Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

Projekt osiguranja građevne jame za hotel Blu Mare u Novigradu

1 prosinca, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. Opis zahvata Buduća građevina hotela predviđena je u ukupno pet etaža (četiri nadzemne i jedna podzemna). Kapacitet hotela iznosi 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice (sobe). Građevina je […]

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS)

10 studenoga, 2022

Čvrstoća je osnovno kvantitativno inženjersko svojstvo uzroka stijene. Procjena čvrstoće i deformabilnosti stijenske mase od velikog je značaja za provedbu numeričkih analiza u mehanici stijena. Jednoosna tlačna čvrstoća (eng. uniaxial compressive strength – UCS) je geomehanički parametar stijene koji opisuje maksimalno aksijalno opterećenje koje uzorak može podnijeti bez bočnog opterećenja. Zbog toga se naziva i neograničena […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

27 listopada, 2022

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

13 listopada, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Kod izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu te […]

Zaštita pokosa i zaštita od odrona na lokaciji Banska vrata u Rijeci

Zaštita pokosa i zaštita od odrona na lokaciji Banska vrata u Rijeci

29 rujna, 2022

Odroni manjih i većih razmjera učestala su pojava na prometnicama u Republici Hrvatskoj, posebno u gorskim i planinskim područjima. U siječnju 2020. godine u blizini tunela Banska vrata u Rijeci dogodio se odron sa stijenskog pokosa. Veća količina nestabilnih blokova, teških i do nekoliko tona, palo je na prometnicu zbog čega je cesta neko vrijeme […]

Videoinspekcijsko ispitivanje bušotina

Videoinspekcijsko ispitivanje bušotina

15 rujna, 2022

Za potrebe projektiranja, izgradnje te u gospodarenju velikim hidrotehničkim i geotehničkim građevinama, pokazala se potreba za instrumentom prilagođenim za uporabu na području krša. Na temelju iskustva stečenog u primjeni i servisiranju postojećeg instrumentarija, sredinom 80-tih počinju aktivnosti na razvijanju postojećeg, ali i osmišljavanju novog hidrogeološkog instrumenta za tehničku videoinspekciju prilagođenog uporabi na našem kršu.Tehnička videoinspekcija podrazumjeva […]