EU financiranje

Naziv tvrtke/obrta: Geotech d.o.o. (GEOTECH društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje u građevinarstvu)

Sjedište: Ciottina 21, Rijeka

Član uprave: Ivana Blagdan, mag.ing.aedif.

Matični broj: 040244293

OIB: 02329110570

Sud: Trgovački sud u Rijeci

Zakonski zastupnik: Ivana Blagdan, mag.ing.aedif.

Temeljni kapital, 2.650,00 EUR, uplaćen u cijelosti

Matična banka i IBAN glavnog bankovnog računa:
HR 9323600001101995908, Zagrebačka banka

Europski fond za regionalni razvoj