Rekonstrukcija gradskog bedema

REKONSTRUKCIJA ISTOČNOG POTEZA GRADSKOG BEDEMA U GRADU KRKU – od elaborata do nadzora

Rekonstrukcija gradskog bedema

 
Krčke obrambene zidove čini nekoliko gradskih vrata, kaštela i dvije samostalne kule. Bedemi datiraju još iz 6. stoljeća prije Krista, a prvi spomen o prapovijesnim zidinama nalazi se na natpisu o njihovoj obnovi iz 1. st. pr. Krista. Ovaj masivan, neugledan kamen, grubo isklesan rukom, zapravo nosi najstariji pronađeni natpis na latinskom jeziku i pismu na području Hrvatske.

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Bedemi su vrlo česta pojava u gradovima na obali, a naš projekt obuhvaća jedan takav bedem upravo u gradu Krku. Točnije, istočne bedeme koji se nalaze u neposrednoj blizini obalne zone između ulice Krčkih iseljenika i ulice Galija. Bedemi su dio kulturne baštine te su upisani u registar kulturnih dobara.

Za potrebe izrade projekta rekonstrukcije gradskog bedema, proveli smo geotehnička istraživanja koja su se sastojala od sondažnih radova, inženjerskogeološkog kartiranja terena i pregleda sondažnih jama, georadarskog i geoelektričnog snimanja terena. Istražnim radovima je utvrđeno da su postojeći temelji gradskih bedema relativno plitko ukopani, debljine cca 40 cm sa proširenjem od 10 cm.

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Bedemi su temeljeni na naslagama pokrivača, također kao i postojeći kameni suhozidi te kule otkrivene arheološkim istraživanjima. Dijelovi bedema su privremeno sanirani podupiranjem s metalnim cijevnim profilima i drvenim gredama.

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

 

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

U nastavku vam donosimo izvedene korake koji su bili potrebni za rekonstrukciju gradskog bedema u gradu Krku.

Prije početka radova, uklonjena je privremena konstrukcija kojom su poduprijeti bedemi te je uklonjena vegetacije na terenu, a bedemi su očišćeni od bršljana.

Dio oštećenog kamenog ziđa je uklonjen, a dio je saniran podbetoniravanjem. Temeljno tlo kamenog ziđa i kula ojačani su ekspandirajućom smolom. Pristupilo se čišćenju fuga kamenog ziđa do zdrave podloge, a nakon toga fugiranju otučenih i očišćenih fuga kamenog ziđa vapnenim mortom. Izvelo se injektiranje prethodno fugiranog kamenog ziđa te ponovno fugiranje sljubnica vapnenim mortom te ujednačavanje s okolnim ziđem. Donji dio kamenog ziđa osiguran je štapnim samobušivim sidrima i procjednicama.

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Dio kamenog ziđa kule je uklonjen te su ugrađeni čelični profili UPN 280 kroz koje je su ugrađena štapna samobušiva sidra duljine 6,0 m. Uklonjeni dio zida ponovno je zidan priklesanim kamenom u vapnenom mortu.

U sklopu rekonstrukcije bedema, izvedeno je i osiguranje kosine ispod šetnice koja prolazi uz same bedeme. Za osiguranje stabilnosti šetnice, izvedeni su piloti nazivnog promjera 300,0 mm , duljine 5,7 m na horizontalnom razmaku od 1,0 m. Izvedena je naglavna greda dimenzija 0,6 x 0,4 m te je izveden armiranobetonski zid iznad naglavne grede.

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Tijekom izvođenja radova provodili smo stručni i projektantski nadzor. Napravljena je 3D geodetska snimka nakon izvedene sanacije. Rekonstrukcija gradskog bedema napravljena je u koordinaciji s konzervatorima.

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

 

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

Rekonstrukcija gradskog bedema Krk - Geotech

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.