Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Dinamičko zbijanje tla

Dinamičko zbijanje tla

23 ožujka, 2023

Kvalitetno zbijanje tla iznimno je važno za pravilan odnos između nosivosti i deformacije, odnosno za faktor sigurnosti, uporabivosti, vijek trajanja i održavanje građevina koje leže na zemljanom materijalu ili su od njega izgrađene. Dinamičko zbijanje (eng. Dynamic compaction – DC), također poznato kao dinamičko duboko zbijanje, tehnika je poboljšanja tla kojom se uteg, najčešće izrađen […]

Utjecaj podzemne vode na stabilnost tla i ukopanih građevina

Utjecaj podzemne vode na stabilnost tla i ukopanih građevina

17 veljače, 2023

Ukoliko se građevine grade na područjima s visokom razinom podzemne vode, ista može imati znatan utjecaj na stabilnost tla i ukopanih dijelova građevine. Visoka razina podzemne vode na lokaciji može uzrokovati smanjenje posmične čvrstoće temeljnog tla ispod građevina, povećanje pritisaka tla na zidove ukopanih građevina (zidovi građevnih jama i podrumski zidovi) kao i izdizanje lakših […]

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

26 siječnja, 2023

U mjestu Fužine, uz jugozapadnu obalu jezera Bajer planirana je izgradnja glamping kampa. Budući kompleks sastojat će se od 15 smještajnih jedinica, centralne građevine te garaže. Zahvat se planira na novoformiranoj građevnoj čestici jedinstvene površine od oko 12 000 m2. Opis zahvata U sklopu zahvata predviđena je izgradnja 15 glamping smještajnih jedinica, centralnog objekta sa […]

Jadranska magistrala – jedna od najljepših cesta koja je promijenila Hrvatsku

Jadranska magistrala – jedna od najljepših cesta koja je promijenila Hrvatsku

15 prosinca, 2022

Nakon drugog svjetskog rata većina priobalnih naselja i gradova na Jadranskom moru bila je povezana samo morskim putem. Postojala je prava potreba za cestovnim povezivanjem. Gradnja magistrale počinje već tijekom drugog svjetskog rata i traje do 1965. godine. Cesta se proteže od Slovenskog primorja na sjeveru pa sve do juga Crne gore. Ukupne je duljine […]

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

1 prosinca, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. Opis zahvata Buduća građevina hotela predviđena je u ukupno pet etaža (četiri nadzemne i jedna podzemna). Kapacitet hotela iznosi 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice (sobe). Građevina je […]

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

10 studenoga, 2022

Čvrstoća je osnovno kvantitativno inženjersko svojstvo uzroka stijene. Procjena čvrstoće i deformabilnosti stijenske mase od velikog je značaja za provedbu numeričkih analiza u mehanici stijena. Jednoosna tlačna čvrstoća (eng. uniaxial compressive strength – UCS) je geomehanički parametar stijene koji opisuje maksimalno aksijalno opterećenje koje uzorak može podnijeti bez bočnog opterećenja. Zbog toga se naziva i neograničena […]