Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000

28 svibnja, 2020

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000 za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite pokosa je završena. Također smo proveli i projektantski nadzor nad radovima zaštite koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu. Predmetna dionica državne […]

Lujzijana – od najznačajnije prometnice u povijesti do turističke atrakcije

Lujzijana – od najznačajnije prometnice u povijesti do turističke atrakcije

23 travnja, 2020

Jedna od najvažnijih prometnica u povijesti Hrvatske bila je Lujzinska cesta (također Lujzijana i Via Ludovicea). To je bila najkraća prometnica koja je spajala Rijeku i Karlovac. Ubrajala se među najznačajnije ceste Austro-Ugarske Monarhije i zadovoljavala potrebe tadašnje trgovine i rastuće manufakturne i industrijske proizvodnje te potaknula razvoj naselja uzduž ceste. Lujzijana je dobila ime […]

Metode sanacije potpornih konstrukcija

Metode sanacije potpornih konstrukcija

3 travnja, 2020

Potporne konstrukcije se koriste za podupiranje tla ili stijenske mase. Najčešće se koriste za podupiranje promjena visine terena i kao potpora nožica padina. Postoji nekoliko vrsta potpornih konstrukcija: Gravitacijski potporni zidovi Konzolni potporni zidovi Usidrene i potporne konstrukcije od armiranog tla Gabionski potporni zidovi Rušenje potporne konstrukcije Cjelokupna rušenja potpornih konstrukcija su veoma rijetka. Pri […]

Rimske ceste – spomenik povijesti i cestogradnje

Rimske ceste – spomenik povijesti i cestogradnje

26 ožujka, 2020

Rimljani su bili poznati građevinari. Iza njih su ostali brojni mostovi, kanali, popločane ceste i mnoga inženjerska remekdjela koja su bila rasprostranjena po cijelom Rimskom Carstvu. Rimljani su imali vrlo veliku i razgranatu mrežu cesta po cijelom teritoriju svojeg carstva i pretpostavlja da je mreža njihovih cesta bila duga više 400 000 km, od čega […]

Terramesh sustav – potporna konstrukcija od armiranog tla

Terramesh sustav – potporna konstrukcija od armiranog tla

19 ožujka, 2020

Terramesh sustav jedan je od sustava koji se koristi prilikom izvedbe potpornih konstrukcija od armiranog tla. Potporne konstrukcije od armiranog tla izvode se na način da se nasip iza prednjeg lica potporne konstrukcije izvodi u kombinaciji sa vlačnim elementima poput geomreža, heksagonalne mreže, zatega i slično. Takav tip konstrukcija zasniva svoju stabilnost na međudjelovanju vlačnih […]

Daljinsko kartiranje klizišta

Daljinsko kartiranje klizišta

13 ožujka, 2020

Klizišta su pojave koje nastaju procesima klizanja. Treba napomenuti kako u nekim slučajevima klizišta mogu nastati i kao posljedica drugih tipova kretanja, do kojih dolazi bilo odmah nakon sloma ili kasnije prilikom kretanja mase niz padinu, a kao posljedica promjene svojstava pokrenutog materijala. Načini kartiranja klizišta Karte su koristan i uobičajen način prikazivanja informacija o […]