EU financiranje

Projekti potpornih konstrukcija od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

Projekti potpornih konstrukcija od armiranog tla – pristupne ceste Pelješkog mosta

31 ožujka, 2022

Na projektu izgradnje Pelješkog mosta sudjelovali smo u izradi glavnih i izvedbenih projekata potpornih konstrukcija od armiranog tla na pozicijama upornjaka mosta Dumanja Jaruga I te zida Doli u sklopu izgradnje pristupnih cesta mostu sa strane poluotoka Pelješca. Budući most Dumanja Jaruga I započinje u km 9+290 i završava u km 9+710 te se proteže […]

Izvedbeni projekt armiranobetonskog potpornog zida – Rijeka

Izvedbeni projekt armiranobetonskog potpornog zida – Rijeka

14 prosinca, 2021

Predmetna lokacija se nalazi u katastarskoj općini Stari Grad koja je dio grada Rijeke, u Primorsko-goranskoj županiji. Opseg ovog izvedbenog projekta je izvedba armiranobetonskih potpornih zidova koji će služiti za osiguranje stabilnosti iskopa izvedenih za potrebu izvedbe poslovne građevine i njenog okoliša.  Projektom se predviđa izvedba armiranobetonskih potpornih zidova na sjeverozapadnoj strani iskopa, te na […]

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

14 prosinca, 2021

Na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu sportskog centra Platak nalazi se žičara izgrađena 80-ih godina. Kako bi se ostvario veći kapacitet žičare za prijevoz putnika te omogućile dodatne usluge predviđena je izvedba kraka 2 žičare Radeševo. Za potrebe izgradnje kraka 2 žičare Radeševo proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove, izradili geotehnički elaborat te […]