Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Geotehnički istražni radovi – luka nautičkog turizma Porto Baroš

Geotehnički istražni radovi – luka nautičkog turizma Porto Baroš

3 lipnja, 2022

U sklopu postojeće Riječke luke, sjeverno od ušća rijeke Rječine, predviđena je izgradnja luke nautičkog turizma – Porto Baroš. Predviđeni građevinski zahvat uključivat će rekonstrukciju, prenamjenu, dogradnju i nadogradnju postojećih građevina te izgradnju novih građevina. Planirani kapacitet luke iznositi će 260 vezova od kojih 182 charter tipa i 89 vezova za vlasničke brodove. Luka Porto Baroš […]

Dani otvorenih vrata geotehnike – Građevinska škola Rijeka, svibanj 2022.

Dani otvorenih vrata geotehnike – Građevinska škola Rijeka, svibanj 2022.

1 lipnja, 2022

Kvalitetno obrazovanje temeljni dio svih društvenih aktivnosti te je ogledalo svakog društva. Da bi mladima osigurali kvalitetnu budućnost cjelokupna zajednica mora ulagati u znanje. Ključ uspjeha svakog modernog društva je povezivanje školstva i visokog obrazovanja sa tržištem rada i gospodarstvom. Škole i fakulteti kao društvene institucije igraju važnu ulogu u suvremenom društvu za koje se […]

Revizija projektne dokumentacije

Revizija projektne dokumentacije

24 svibnja, 2022

Revizija je proces naknadnog pregleda i preispitivanja (kontrole) projektne dokumentacije koju provode ovlaštene osobe od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kontrola projektne dokumentacije prema Zakonu se provodi s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcija. Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata može se dati osobi s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju […]

Granulometrijska analiza

Granulometrijska analiza

28 travnja, 2022

Svako tlo sadrži čestice (zrna) različite veličine i oblika. Čestice se grupiraju u raspone veličina (frakcije), a raspodjela frakcija čini granulometrijski sastav tla (lat. granulum – zrnce). Granulometrijski sastav tla osnovni je opisni parametar tla, a koristi se u procjeni fizikalnih i mehaničkih svojstava tla, u klasifikaciji tla, te kao indikator ili kao stvarna mjera […]

Bušenje geotermalne bušotine

Bušenje geotermalne bušotine

19 travnja, 2022

U potrazi za čišćim i ekološki prihvatljivim oblicima energije, odnosno obnovljivim izvorima energije, kao rješenje javlja se geotermalna energija. Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Količina geotermalne energije je toliko velika da se može smatrati neiscrpnom. Korištenje geotermalnih […]

Podzemne utvrde i skloništa Rijeke i okolice

Podzemne utvrde i skloništa Rijeke i okolice

31 ožujka, 2022

Grad Rijeka leži na ušću Rječine, podno planinske zapreke koja je u njezinu zaleđu najuža (40 do 50 km) i najniža (Gornje Jelenje, 929 m; Postojnska vrata, 698 m). Rijeka se razvila na mjestu na kojem se Jadransko more duboko uvuklo u europsko kopno što omogućava najkraću pomorsku vezu zemalja srednje i istočne Europe sa prekomorskim zemljama. Povijesne […]