Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

26 siječnja, 2023

U mjestu Fužine, uz jugozapadnu obalu jezera Bajer planirana je izgradnja glamping kampa. Budući kompleks sastojat će se od 15 smještajnih jedinica, centralne građevine te garaže. Zahvat se planira na novoformiranoj građevnoj čestici jedinstvene površine od oko 12 000 m2. Opis zahvata U sklopu zahvata predviđena je izgradnja 15 glamping smještajnih jedinica, centralnog objekta sa […]

Jadranska magistrala – jedna od najljepših cesta koja je promijenila Hrvatsku

Jadranska magistrala – jedna od najljepših cesta koja je promijenila Hrvatsku

15 prosinca, 2022

Nakon drugog svjetskog rata većina priobalnih naselja i gradova na Jadranskom moru bila je povezana samo morskim putem. Postojala je prava potreba za cestovnim povezivanjem. Gradnja magistrale počinje već tijekom drugog svjetskog rata i traje do 1965. godine. Cesta se proteže od Slovenskog primorja na sjeveru pa sve do juga Crne gore. Ukupne je duljine […]

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

1 prosinca, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. Opis zahvata Buduća građevina hotela predviđena je u ukupno pet etaža (četiri nadzemne i jedna podzemna). Kapacitet hotela iznosi 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice (sobe). Građevina je […]

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

10 studenoga, 2022

Čvrstoća je osnovno kvantitativno inženjersko svojstvo uzroka stijene. Procjena čvrstoće i deformabilnosti stijenske mase od velikog je značaja za provedbu numeričkih analiza u mehanici stijena. Jednoosna tlačna čvrstoća (eng. uniaxial compressive strength – UCS) je geomehanički parametar stijene koji opisuje maksimalno aksijalno opterećenje koje uzorak može podnijeti bez bočnog opterećenja. Zbog toga se naziva i neograničena […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

27 listopada, 2022

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

13 listopada, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Kod izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu te […]