Zaštita stijenskog pokosa D501

Nestabilna kosina se nalazi na lijevoj strani državne ceste D501, dionica 002 (od stac. km 10+100 do stac. km 10+400), južno od naselja Hreljin, sjeveroistočno od brze ceste A7 i zapadno od utvrde „Hreljin“.

Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca od 2,0 do 18,0 m, a dionica koja je bila predmet zahvata je ukupne duljine cca 300 m. Za potrebu izrade građevinskog projekta (geotehnički dio) zaštite kosine proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove.

Zaštita stijenskog pokosa je obuhvatila ugradnju slijedećih mjera zaštite:

  • armiranobetonski jastuci
  • štapna i samobušiva sidra
  • barijera za zaštitu od odrona
  • zaštitna mreža
  • zaštitna mreža ojačana čeličnom užadi

Početak dionice prekriven bršljanom se nakon čišćenja kosine od vegetacije, crvenice, kamenja i olabavljenih blokova osigurao ugradnjom poravnavajućeg sloja mlaznog betona, štapnih sidara te prekrivanjem mlaznim betonom C 24/30 debljine 10,0 cm (dva sloja po 5,0 cm i armaturna mreža Q188).

Štapna samobušiva sidra promjera Φ 32, duljine L=3,0 m ugrađena su radi sprječavanja odrona manjih nestabilnih blokova u kombinaciji s mlaznim betonom, armaturnom mrežom i procjednicama radi eliminacije eventualnog hidrostatskog pritiska iza mlaznog betona.

Na dijelove stijenske kosine, a zbog sprječavanja odronjavanja kamenih blokova, postavila se zaštitna pocinčana dvostrukouvijena heksagonalna žičana mreža Tip 8×10.Na mjestima većih neravnina i šupljina izvršeno je popunjavanje dijelova kosine izvedbom armiranobetonskih jastuka.

 

 

 

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.