Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

28 srpnja, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1, dionica 011 u km 4+500 u Karlovačkoj županiji za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu […]

Stručna ekskurzija na Pelješac

Stručna ekskurzija na Pelješac

19 srpnja, 2022

U skladu sa konstantnim rastom tvrtke i sve većim brojem projekata na kojima radimo, organizirali smo stručni posjet aktivnim gradilištima u južni dio Republike Hrvatske. Sa željom da spojimo ugodno sa korisnim, put smo koncipirali na način da se sastojao od stručnog i zabavnog dijela. Na tom putu posjetili smo impresivna gradilišta kojih smo projekata […]

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

Geotehnički istražni radovi na željezničkoj pruzi M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Sibinj – Slavonski Brod

30 lipnja, 2022

Željeznička pruga M104 sastavni je dio magistralne pruge koja je u doba Jugoslavije povezivala gradove Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Navedeni pravac građen je u dionicama u razdoblju od 1849. do 1897. u doba najvećeg razvoja željezničke infrastrukture u svijetu u 19. stoljeću. Dionica Slavonski Brod – Sibinj najprije je izgrađena kao jednokolosječna pruga 1889., dok […]

Dani otvorenih vrata geotehnike – Građevinska škola Rijeka, svibanj 2022.

Dani otvorenih vrata geotehnike – Građevinska škola Rijeka, svibanj 2022.

1 lipnja, 2022

Kvalitetno obrazovanje temeljni dio svih društvenih aktivnosti te je ogledalo svakog društva. Da bi mladima osigurali kvalitetnu budućnost cjelokupna zajednica mora ulagati u znanje. Ključ uspjeha svakog modernog društva je povezivanje školstva i visokog obrazovanja sa tržištem rada i gospodarstvom. Škole i fakulteti kao društvene institucije igraju važnu ulogu u suvremenom društvu za koje se […]

Revizija projektne dokumentacije

Revizija projektne dokumentacije

24 svibnja, 2022

Revizija je proces naknadnog pregleda i preispitivanja (kontrole) projektne dokumentacije koju provode ovlaštene osobe od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kontrola projektne dokumentacije prema Zakonu se provodi s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcija. Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata može se dati osobi s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju […]

Granulometrijska analiza

Granulometrijska analiza

28 travnja, 2022

Svako tlo sadrži čestice (zrna) različite veličine i oblika. Čestice se grupiraju u raspone veličina (frakcije), a raspodjela frakcija čini granulometrijski sastav tla (lat. granulum – zrnce). Granulometrijski sastav tla osnovni je opisni parametar tla, a koristi se u procjeni fizikalnih i mehaničkih svojstava tla, u klasifikaciji tla, te kao indikator ili kao stvarna mjera […]