zaštitne_mreze

Zaštita pokosa usjeka 51 Lokve na pruzi Zagreb-Rijeka

Na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka upravo su završeni radovi zaštite pokosa usjeka 51 u blizini željezničkog kolodvora Lokve koji su trajali od travnja do listopada, 2018. Na predmetnoj lokaciji ustanovljena je opasnost od odrona kamenih blokova na kolosijek i ostale infrastrukturne elemente pruge te se pristupilo izradi projektne dokumentacije sanacije pokosa. Tvrtka Geotech d.o.o. provodila je geotehnički stručni nadzor te geodetski nadzor (Nekretnine d.o.o. Rijeka) i kontrolna ispitivanja (Geotest d.o.o. Zagreb). Investitor radova je HŽ Infrastruktura d.o.o., projektant Geoekspert STM d.o.o. a izvođač radova Pružne građevine d.o.o.

zaštita pokosa

Slika 1. Predmetna lokacija izvedbe zaštite pokosa

Geotehnička istraživanja i ispitivanja

Prije početka izrade projektne dokumentacije provedena su geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od detaljnog inženjerskogeološkog kartiranja na geodetskoj podlozi, snimanja orijentacija diskontinuiteta beskontaktnom metodom, ispitivanje čvrstoće intaktne stijene pomoću Schmidtovog ćekića, a provedena je i terenska klasifikacija i kvantifikacija nestabilnosti i procesa na kosini. Također, uzeti su uzorci stijenske mase te je ispitana jednoosna tlačna čvrstoća u laboratoriju. Navedene metode istraživanja i ispitivanja omogućile su uvid u fizikalna i mehanička svojstva stijenske mase na predmetnoj lokaciji na temelju kojih je primijenjena adekvatna zaštita pokosa.

Projektne mjere osiguranja pokosa

Temeljem izrađenog geotehničkog elaborata pristupilo se izradi projektne dokumentacije sanacije pokosa usjeka. Predviđene mjere osiguranja i zaštite pokosa sastojale su se od ugradnje nosive mreže nosivosti 150 kN/m’ sa sidrima, nosive mreže nosivosti 100 kN/m’ te zaštitne mreže.

Radovi na zaštiti pokosa

Prije početka radova na zaštiti kosine provedeno je geodetsko iskolčenje te se zatim pristupilo njezinom čišćenju od vegetacije, crvenice, kamenja i olabavljenih blokova.

zaštita pokosa

Slika 2. Pokos prekriven raslinjem

Projektirana zaštita pokosa trebala je zadovoljiti dvije komponente generalne stabilnosti. Prva komponenta odnosi se na zadovoljavanje globalne stabilnosti pokosa koja je definirana preko jednadžbe ravnoteže mobilizirane čvrstoće pokosa, a opisana je preko faktora sigurnosti. Druga komponenta obuhvaća provjeru lokalne stabilnosti segmenata kosine (blokova) formiranih prema orijentaciji diskontinuiteta ili posebnih naslaga tla.

Na osnovu obavljenih istražnih radova i provedene globalne i lokalne analize zaključilo se da postoji trajna mogućnost lokalnih odrona koji su dovoljno veliki da ugroze sigurnost prometa, stoga je odlučeno da se provede zaštita pokosa pomoću nosive mreže za povećanje sigurnosti protiv potencijalnih lokalnih nestabilnosti. Duž promatrane dionice postavljene su dvije vrste nosivih mreža ovisno o karakteristikama zone koju štite te su iste prikazane u nastavku.

Tipovi zaštite

Predviđene su tri vrste zaštite i osiguranja pokosa usjeka:

  • nosive mreže nosivosti 150 kN/m’ sa sustavnim sidrenjem
  • nosive mreže nosivosti 100 kN/m’
  • zaštitne mreže

Mreža nosivosti 150 kN/m’

Slika 3. Zaštitna mreža ojačana štapnim sidrima (Tip V)

Ovaj tip zaštite pokosa primijenio se na mjestima gdje se očekivala pojava ispadanja većih stijenskih blokova koja bi poremetila geometriju pokosa i ugrozila sigurnost prometa. Nosiva mreža je postavljena u kombinaciji sa ugradnjom pasivnih štapnih sidara promjera 25mm, duljine 6,0 m na rasteru od 3,0 m. Na postavljene nosive mreže i ugrađena sidra postavljene su i pritegnute pričvrsne ploče kako bi na taj način dodatno prednapele sustav po cijeloj površini pokosa.

Mreža nosivosti 100 kN/m’

zaštita pokosa

Slika 4. Zaštitna mreža pridržana betonskim utezima (Tip III.A)

Zaštitna mreža

Za prihvaćanje lokalnih nestabilnih blokova predviđena je šesterokutna dvostruko uvijena pocinčana mreža ojačana čeličnom užadi. Na dnu pokosa mreža je pridržana tipskim betonskim utezima dimenzija 30 x 30 x 10 cm na razmacima od 1,50 m.

Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte!

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.