnu građevinu. Iskop i osiguranje građevne jame izvedeni su u visini od […]

Geotehničko istražno bušenje – Dugovača, Zadar

Geotehničko istražno bušenje – Dugovača, Zadar

28 kolovoza, 2018

Za potrebe rekonstrukcije i uređenje obalnog pojasa u uvali Dugovača koja se proteže duž zapadnog naselja Drage, pristupilo se geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima i ispitivanjima. Geotehnički i inženjerskogeološki radovi obuhvatili su geotehničku prospekciju i inženjerskogeološko kartiranje lokacije, laboratorijska ispitivanja, pregled i determinaciju bušaćih jezgri te izradu geotehničkih presjeka terena i geotehničkih profila bušotina. U svrhu […]

Geotehničko istražno bušenje – Nautičko turistički kompleks sv. Katarina, Monumenti

Geotehničko istražno bušenje – Nautičko turistički kompleks sv. Katarina, Monumenti

19 srpnja, 2017

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi za kompleks sv. Katarina Predmetna lokacija je smještena na poluotoku Monumenti u pulskom zaljevu koji je mostom spojen s otokom sv. Katarina. Na predmetnom području se nalaze vojni objekti koji će se rekonstruirati u nautičko turistički kompleks. Za potrebe izrade geotehničkog elaborata provedena su geotehnička istraživanja i ispitivanja. Izvedeno je sedam […]

Geotehnički istražni radovi – ACI marine

Geotehnički istražni radovi – ACI marine

23 listopada, 2015

Za potrebe tvrtke ACI d.d. proveden je tehnički due diligence za marinu Dubrovnik, Korčula, Trogir, Vrboska, Palmižana, Split, Milna, Vodice, Skradin, Piškera, Žut, Jezera, Šimuni Opatija, Rab, Supetarska Draga, Rovinj, Umag, Pomer, Pula i Cres. Tehnički due dilligence sastojao se od analiza postojeće dokumentacije, tehničke opremljenosti lokacije, infrastrukture i stanja okoliša te analiza lokacije, plana korištenja i procjenu […]

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Terminal Škrljevo, Kukuljanovo

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Terminal Škrljevo, Kukuljanovo

23 listopada, 2015

Lučko pozadinsko skladište Škrljevo nalazi se na području katastarskih općina Škrljevo i Kukuljanovo, udaljeno je 10 km od Rijeke, 3 km od Bakra i dio je terminala Luke Rijeka. Za potrebe Luke Rijeka d.d. provedeni su inženjerskogeološki i geotehnički istraživački radovi te se pristupilo izradi geotehničkog projekta uređenja privremene građevinske deponije na Kukuljanovu i izgradnje […]

Sanacija klizišta grada Zagreba

Sanacija klizišta grada Zagreba

23 listopada, 2015

Za potrebe grada Zagreba pristupilo se izradi projekta sanacije klizišta iznad ulice Gorice, u ulici Lea Muellera, Šestinski prilaz, Veliki vrh i Kameniti stol te projekta sanacije klizišta na Havidićkoj cesti. Previđene mjere sanacije klizišta uključivale su izvedbu kopanih drenova, pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota, izvedbu mlaznog betona na prednje lice pilotske stijene, dodatnog osiguranja […]

Zaštita od odrona – Hrvatske željeznice

Zaštita od odrona – Hrvatske željeznice

23 listopada, 2015

Za tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. pristupilo se izradi projekta zaštite željezničke pruge DG-Buzet-Pazin-Pula R101 od odrona kamena te projekta sanacije usjeka Rječina na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka i usjeka uz željezničku prugu M502 Rijeka – Šapjane-DG. Zaštita željezničke pruge postignuta je ugradnjom barijera za zaštitu od odrona kamena, mlaznog betona, štapnih sidara […]

Ojačanje temeljne konstrukcija – Hotel Bevanda, Opatija

Ojačanje temeljne konstrukcija – Hotel Bevanda, Opatija

23 listopada, 2015

Hotel Bevanda nalazi se na morskoj obali grada Opatije. Za potrebe dogradnje i rekonstrukcije postojeće građevine pristupilo se izradi projekta ojačanja postojeće temeljne konstrukcije. Potencijalno diferencijalno slijeganje građevine eliminirano je  izvedbom 40 mlazno injektiranih stupnjaka, duljine 3,0 i 6,0 m, na dijelovima temelja koji su izloženi većem opterećenju u odnosu na prethodno stanje.

Zaštita od buke – Riječka obilaznica

Zaštita od buke – Riječka obilaznica

23 listopada, 2015

Dionica Riječke obilaznice  nalazi se na autocesti A7 od čvora Matulji do čvora Orehovica. Za potrebe temeljenja predviđene zaštite od buke pristupilo se izradi projekta temeljenja na dionici Katarina-Škurinje i Škurinje-Diračje. Ukupna duljina izvedene zaštite od buke iznosi 11,50 km. Na temelju provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja predviđeno je temeljenje stupova barijera na plitkim temeljima, temeljnim […]

Geotehnički istraživanje i ispitivanje – Aquapark Dalmatia, Dugopolje

Geotehnički istraživanje i ispitivanje – Aquapark Dalmatia, Dugopolje

23 listopada, 2015

Sportski kompleks Aquapark Dalmatia, površine 119.913 m2, planiran je u poslovnoj zoni Podi u Dugopolju. Za potrebe projektiranja sportskog kompleksa provedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen geotehnički izvještaj. Geotehničko istraživanje i ispitivanje sastojalo se od inženjerskogeološkog kartiranja terena, istražnog bušenja s jezgrovanjem, geofizičkih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla i stijene.

Osiguranje građevne jame – Hotel Navis, Opatija

Osiguranje građevne jame – Hotel Navis, Opatija

23 listopada, 2015

Hotel Navis, tlocrtne površine 800 m2, nalazi se u obalnoj zoni uvale Preluk u Opatiji. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra neophodna je bila izvedba osiguranje građevne jame maksimalne dubine 20,50 m. Na temelju provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja dobiveni su ulazni podaci za izradu glavnog projekta. Predviđene mjere obuhvaćale […]

Osiguranje građevne jame – ZTC, Rijeka

Osiguranje građevne jame – ZTC, Rijeka

23 listopada, 2015

Zapadni Trgovački Centar, površine 57.000 m2,  nalazi se na zapadnom dijelu grada Rijeke. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra, uslijed promjene tehnologije izvođenja radova i geometrije objekta, pristupilo se izradi projekta zaštite građevne jame maksimalne dubine 21,20 m. Predviđene mjere zaštite obuhvaćale su ugradnju pilotske stijene, geotehničkih sidara, štapnih sidara […]

Osiguranje građevne jame – SRC Marino Cvetković, Opatija

Osiguranje građevne jame – SRC Marino Cvetković, Opatija

23 listopada, 2015

Sportsko rekreativni centar Marino Cvetković, površine 11.000 m2, nalazi se u istočnom dijelu grada Opatije. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra neophodna je bila izvedba osiguranja građevne jame maksimalne dubine 22,60 m. Predviđene mjere obuhvaćale su izvedbu naglavne armiranobetonske grede po obodu jame, sustavnu ugradnju samobušivih sidara i armiranog mlaznog […]