EU financiranje

Zaštita pokosa i zaštita od odrona na lokaciji Banska vrata u Rijeci

Zaštita pokosa i zaštita od odrona na lokaciji Banska vrata u Rijeci

29 rujna, 2022

Odroni manjih i većih razmjera učestala su pojava na prometnicama u Republici Hrvatskoj, posebno u gorskim i planinskim područjima. U siječnju 2020. godine u blizini tunela Banska vrata u Rijeci dogodio se odron sa stijenskog pokosa. Veća količina nestabilnih blokova, teških i do nekoliko tona, palo je na prometnicu zbog čega je cesta neko vrijeme […]

Zaštita stijenskog pokosa od odrona na lokaciji kompleksa Zvir, Rijeka

Zaštita stijenskog pokosa od odrona na lokaciji kompleksa Zvir, Rijeka

10 rujna, 2021

Završeni su radovi zaštite stijenskog pokosa od odrona na lokaciji kompleksa Zvir, Rijeka za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili izvedbeni projekt zaštite pokosa od odrona. Kod izvođenja radova proveli smo i stručni i obračunski nadzor nad radovima zaštite koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu te prilagodbu projektnog […]

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000

28 svibnja, 2020

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000 za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite pokosa je završena. Također smo proveli i projektantski nadzor nad radovima zaštite koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu. Predmetna dionica državne […]

Sanacija stijenskog pokosa na dijelu županijske ceste ŽC5031, dionica Čabar – Mandli (6 lokacija)

Sanacija stijenskog pokosa na dijelu županijske ceste ŽC5031, dionica Čabar – Mandli (6 lokacija)

12 rujna, 2019

U tijeku su radovi sanacije stijenskog pokosa na dijelu županijske ceste ŽC5031, dionica Čabar – Mandli (6 lokacija) za koje smo proveli inženjerskogeološku i geotehničku prospekciju te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite pokosa. Predmetna dionica ŽC5031 se proteže od grada Čabar na sjeveru do naselja Mandli na jugu, duž desne strane rijeke Čabranke. Postojeća […]

Inženjerskogeološko kartiranje pokosa

Inženjerskogeološko kartiranje pokosa

23 svibnja, 2019

Odroni manjih i većih razmjera su učestala pojava na prometnicama u Republici Hrvatskoj, posebno u gorskim i planinskim područjima te duž Jadranske magistrale. Odroni predstavljaju veliku opasnost u područjima koja se odlikuju izrazitom raznovrsnošću litostratigrafskog sastava tla, visokim stupnjem tektonske i seizmičke aktivnosti, složenim geološkim karakteristikama, različitim reljefnim obilježjima, nepovoljnim klimatskim uvjetima, razvijenom vodnom mrežom […]

Primjena bespilotnih zrakoplovnih sustava i 3D modela pri izradi projekata sanacije stijenskih pokosa

Primjena bespilotnih zrakoplovnih sustava i 3D modela pri izradi projekata sanacije stijenskih pokosa

31 siječnja, 2019

Zahtjevi za sve bržim projektiranjem i izvođenjem radova u građevinarstvu, posebno kada je riječ o prometnim građevinama i infrastrukturnim projektima, doveli su do potrebe za bržim i točnijim metodama snimanja terena i obrade podataka. Jedna od novijih tehnologija koja se koristi zadnjih petnaestak godina je tehnologija oblaka točaka (eng. point cloud). Riječ je o skupu […]

Prevrtanje blokova

Prevrtanje blokova

24 siječnja, 2019

Prevrtanje (eng. toppling) blokova predstavlja jedan od učestalih tipova nestabilnosti, točnije strukturno uvjetovanih slomova stijenske mase. Prevrtanje se odvija u stijenskim kosinama gdje su diskontinuiteti (slojevi ili pukotine), čije pružanje je paralelno ili subparalelno pružanju kosine, u strmom i suprotnom nagibu od nagiba kosine. Kod prevrtanja dolazi do rotacije nestabilnih blokova u prevjesu radi popuštanja […]

Sanacija odrona – Hrvatska Kostajnica

Sanacija odrona – Hrvatska Kostajnica

6 prosinca, 2018

Hrvatska Kostajnica nalazi se na jugoistočnom rubu središnje Hrvatske, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Smještena u dolini Une, podno istočnih obronaka Zrinske gore i njezinog pobrđa što je okružuje sa zapada i sjevera. Hrvatska Kostajnica je grad, čije ime se prvi puta spominje 1240. godine, a tragovi o postojanju naselja sežu do rimskog […]

Zaštitne mreže

Zaštitne mreže

15 studenoga, 2018

Odron stijenskih blokova predstavlja jedan od najopasnijih tipova nestabilnosti u stijenskoj masi. Budući da je ta pojava česta u brdskim i planinskim područjima, na takvim je mjestima potrebna prikladna geotehnička intervencija s ciljem zaštite postojeće infrastrukture (ceste, željeznice i sl.). Jedna od najoptimalnijih metoda zaštite stijenskih kosina u takvim slučajevima jest primjena zaštitne mreže. Osnovne […]

Zaštita pokosa usjeka 51 Lokve na pruzi Zagreb-Rijeka

Zaštita pokosa usjeka 51 Lokve na pruzi Zagreb-Rijeka

8 studenoga, 2018

Na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka upravo su završeni radovi zaštite pokosa usjeka 51 u blizini željezničkog kolodvora Lokve koji su trajali od travnja do listopada, 2018. Na predmetnoj lokaciji ustanovljena je opasnost od odrona kamenih blokova na kolosijek i ostale infrastrukturne elemente pruge te se pristupilo izradi projektne dokumentacije sanacije pokosa. Tvrtka […]

Barijere za zaštitu od odrona

Barijere za zaštitu od odrona

11 srpnja, 2018

O odronima U planinskim područjima, prometnice i naselja su često ugroženi i izloženi odronima stijenske mase. Prometna infrastruktura, kao što su ceste ili željeznice, često prolaze kroz potencijalno opasna brdovita područja u kojima su mogući odroni. Odron se definira kao slobodno padajući blok koji je odvojen od osnovne stijenske mase te se kreće nizbrežno tijekom […]

Zaštita stijenskog pokosa na dijelu državne ceste između Hreljina i Križišća

Zaštita stijenskog pokosa na dijelu državne ceste između Hreljina i Križišća

14 lipnja, 2018

Zaštita stijenskog pokosa U tijeku su radovi osiguranja kosine na dijelu državne ceste D501 između Hreljina i Križišća za koje smo proveli istražne radove te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite kosine. Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca 2,0-18,0 m, a dionica […]

Što su samobušiva sidra?

Što su samobušiva sidra?

7 lipnja, 2018

Samobušiva sidra? Samobušiva sidra su posebna vrsta štapnih sidara. Sastoje se od bušaće krune, šuplje čelične cijevi odgovarajućeg vanjskog i unutarnjeg promjera te tipskih spojnica. Tijelo sidra čini čelična cijev s vanjskim oblim navojem koja na jednom kraju ima bušaču krunu, a na drugom odgovarajuću maticu s podložnom pločom. Samobušiva sidra se koriste na način […]

Zaštita od odrona u Omišu – Utjecajno područje tunela Brzet

Zaštita od odrona u Omišu – Utjecajno područje tunela Brzet

9 ožujka, 2018

Zaštita od odrona   Odroni stijena uglavnom su prouzročeni prirodnim silama, kao što su vremenski procesi, erozija, jaka kiša ili potresi. Jaki vjetrovi i oluje često mogu dovesti do padanja stabala i rušenja ostale vegetacije koja može pokrenuti odron i koja u konačnici zahtjeva zaštitu od odrona. Korijenje stabala, njihovo širenje i potraga za vodom […]

Sanacija tunela Kupjak

Sanacija tunela Kupjak

16 studenoga, 2017

Kako je izgledala sanacija tunela Kupjak?   Prisjećamo se jednog našeg zanimljivog projekta na tunelu Kupjak koji se nalazi na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka. Mjesto Kupjak ime je dobilo po obližnjem Kupjačkom vrhu ispod kojeg izvire rječica Kupica, a zanimljivo je da na svijetu postoje četiri mjesta sličnog naziva:  dva u Afganistanu, jedan […]