EU financiranje

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

19 travnja, 2023

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

8 rujna, 2022

U naselju Ičići, smještenom na jugozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije, planirana je izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene – hotela. Planirana izgradnja sastoji se od dvije prostorne cjeline na ukupno 7 etaža. Lokacija budućeg hotela Ičići specifična je zbog terena u padu i značajne količine podzemne vode (bujičnih vodotoka) u zoni zahvata te je bilo potrebno formirati […]

Projekti temeljenja – Petram Resort, Savudrija

Projekti temeljenja – Petram Resort, Savudrija

14 prosinca, 2021

U sjeverozapadnoj Istri na mikrolokaciji Alberi u Savudriji u tijeku je izgradnja Petram Resorta koji će nuditi 252 vrhunske nekretnine za odmor ili stanovanje. U sklopu resorta gradi se aparthotel i 55 vila s ugostiteljsko-turističkim i uslužnim sadržajima. Za potrebe izgradnje Resorta proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili geotehnički elaborat i geotehničke […]

Projekt temeljenja – most preko potoka Kutinice

Projekt temeljenja – most preko potoka Kutinice

14 prosinca, 2021

Lokacija na kojoj se predviđa izgradnja mosta se nalazi u gradu Kutini. Predviđenim mostom s pristupnim cestovnim rampama preko potoka Kutinice povezuju se dva dijela grada; novi gradski trg na zapadu i Dalmatinsku ulicu na istoku. Za navedeni most izradili smo projekt temeljenja na razini glavnog i izvedbenog projekta koji obuhvaća izvedbu dubokog temeljenja mosta […]

Projekt temeljenja 1. gimnazije u Osijeku, Osijek

Projekt temeljenja 1. gimnazije u Osijeku, Osijek

6 prosinca, 2021

Na sjeverozapadnom dijelu grada Osijeka planirana je izgradnja nove zgrade 1. gimnazije. Nova zgrada 1. gimnazije protezat će se na 7758,0 kvadrata i sastojat će se od 3 etaže. Uz novu zgradu predviđena je izvedba pripadnog školskog dvorišta, kolnog pristupa i parkirališta. Za potrebu izrade projekta temeljenja provedeni su inženjerskogeološki i geotehnički istražni radovi koji […]

Projekt temeljenja spremnika i izvedba platoa – LNG Krk

Projekt temeljenja spremnika i izvedba platoa – LNG Krk

18 veljače, 2021

U općini Omišalj na otoku Krku u tijeku je izgradnja plutajućeg terminala za prihvat i skladištenje ukapljenog prirodnog plina. Terminal ima geopolitičku i stratešku dimenziju u okviru jačanja europskog energetskog tržišta i povećanja sigurnosti opskrbe plinom zemalja Europske unije te zemalja srednje i jugoistočne Europe. Riječ je o projektu koji je od strateškog značaja za […]

Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje – Rikard Benčić, Rijeka

Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje – Rikard Benčić, Rijeka

26 rujna, 2018

Projekt pod nazivom „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ obuhvaćao je revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu s krajnjim rezultatom kreiranja kulturne četvrti u centru Rijeke. U T-zgradi, bruto površine 5.750 m2, smjestit će se nova gradska knjižnica. Predmetna zgrada […]

Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci

Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci

28 kolovoza, 2018

Za potrebu rekonstrukcije i prenamjene glavne zgrade pošte koja se nalazi u centru grada Rijeke na Korzu pristupilo se izradi građevinskog projekta temeljenja. Za navedeni projekt proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama te laboratorijskih ispitivanja. Izvršena je […]

Temeljenje i poboljšanje temeljnog tla – Željeznička pruga M201, dionica K-K-DG

Temeljenje i poboljšanje temeljnog tla – Željeznička pruga M201, dionica K-K-DG

23 listopada, 2015

Za potrebe budućeg transeuropskog željezničkog prometnog koridora pristupilo se izradi glavnog i izvedbenog projekta za željezničku prugu M 201, na dionici  Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – DG Mađarska/Hrvatska, ukupne duljine 42,60 km. Projektima je obuhvaćena izvedba devet pothodnika, osam nadvožnjaka, sedam mostova, tri vijadukta, dvije kolodvorske zgrade, jedne galerije te izrada novog i […]

Ojačanje temeljne konstrukcija – Hotel Bevanda, Opatija

Ojačanje temeljne konstrukcija – Hotel Bevanda, Opatija

23 listopada, 2015

Hotel Bevanda nalazi se na morskoj obali grada Opatije. Za potrebe dogradnje i rekonstrukcije postojeće građevine pristupilo se izradi projekta ojačanja postojeće temeljne konstrukcije. Potencijalno diferencijalno slijeganje građevine eliminirano je  izvedbom 40 mlazno injektiranih stupnjaka, duljine 3,0 i 6,0 m, na dijelovima temelja koji su izloženi većem opterećenju u odnosu na prethodno stanje.

Zaštita od buke – Riječka obilaznica

Zaštita od buke – Riječka obilaznica

23 listopada, 2015

Dionica Riječke obilaznice  nalazi se na autocesti A7 od čvora Matulji do čvora Orehovica. Za potrebe temeljenja predviđene zaštite od buke pristupilo se izradi projekta temeljenja na dionici Katarina-Škurinje i Škurinje-Diračje. Ukupna duljina izvedene zaštite od buke iznosi 11,50 km. Na temelju provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja predviđeno je temeljenje stupova barijera na plitkim temeljima, temeljnim […]