posljednje novosti

geološki hazardi u dolini rječine

Potencijalni geološki hazardi u dolini Rječine

veljača 14, 2019

Geološki hazardi su geološki procesi koji potencijalno mogu dovesti do materijalnih razaranja i ljudskih žrtava. Ako nastupe ti negativni učinci, govorimo o prirodnoj katastrofi. Za razumijevanje prirodnih katastrofa i procjenu njihovog utjecaja (rizika) na čovjeka potrebno je utvrditi: Gdje bi se mogao pojaviti pojedini tip hazarda i zašto? Koliko često ti hazardi izazivaju prirodne katastrofe? […]

Point load test (PLT)

veljača 7, 2019

Pokus za određivanje čvrstoće pri opterećenju u točki (Point load test) indeksni je pokus pomoću kojeg se stijena klasificira prema čvrstoći. Pokus može poslužiti za procjenu drugih karakteristika intaktne stijene s kojima se nalazi u korelaciji, poput jednoosne tlačne i vlačne čvrstoće. Pokusom se određuju vrijednosti indeksa čvrstoće u točki (Is(50)) i indeksa anizotropije (Ia(50)). […]

bespilotna letjelica

Primjena bespilotnih zrakoplovnih sustava i 3D modela pri izradi projekata sanacije stijenskih pokosa

siječanj 31, 2019

Zahtjevi za sve bržim projektiranjem i izvođenjem radova u građevinarstvu, posebno kada je riječ o prometnim građevinama i infrastrukturnim projektima, doveli su do potrebe za bržim i točnijim metodama snimanja terena i obrade podataka. Jedna od novijih tehnologija koja se koristi zadnjih petnaestak godina je tehnologija oblaka točaka (eng. point cloud). Riječ je o skupu […]

prevrtanje blokova

Prevrtanje blokova

siječanj 24, 2019

Prevrtanje (eng. toppling) blokova predstavlja jedan od učestalih tipova nestabilnosti, točnije strukturno uvjetovanih slomova stijenske mase. Prevrtanje se odvija u stijenskim kosinama gdje su diskontinuiteti (slojevi ili pukotine), čije pružanje je paralelno ili subparalelno pružanju kosine, u strmom i suprotnom nagibu od nagiba kosine. Kod prevrtanja dolazi do rotacije nestabilnih blokova u prevjesu radi popuštanja […]

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.