posljednje novosti

cptu

Ispitivanje statičkim prodiranjem (CPTU)

lipanj 13, 2019

CPTU – Cone Penetration Test with pore water pressure measurement je statički penetracijski pokus s mjerenjem pornog tlaka vode. Glavna svrha CPT (CPTU) ispitivanja je klasifikacija tla, određivanje slojevitosti, određivanje čvrstoće i deformacijskih karakteristika i propusnosti temeljnih tala pretežito preko empirijskih korelacija, djelomično i na osnovi teoretskih izvoda. Princip izvođenja CPT pokusa je utiskivanje zašiljene […]

model iskopa belvedere

Model iskopa – Belvedere hotel resort

lipanj 6, 2019

S ciljem vizualizacije geotehničkih uvjeta u sklopu planiranog zahvata te postavljanja optimalnog tehničkog rješenja izrađujemo modele iskopa. Što je model iskopa? Model iskopa predstavlja prostorni prikaz planiranog iskopa unutar strukture temeljnog tla. Koristi se prilikom izrade geotehničkog projekta osiguranja iskopa s ciljem vizualizacije geotehničkih uvjeta u sklopu kojih se planira zahvat te određivanja potrebnog tehničkog […]

fliš

Fliš – opis, karakteristike, trošenje…

svibanj 31, 2019

Fliš (flysch) je pojam za redoslijed slojeva sedimentnih stijena taloženih u dubokom bazenu formiranom na kontinentalnom rubu planinskog masiva. Karakteristika fliških naslaga je progresivno taloženje dubokovodnih turbiditnih slojeva do plitkovodnih šejlova (glinjaka i prahovnjaka) i pješčenjaka. Na području Hrvatske, naslage fliša su taložene u sklopu tzv. alpske orogeneze, koja je formirala planinske masive na području […]

inženjerskogeološko kartiranje pokosa

Inženjerskogeološko kartiranje pokosa

svibanj 23, 2019

Odroni manjih i većih razmjera su učestala pojava na prometnicama u Republici Hrvatskoj, posebno u gorskim i planinskim područjima te duž Jadranske magistrale. Odroni predstavljaju veliku opasnost u područjima koja se odlikuju izrazitom raznovrsnošću litostratigrafskog sastava tla, visokim stupnjem tektonske i seizmičke aktivnosti, složenim geološkim karakteristikama, različitim reljefnim obilježjima, nepovoljnim klimatskim uvjetima, razvijenom vodnom mrežom […]

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.