Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Podzemna eksploatacija kamena

Podzemna eksploatacija kamena

14 siječnja, 2022

Podzemna eksploatacija predstavlja jedan relativno novi pristup u eksploataciji kamena. I dok je površinska eksploatacija i dalje najzastupljenija metoda dobivanja kamena, podzemna metoda može zamijeniti površinsku kod onih dijelova ležišta čija je eksploatacija tehnički zahtjevna i ekonomski nerentabilna. Unatoč nizu prednosti koje podzemna eksploatacije nudi u odnosu na površinsku, njena primjena nije uvijek moguća već […]

Marinska seizmička istraživanja

Marinska seizmička istraživanja

14 prosinca, 2021

Uobičajena geotehnička istraživanja temeljnog tla na moru (istraživačko bušenje) u nekim slučajevima nisu moguća ili su izuzetno kompleksna za izvedbu što direktno utječe na financijski aspekt projekta te se u tim situacijama koriste geofizička ispitivanja temeljnog tla. Geofizička ispitivanja podrazumijevaju primjenu geofizičkih metoda za indirektno određivanje geološko-strukturnih i fizikalno-mehaničkih karakteristika temeljnog tla. Ove metode koriste […]

Potporne konstrukcije od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

Potporne konstrukcije od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

9 prosinca, 2021

Izgradnja Pelješkog mosta trenutno je najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj. Preduvjet eksploataciji budućeg mosta jest izgradnja pristupnih cesta, koje su sastavni dio projekta povezivanja južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske. Na ovom značajnom projektu sudjelovali smo u izradi izvedbenih projekata potpornih konstrukcija od armiranog tla na pozicijama upornjaka mosta Dumanja Jaruga I te zida Doli u […]

Izravno smicanje

Izravno smicanje

25 studenoga, 2021

Ovisno funkciji kojoj je namijenjena i zahtjevima koje je postavio naručitelj, a u svrhu osiguranja sigurnosti njenih budućih korisnika, svakoj se građevini nastoji predvidjeti ponašanje. Ovo se odnosi kako na samu građevinu, tako i na temeljno tlo. Pri tome se u obzir uzimaju dopuštena opterećenja i deformacije – ona će ovisiti o konstrukciji, uvjetima koje […]

Izvedba armiranobetonskih dijafragmi

Izvedba armiranobetonskih dijafragmi

21 listopada, 2021

Armiranobetonska dijafragma je armiranobetonska konstrukcija koja se koristi za osiguranje građevne jame. Konstrukcija ima zadatak osigurati stabilnost vertikalnog iskopa građevne jame, spriječiti pomake koji bi mogli izazvati oštećenja susjednih građevina i instalacija te spriječiti prodiranje podzemnih voda u građevnu jamu.   Armiranobetonske dijafragme se izvode kad je potrebno osigurati duboke građevne jame u urbanim sredinama gdje se radovi izvode […]

Geofluid 2021.

Geofluid 2021.

23 rujna, 2021

Prošli tjedan putevi su nas odveli u grad Piacenzu pokraj Milana gdje se održavao jedan od najznačajnijih sajmova strojeva za bušenje, rudarsku industriju, posebna temeljenja, geološke, geofizičke i geotehničke istraživačke radove – Geofluid 2021. Zajedno sa partnerskom tvrtkom Rijekaprojekt geotehničko istraživanje d.o.o. obišli smo kompletan sajam razgledavajući nove impresivne strojeve i nove tehnologije uživajući u […]