EU financiranje

Projekt zaštite pokosa i zaštite od odrona – Banska vrata, Rijeka

Projekt zaštite pokosa i zaštite od odrona – Banska vrata, Rijeka

18 listopada, 2022

Predmetna lokacija smještena je na dionici 19 državne ceste D3 u stacionaži km 4+817, nakon tunela Banska Vrata u smjeru prema Orehovici. Navedenu lokaciju karakteriziraju strme do subvertikalne litice stijenske mase visine i do preko 100,0 m na južnoj strani i kanjon rijeke Rječine na sjevernoj strani prometnice.Za potrebu izrade geotehničkog elaborata te glavnog i […]

Projekt zaštite stijenskog pokosa – kompleks Zvir, Rijeka

Projekt zaštite stijenskog pokosa – kompleks Zvir, Rijeka

22 prosinca, 2021

Predmetni pokos na lokaciji kompleksa Zvir smješten je na sjeverozapadnom dijelu desne obale postojećeg korita rijeke Rječine, iza kompleksa zgrada uz prilaznu cestu kompleksa ZVIR. Tijekom vremena su na toj lokaciji uočeni odroni manjih stijenskih blokova čime je bilo ugroženo korištenje prilazne ceste unutar kompleksa. Radovi na sanaciji započeli su u ožujku 2021. godine, a […]

Projekt zaštite pokosa Brseč – Mošćenička Draga

Projekt zaštite pokosa Brseč – Mošćenička Draga

23 srpnja, 2020

Vožnja državnom cestom DC66, dionica 003 iz smjera Opatije prema Mošćeničkoj Dragi dugi niz godina zahtijevala je poseban oprez vozača zbog povremenih odrona uz sam rub prometnice. Kako bi se spriječili daljnji odroni, Hrvatske ceste su tijekom 2019. godine ušle u investiciju sanacije nestabilnih pokosa. Za potrebu glavnog i izvedbenog projekta zaštite pokosa proveli smo […]

Izrada projektne dokumentacije sanacija geotehničkih građevina

Izrada projektne dokumentacije sanacija geotehničkih građevina

23 srpnja, 2020

Na izgrađenim dionicama autocesta povremeno se pojavljuju nestabilnosti geotehničkih građevina (građevine izvedene u temeljnom tlu, od temeljnog tla ili opterećene tlom) koje se ne mogu uspješno sanirati u sklopu redovitog održavanja autoceste. U svrhu omogućavanja sigurnog odvijanja prometa, nužno je izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju kojom će se omogućiti trajna stabilnost geotehničkih konstrukcija. Temeljem godišnjeg […]

Sanacija odrona – Hrvatska Kostajnica

Sanacija odrona – Hrvatska Kostajnica

30 svibnja, 2019

Hrvatska Kostajnica nalazi se na jugoistočnom rubu središnje Hrvatske, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. U ranim jutarnjim satima 11.03.2018. sa brda Djed iznad obiteljskih kuća u ulici Davora Trstenjaka, uz sjeveroistočni rub šetališta Dr. Franje Tuđmana i korito rijeke Une, došlo je do stijenskog odrona. Obujam pokrenutih odrona iza kuća iznosio je cca […]

Zaštita stijenskog pokosa D501

Zaštita stijenskog pokosa D501

25 rujna, 2018

Nestabilna kosina se nalazi na lijevoj strani državne ceste D501, dionica 002 (od stac. km 10+100 do stac. km 10+400), južno od naselja Hreljin, sjeveroistočno od brze ceste A7 i zapadno od utvrde „Hreljin“. Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca od 2,0 […]

Zaštita pokosa – Željeznički koridor VIII: Kumanovo – Beljakovice, Makedonija

Zaštita pokosa – Željeznički koridor VIII: Kumanovo – Beljakovice, Makedonija

19 srpnja, 2017

Željeznički koridor VIII povezuje Albaniju, Makedoniju i Bugarsku. Na dionici od km 8+786 do km 8+980 predviđena je izgradnja tunela „cut and cover“ metodom. Željeznička pruga je projektirana u usjeku i postoji mogućnost odrona nestabilne stijenske mase. Za potrebe privremene zaštite pokosa predviđena je ugradnja zaštitne pocinčane mreže ojačane čeličnim sajlama i sidrima duljine 4,5, […]

Zaštita od odrona – Hrvatske željeznice

Zaštita od odrona – Hrvatske željeznice

23 listopada, 2015

Za tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. pristupilo se izradi projekta zaštite željezničke pruge DG-Buzet-Pazin-Pula R101 od odrona kamena te projekta sanacije usjeka Rječina na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka i usjeka uz željezničku prugu M502 Rijeka – Šapjane-DG. Zaštita željezničke pruge postignuta je ugradnjom barijera za zaštitu od odrona kamena, mlaznog betona, štapnih sidara […]

Sanacija tunela Kupjak

Sanacija tunela Kupjak

27 rujna, 2015

Tunel Kupjak nalazi se na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka. Uslijed postojeće hidrogeološke barijere glinenih slojeva došlo je do urušavanja desnog predusjeka tunela u razdoblju povećanih oborina. Na osnovi provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja izrađen je projekt sanacije ulaznog portala i predusjeka tunela. Predviđene mjere obuhvaćale su sanaciju kalote ulaznog dijela tunela, ugradnju nosive […]