Projekti temeljenja - Petram Resort, Savudrija
EU financiranje

Temeljenje