Geotech Rijeka | Projektiranje, nadzor i savjetovanje
EU financiranje
geotech rijeka - sanacija klizišta
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka - zaštitne mreže
geotech rijeka - temeljenje
geotech rijeka
geotech rijeka - zaštita odrona
Početna

Aktualne vijesti iz našeg bloga

Revizija projektne dokumentacije

Revizija projektne dokumentacije

24 svibnja, 2022

Revizija je proces naknadnog pregleda i preispitivanja (kontrole) projektne dokumentacije koju provode ovlaštene osobe od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kontrola projektne dokumentacije prema Zakonu se provodi s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcija. Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata može se dati osobi s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju […]

Granulometrijska analiza

Granulometrijska analiza

28 travnja, 2022

Svako tlo sadrži čestice (zrna) različite veličine i oblika. Čestice se grupiraju u raspone veličina (frakcije), a raspodjela frakcija čini granulometrijski sastav tla (lat. granulum – zrnce). Granulometrijski sastav tla osnovni je opisni parametar tla, a koristi se u procjeni fizikalnih i mehaničkih svojstava tla, u klasifikaciji tla, te kao indikator ili kao stvarna mjera […]

Bušenje geotermalne bušotine

Bušenje geotermalne bušotine

19 travnja, 2022

U potrazi za čišćim i ekološki prihvatljivim oblicima energije, odnosno obnovljivim izvorima energije, kao rješenje javlja se geotermalna energija. Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Količina geotermalne energije je toliko velika da se može smatrati neiscrpnom. Korištenje geotermalnih […]

Podzemne utvrde i skloništa Rijeke i okolice

Podzemne utvrde i skloništa Rijeke i okolice

31 ožujka, 2022

Grad Rijeka leži na ušću Rječine, podno planinske zapreke koja je u njezinu zaleđu najuža (40 do 50 km) i najniža (Gornje Jelenje, 929 m; Postojnska vrata, 698 m). Rijeka se razvila na mjestu na kojem se Jadransko more duboko uvuklo u europsko kopno što omogućava najkraću pomorsku vezu zemalja srednje i istočne Europe sa prekomorskim zemljama. Povijesne […]

Geotehnički istražni radovi za luku Omiš

Geotehnički istražni radovi za luku Omiš

11 ožujka, 2022

Na obalnom dijelu grada Omiša u neposrednoj blizini ušća rijeke Cetine, predviđena je rekonstrukcija uređenog asfaltiranog šetališta te gat s priveznom obalom. S ciljem izrade izvedbenog projekta uređenja luke otvorene za javni promet, izvedeni su geotehnički istražni radovi te je izrađen geotehnički elaborat. Geološke i inženjerskogeološke značajke područja Šire predmetno područje vrlo je zanimljive geološke […]

Izvođenje piezometarske bušotine

Izvođenje piezometarske bušotine

24 veljače, 2022

Podzemna voda jedan je od najvažnijih prirodnih resursa. Kako bi dobili uvid u kvalitetu i količinu podzemne vode koristimo piezometarske bušotine. Piezometarske bušotine nam služe za praćenje razine podzemnih voda, određivanje parametara vodonosnika kao što su transmisivnost, hidraulička vodljivost i uskladištenje, također daju nam mogućnost uzorkovanja podzemne vode za potrebe provedbe kemijskih i mikrobioloških analiza. […]