Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Metode sanacije potpornih konstrukcija

Metode sanacije potpornih konstrukcija

3 travnja, 2020

Potporne konstrukcije se koriste za podupiranje tla ili stijenske mase. Najčešće se koriste za podupiranje promjena visine terena i kao potpora nožica padina. Postoji nekoliko vrsta potpornih konstrukcija: Gravitacijski potporni zidovi Konzolni potporni zidovi Usidrene i potporne konstrukcije od armiranog tla Gabionski potporni zidovi Rušenje potporne konstrukcije Cjelokupna rušenja potpornih konstrukcija su veoma rijetka. Pri […]

Rimske ceste – spomenik povijesti i cestogradnje

Rimske ceste – spomenik povijesti i cestogradnje

26 ožujka, 2020

Rimljani su bili poznati građevinari. Iza njih su ostali brojni mostovi, kanali, popločane ceste i mnoga inženjerska remekdjela koja su bila rasprostranjena po cijelom Rimskom Carstvu. Rimljani su imali vrlo veliku i razgranatu mrežu cesta po cijelom teritoriju svojeg carstva i pretpostavlja da je mreža njihovih cesta bila duga više 400 000 km, od čega […]

Terramesh sustav – potporna konstrukcija od armiranog tla

Terramesh sustav – potporna konstrukcija od armiranog tla

19 ožujka, 2020

Terramesh sustav jedan je od sustava koji se koristi prilikom izvedbe potpornih konstrukcija od armiranog tla. Potporne konstrukcije od armiranog tla izvode se na način da se nasip iza prednjeg lica potporne konstrukcije izvodi u kombinaciji sa vlačnim elementima poput geomreža, heksagonalne mreže, zatega i slično. Takav tip konstrukcija zasniva svoju stabilnost na međudjelovanju vlačnih […]

Daljinsko kartiranje klizišta

Daljinsko kartiranje klizišta

13 ožujka, 2020

Klizišta su pojave koje nastaju procesima klizanja. Treba napomenuti kako u nekim slučajevima klizišta mogu nastati i kao posljedica drugih tipova kretanja, do kojih dolazi bilo odmah nakon sloma ili kasnije prilikom kretanja mase niz padinu, a kao posljedica promjene svojstava pokrenutog materijala. Načini kartiranja klizišta Karte su koristan i uobičajen način prikazivanja informacija o […]

Primjena GIS-a u poslovnom planiranju

Primjena GIS-a u poslovnom planiranju

25 veljače, 2020

Neovisno o tome o kakvim je podacima, objektima i aktivnostima riječ, najlakši je način upravljanja i organizacije onaj pomoću sustava. U slučaju poslovnog i prostornog najkorisniji je geografski informacijski sustav, odnosno GIS (engl. Geographic Information System). Iako svi sustavi podrazumijevaju povezivanje aktivnosti i objekata koje služe određenoj zajedničkoj namjeni, u slučaju GIS-a riječ je o […]

Trodimenzionalna numerička analiza – Plaxis 3D

Trodimenzionalna numerička analiza – Plaxis 3D

14 veljače, 2020

Analize problema i proračuni konstrukcija u geotehničkom inženjerstvu u današnje vrijeme gotovo su nezamislivi bez primjene numeričkog modeliranja. Korištenje naprednih numeričkih metoda, poput metode konačnih elemenata, omogućava provođenje složenih analiza kojima se opisuje ponašanje tla i konstrukcije, kao i njihova interakcija. Radi kompleksnosti raznih geotehničkih problema s kojima se susrećemo, odlučili smo implementirati novi programski […]