Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Palmini otoci – pogled iz svemira

Palmini otoci – pogled iz svemira

9 srpnja, 2020

Palmini otoci su najveći umjetni otoci na svijetu. Izgrađeni u obliku stilizirane palmine krošnje, smješteni na periferiji grada Dubaija u Perzijskom zaljevu. Toliko su veliki da su vidljivi iz svemira prostim okom. Da bi se stvorio izgled savršene palme, koristilo se satelitima te gradilo uz pomoć visokorazvijenih sustava za globalno pozicioniranje. Svrha izgradnje Palminih potoka […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – aparthotel Žnjan

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – aparthotel Žnjan

26 lipnja, 2020

Na jugoistočnom dijelu grada Splita, u sklopu naselja Žnjan, planirana je izgradnja ugostiteljsko turističke građevine – aparthotela. Lokacija predviđena za izgradnju smještena je između ulice Šetališta Pape Ivana Pavla II s južne strane, odnosno ulicom Put Žnjana sa sjeverne strane. Predviđeni zahvat Novi aparthotel protezat će se na 2.094 kvadrata i sastojat će se od […]

“Corner effect” u građevnoj jami – usporedba 2D i 3D analize

“Corner effect” u građevnoj jami – usporedba 2D i 3D analize

18 lipnja, 2020

Proračun potporne konstrukcije (građevinske jame) važan je prilikom odabira pouzdanog i efikasnog rješenja. To donosi potrebu za realnim proračunskim pristupom. Većina računalnih programa za proračun potpornih konstrukcija temelji se na dvodimenzionalnom modeliranju. Dvodimenzionalna (2D) pretpostavka ravninskog stanja naprezanja je da se presjek nastavlja beskonačno duž osi okomite na presjek koji se računa. Uz trodimenzionalno modeliranje […]

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000

28 svibnja, 2020

Zaštita pokosa na dijelu državne ceste D66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000 za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite pokosa je završena. Također smo proveli i projektantski nadzor nad radovima zaštite koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu. Predmetna dionica državne […]

Lujzijana – od najznačajnije prometnice u povijesti do turističke atrakcije

Lujzijana – od najznačajnije prometnice u povijesti do turističke atrakcije

23 travnja, 2020

Jedna od najvažnijih prometnica u povijesti Hrvatske bila je Lujzinska cesta (također Lujzijana i Via Ludovicea). To je bila najkraća prometnica koja je spajala Rijeku i Karlovac. Ubrajala se među najznačajnije ceste Austro-Ugarske Monarhije i zadovoljavala potrebe tadašnje trgovine i rastuće manufakturne i industrijske proizvodnje te potaknula razvoj naselja uzduž ceste. Lujzijana je dobila ime […]

Metode sanacije potpornih konstrukcija

Metode sanacije potpornih konstrukcija

3 travnja, 2020

Potporne konstrukcije se koriste za podupiranje tla ili stijenske mase. Najčešće se koriste za podupiranje promjena visine terena i kao potpora nožica padina. Postoji nekoliko vrsta potpornih konstrukcija: Gravitacijski potporni zidovi Konzolni potporni zidovi Usidrene i potporne konstrukcije od armiranog tla Gabionski potporni zidovi Rušenje potporne konstrukcije Cjelokupna rušenja potpornih konstrukcija su veoma rijetka. Pri […]