EU financiranje

Potporne konstrukcije od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

Potporne konstrukcije od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

9 prosinca, 2021

Izgradnja Pelješkog mosta trenutno je najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj. Preduvjet eksploataciji budućeg mosta jest izgradnja pristupnih cesta, koje su sastavni dio projekta povezivanja južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske. Na ovom značajnom projektu sudjelovali smo u izradi izvedbenih projekata potpornih konstrukcija od armiranog tla na pozicijama upornjaka mosta Dumanja Jaruga I te zida Doli u […]

Metode sanacije potpornih konstrukcija

Metode sanacije potpornih konstrukcija

3 travnja, 2020

Potporne konstrukcije se koriste za podupiranje tla ili stijenske mase. Najčešće se koriste za podupiranje promjena visine terena i kao potpora nožica padina. Postoji nekoliko vrsta potpornih konstrukcija: Gravitacijski potporni zidovi Konzolni potporni zidovi Usidrene i potporne konstrukcije od armiranog tla Gabionski potporni zidovi Rušenje potporne konstrukcije Cjelokupna rušenja potpornih konstrukcija su veoma rijetka. Pri […]

Terramesh sustav – potporna konstrukcija od armiranog tla

Terramesh sustav – potporna konstrukcija od armiranog tla

19 ožujka, 2020

Terramesh sustav jedan je od sustava koji se koristi prilikom izvedbe potpornih konstrukcija od armiranog tla. Potporne konstrukcije od armiranog tla izvode se na način da se nasip iza prednjeg lica potporne konstrukcije izvodi u kombinaciji sa vlačnim elementima poput geomreža, heksagonalne mreže, zatega i slično. Takav tip konstrukcija zasniva svoju stabilnost na međudjelovanju vlačnih […]

Top-down metoda izgradnje

Top-down metoda izgradnje

23 siječnja, 2020

U najčešćim načinima izgradnje, zgrade s podzemnim dijelovima grade se metodom odozdo prema gore, gdje se podzemne i nadzemne etaže grade redom od najniže razine podruma do vrha građevine. Iako je ova uobičajena metoda, koja se naziva i metoda odozdo prema gore, jednostavna u projektiranju i izgradnji, ona nije izvediva za projekte s ograničenim vremenom […]

Odabir geometrije armiranobetonskog potpornog zida

Odabir geometrije armiranobetonskog potpornog zida

14 studenoga, 2019

Denivelaciju terena potrebno je osigurati stabilnom geometrijom kosine ili izvedbom potpornog zida. U nedostatku prostora za izvedbu stabilne geometrije kosine u nagibu često se izvodi osiguranje u vidu armiranobetonskog potpornog zida.   Za potrebe značajnijih projekata provode se istražni radovi i definiraju se podaci potrebni za projektiranje. Istražni radovi koje je potrebno izvršiti prije izrade […]

Sile u razuporama u ugrađenim potpornim konstrukcijama

Sile u razuporama u ugrađenim potpornim konstrukcijama

28 listopada, 2019

Razlikujemo dvije osnovne vrste potpornih konstrukcija: zasipane potporne konstrukcije i ugrađene potporne konstrukcije. Zasipane potporne konstrukcije su gravitacijski zidovi, armiranobetonski konzolni zidovi, gabioni, konstrukcije od armiranog tla. Ugrađene potporne konstrukcije su: dijafragme, pilotska stijena i žmurje. Za manje dubine građevnih jama moguće je koristiti ugrađene potporne konstrukcije bez dodatnih osiguranja (konzolni prijenos opterećenja), ali za […]

Potporne konstrukcije od armiranog tla

Potporne konstrukcije od armiranog tla

17 siječnja, 2019

Potporne konstrukcije od armiranog tla kao tip zasipanih potpornih konstrukcija zasnivaju svoju stabilnost na međudjelovanju vlačnih elemenata (armature) i okolnog nasipanog tla. Iste se izvode na način da se nasip iza prednjeg lica potporne konstrukcije izvodi u kombinaciji s vlačnim elementima poput geomreža, zatega i slično. Prednje lice konstrukcije služi za sprječavanje lokalne erozije i […]

Gabionski zid

Gabionski zid

11 svibnja, 2018

Gabionski zid – funkcija, upotreba, prednosti Riječ „gabion“ izvedenica je stare talijanske riječi, gabbione, što znači “veliki kavez”. Prije oko 7000 godina, rane strukture gabionskog tipa štitile su obale Nila. U srednjovjekovnom razdoblju, gabioni su se koristili kao vojne utvrde. U novijoj povijesti, građevinari su intenzivno koristili gabione za stabilizaciju obala, obala rijeka, autocesta i […]

Izrada projektnog rješenja i sanacija potpornog zida u Lošinju

Izrada projektnog rješenja i sanacija potpornog zida u Lošinju

23 ožujka, 2018

Sanacija potpornog zida u Lošinju Sanacija potpornog zida i izrada projektnog rješenja napravljeni su za zid koji se nalazi unutar grada Mali Lošinj, uz Veloselsku ulicu odnosno državnu cestu DC-100, neposredno uz nogostup postojeće prometnice. Zid ima funkciju potpornog zida parkirališta iznad prometnice. Sanacija potpornog zida je potrebna iz razloga što su na dijelovima zida […]

Rekonstrukcija istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku – od elaborata do nadzora

Rekonstrukcija istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku – od elaborata do nadzora

12 siječnja, 2018

Rekonstrukcija gradskog bedema   Krčke obrambene zidove čini nekoliko gradskih vrata, kaštela i dvije samostalne kule. Bedemi datiraju još iz 6. stoljeća prije Krista, a prvi spomen o prapovijesnim zidinama nalazi se na natpisu o njihovoj obnovi iz 1. st. pr. Krista. Ovaj masivan, neugledan kamen, grubo isklesan rukom, zapravo nosi najstariji pronađeni natpis na […]