Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Granice konzistentnih stanja tla

Granice konzistentnih stanja tla

25 svibnja, 2023

Tlo se u svom prirodnom stanju pojavljuje na različite načine. Sve karakteristike tla, od njegove prirodne vlažnosti do raspodjele veličine zrna, daju nam pozadinu za razumijevanje njegova ponašanja. Svaka informacija koja nam približava karakter tla, omogućava postizanje veće sigurnosti u predviđanju budućih situacija na nekoj lokaciji, ili pak saniranje već postojećih. Jedno od neizostavnih ispitivanja […]

2. Dani otvorenih vrata geotehnike – Građevinska škola Rijeka, svibanj 2023.

2. Dani otvorenih vrata geotehnike – Građevinska škola Rijeka, svibanj 2023.

11 svibnja, 2023

Ulaganje u znanje, školovanje i mlade je dugotrajan proces koji će dati najbolje rezultate ako se kontinuirano provodi. Kao društvo, moramo prepoznati važnost ulaganja u obrazovanje kako bi stvorili snažnu i održivu budućnost. Upravo nam je to bio poticaj kako bismo i ove godine organizirali 2. Dane otvorenih vrata geotehnike u suradnji sa tvrtkom Rijekaprojekt […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja stambeno-poslovne građevine u Puli

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja stambeno-poslovne građevine u Puli

13 travnja, 2023

U središnjem dijelu grada Pule, unutar stambenog bloka, planirana je izgradnja stambeno-poslovne građevine. Buduća građevina će biti ugrađena, katnosti Po/Su+P+4, a unutar građevine smjestit će se dva poslovna prostora u prizemlju, te 15 stanova. Konstrukcija građevine će biti armirano-betonska, s tim da će jedan dio građevine (niži dio Su+P) konstrukcijski biti potpuno neovisan i dilatiran […]

Dinamičko zbijanje tla

Dinamičko zbijanje tla

23 ožujka, 2023

Kvalitetno zbijanje tla iznimno je važno za pravilan odnos između nosivosti i deformacije, odnosno za faktor sigurnosti, uporabivosti, vijek trajanja i održavanje građevina koje leže na zemljanom materijalu ili su od njega izgrađene. Dinamičko zbijanje (eng. Dynamic compaction – DC), također poznato kao dinamičko duboko zbijanje, tehnika je poboljšanja tla kojom se uteg, najčešće izrađen […]

Utjecaj podzemne vode na stabilnost tla i ukopanih građevina

Utjecaj podzemne vode na stabilnost tla i ukopanih građevina

17 veljače, 2023

Ukoliko se građevine grade na područjima s visokom razinom podzemne vode, ista može imati znatan utjecaj na stabilnost tla i ukopanih dijelova građevine. Visoka razina podzemne vode na lokaciji može uzrokovati smanjenje posmične čvrstoće temeljnog tla ispod građevina, povećanje pritisaka tla na zidove ukopanih građevina (zidovi građevnih jama i podrumski zidovi) kao i izdizanje lakših […]

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

26 siječnja, 2023

U mjestu Fužine, uz jugozapadnu obalu jezera Bajer planirana je izgradnja glamping kampa. Budući kompleks sastojat će se od 15 smještajnih jedinica, centralne građevine te garaže. Zahvat se planira na novoformiranoj građevnoj čestici jedinstvene površine od oko 12 000 m2. Opis zahvata U sklopu zahvata predviđena je izgradnja 15 glamping smještajnih jedinica, centralnog objekta sa […]