Temeljenje i poboljšanje temeljnog tla – Željeznička pruga M201, dionica K-K-DG

Za potrebe budućeg transeuropskog željezničkog prometnog koridora pristupilo se izradi glavnog i izvedbenog projekta za  željezničku prugu M 201, na dionici  Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – DG Mađarska/Hrvatska, ukupne duljine 42,60 km.

Projektima je obuhvaćena izvedba devet pothodnika, osam nadvožnjaka, sedam mostova, tri vijadukta, dvije kolodvorske zgrade, jedne galerije te izrada novog i proširenje postojećeg nasipa i uređenje i sanacija donjeg ustroja postojećeg kolosijeka. Projektima su definirani tehnički uvjeti izvedbe i vrste geotehničkih konstrukcija na temelju provedenih analiza trenutnih i vremenskih slijeganja temeljnog tla, stabilnosti nasipa i usjeka, proračuna nosivosti temeljnih konstrukcija, sustava osiguranja građevnih jama, graničnih stanja uslijed djelovanja uzgona i dopuštenih opterećenja. Projektna rješenja obuhvaćala su izvedbu bušenih pilota, pilotskih stijena, zagatnih stijena, šljunčanih stupnjaka, zamjenu materijala, ugradnju geotekstila, geomreža i geomembrana.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.