Temeljenje i poboljšanje temeljnog tla

Temelj je dio konstrukcije građevine koji omogućuje prijenos opterećenja na podlogu. Razlikuju se plitke i dubinske temeljne konstrukcije. Kod plitkih temelja razlikujemo temelje samce, trakaste temelje, temeljnu ploču i armiranobetonsku roštiljnu konstrukciju, dok duboke predstavljaju piloti (bušeni, pobijeni, CFA piloti, betonski, drveni, čelični itd.), mikropiloti, mlazno injektirani stupnjaci, bunari itd…

Metode i tehnologiju poboljšanja temeljnog tla možemo podijeliti na mehaničke, hidrauličke, fizičke i kemijske metode poboljšanje temeljnog tla.

Temeljem provedenih geotehničkih istražnih radova i geotehničkog elaborata nudimo kompletnu uslugu pri odabiru projektnog rješenja i tehnologije temeljenja konstrukcije, sanacije temelja te poboljšanja temeljnog tla.

U dogovoru s investitorom biramo tehnički i ekonomski najpogodnija rješenja te odabiremo tehnologiju temeljenja, sanacije temelja ili poboljšanja temeljnog tla, provodimo monitoring i verifikaciju (provjeru djelotvornosti) izvedenih zahvata.

Pročitaj više
Referentni radovi:
  • Temeljenje za objekte prometne infrastrukture zaštita od buke (autocesta A7 – riječka obilaznica), sanacija propusta na županijskoj cesti ŽC 5185 (Smrekari), izgradnja novog željezničkog koridora, dionica: Kriva Palanka – granica s Bugarskom (Makedonija), željeznička pruga M201 za mješoviti promet državna granica – Botovo – Dugo Selo – (poboljšanje postojećeg i izgradnja drugog kolosjeka), novi pješački mosti na Dubračini (Crikvenica)
  • Temeljenje trgovačkih centara: trgovački centri Plodine (Lovran, Pula, Čazma, Otočac)
  • Temeljenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda anglomeracije Rijeka (UPOV “Delta “), ispusta CS “Grčevo “, usisne košare (izvor Rječine, Kukuljani) , ACI marina “Jezera “, marine Muroskva (Novi Vinodolski), podmorskog ispusta Dražice, vjetroelektrane Gravi3 (Portugal)
  • Poboljšanje temeljenja kulturnih i obrazovnih objekata (OŠ “Kaštanjer“, Pula, bedemi Krk , rekonstrukcija i dogradnja crkve st. Ilije i Vinka (Vinkovci)
  • Temeljenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo (Rijeka), temeljenje žićara (skijalište Vrhovine)

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.