EU financiranje

Sanacija klizišta Kosavin na ŽC 5062

Sanacija klizišta Kosavin na ŽC 5062

16 svibnja, 2024

U Primorsko-goranskoj županiji, na županijskoj cesti 5062 u naselju Kosavin, aktiviralo se klizište širine otprilike 37,0 m te duljine cca 25,0 m s južne strane prometnice. Samo klizište karakterizira čeona pukotina visine otprilike 3,0 m. Na dijelovima klizište poprima karakter blatnog toka, a svojom plohom sloma zahvatilo je i oštetilo postojeći propust prometnice. Osim spomenutog, […]

Sanacija klizišta Hrib na lokalnoj cesti L58007

Sanacija klizišta Hrib na lokalnoj cesti L58007

27 lipnja, 2023

U Primorsko-goranskoj županiji, u naselju Hrib pokrenuto je klizište širine 35,0, a dužine 47,0 m. Predmetno klizište karakteriziraju njegova vertikalna čeona pukotina visine 1,0 m te tri sekundarne čeone pukotine širine 10,0-18,0 m u sklopu tijela klizišta. Uzrok klizanja materijala na lokaciji najvjerojatnije je kombinacija neadekvatno izvedenog drenažnog sustava kolnika i kosine, nepovoljnog nagiba padine […]

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

Sanacija klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3

13 listopada, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Dubravci na državnoj cesti DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Kod izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu te […]

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

Sanacija klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1

28 srpnja, 2022

Završeni su radovi sanacije klizišta Brebornica na državnoj cesti DC1, dionica 011 u km 4+500 u Karlovačkoj županiji za koje smo proveli inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu […]

Daljinsko kartiranje klizišta

Daljinsko kartiranje klizišta

13 ožujka, 2020

Klizišta su pojave koje nastaju procesima klizanja. Treba napomenuti kako u nekim slučajevima klizišta mogu nastati i kao posljedica drugih tipova kretanja, do kojih dolazi bilo odmah nakon sloma ili kasnije prilikom kretanja mase niz padinu, a kao posljedica promjene svojstava pokrenutog materijala. Načini kartiranja klizišta Karte su koristan i uobičajen način prikazivanja informacija o […]

Sanacija klizišta Vela Voda

Sanacija klizišta Vela Voda

26 lipnja, 2019

Na dijelu nestabilne padine uz zapadni rub županijske ceste u Gorskom kotaru, dionica Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje, pokrenuto je klizište u širini cca 110 m i duljini cca 40 m. Lokacija pokretanja kliznog tijela nalazi se 0,5 km južno od naselja Vela Voda. Na predmetnoj lokaciji i ranije su uočene pojave […]

Monitoring klizišta – mjerenje inklinometrom

Monitoring klizišta – mjerenje inklinometrom

9 travnja, 2019

Problem stabilnosti prirodnih i umjetnih kosina predstavlja jedan od najvećih problema u geotehnici. Pojava klizišta koja nastaju kao rezultat nestabilnosti i neravnoteže u tlu je sveprisutan problem i često ima štetne posljedice. Kako bi se potencijalna opasnost takvih pojava pravovremeno uočila, i na vrijeme spriječila potrebno je provoditi kontinuirani monitoring, a jedna od najpoznatijih i […]

Ispitivanje geotehničkih sidara

Ispitivanje geotehničkih sidara

28 ožujka, 2019

Geotehničko sidro je nosivi element pomoću kojega se sile s konstrukcije prenose u tlo ili stijensku masu. Rana uporaba sidara uključivala je primjenu štapnih sidara u Poljskoj 1918., a kasnije u Čehoslovačkoj 1926. godine. Sidra su prvi put uvedena u građevinarstvu 1934. godine od strane francuskog inženjera André Coynea (kabelska sidra u pješčenjaku kako bi […]

Potencijalni geološki hazardi u dolini Rječine

Potencijalni geološki hazardi u dolini Rječine

14 veljače, 2019

Potencijalni geološki hazardi su geološki procesi koji mogu dovesti do materijalnih razaranja i ljudskih žrtava. Ako nastupe ti negativni učinci, govorimo o prirodnoj katastrofi. Za razumijevanje prirodnih katastrofa i procjenu njihovog utjecaja (rizika) na čovjeka potrebno je utvrditi: Gdje bi se mogao pojaviti pojedini tip hazarda i zašto? Koliko često ti hazardi izazivaju prirodne katastrofe? […]

Kako graditi na nestabilnim terenima i izbjeći klizišta?

Kako graditi na nestabilnim terenima i izbjeći klizišta?

27 rujna, 2018

Kako izbjeći klizišta? U današnjem blogu predstavljamo vam primjere dobre prakse izvedbe objekata na potencijalno nestabilnim padinama. Temperature su pale, jesen nam je pred vratima te nas uskoro očekuju, htjeli mi ili ne, kišna razdoblja koja će ponovno aktualizirati temu u geotehničkom inženjerstvu – KLIZIŠTA. Temu klizišta smo već obradili, a danas ćemo pokušati našim […]

Klizišta

Klizišta

31 kolovoza, 2018

Svi smo čuli za klizišta. Uglavnom u negativnom tonu jer se u vijestima spominju uz materijalne i ljudske žrtve. U zadnje vrijeme se zbog ekstremnih hidroloških uvjeta na relativno malom području i u relativno kratkom vremenu aktiviraju mnogobrojna klizišta pa se spominju u vijestima sve češće. No, što su točno klizišta? Kako nastaju i koji […]