EU financiranje

Uporeba CPTU-a za određivanje potencijala likvefakcije

Uporeba CPTU-a za određivanje potencijala likvefakcije

7 ožujka, 2024

Likvefakcija tla je čest i nerijetko vrlo razoran događaj koji se javlja tijekom seizmičkih evenata. Predviđanje ovog fenomena predstavlja značajan izazov za inženjere, a ključno je u izgradnji potresno otpornih građevina u trusnim područjima. Cilj ovog bloga je prikazati kako se uz pomoć geotehničkih parametara dobivenih CPTU-om može utvrditi potencijal likvefakcije temeljnog tla prilikom potresa. […]

Utjecaj lokalnog tla i visine građevina na potresni odziv

Utjecaj lokalnog tla i visine građevina na potresni odziv

25 siječnja, 2024

U svijetu građevinskog inženjerstva, razumijevanje seizmičkog odziva i kompleksne interakcije između tla i konstrukcije od suštinske je važnosti. Seizmički događaji mogu imati značajan i često razarajući utjecaj na strukturalni integritet zgrada i infrastrukture, čineći vitalnim da inženjeri istraže kompleksnosti ponašanja temeljnog tla i građevine tijekom potresa. Ovaj blog ima za cilj istražiti seizmički odziv te […]

Projekt temeljenja za izgradnju objekata sušionice povrća u Virovitici

Projekt temeljenja za izgradnju objekata sušionice povrća u Virovitici

19 listopada, 2023

Sjeverozapadno od grada Virovitice, u sklopu naselja Korija, predviđena je izgradnja sušionice povrća kapaciteta sušenja 410 kg/h osušenog povrća. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni projekt temeljenja sljedećih objekata buduće sušionice: Objekt proizvodnog pogona sa pripremom povrća za sušenje Objekt garderobe za radnike Objekt hladnjače za čuvanje svježeg povrća Objekt skladišta svježeg […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja stambeno-poslovne građevine u Puli

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja stambeno-poslovne građevine u Puli

13 travnja, 2023

U središnjem dijelu grada Pule, unutar stambenog bloka, planirana je izgradnja stambeno-poslovne građevine. Buduća građevina će biti ugrađena, katnosti Po/Su+P+4, a unutar građevine smjestit će se dva poslovna prostora u prizemlju, te 15 stanova. Konstrukcija građevine će biti armirano-betonska, s tim da će jedan dio građevine (niži dio Su+P) konstrukcijski biti potpuno neovisan i dilatiran […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

27 listopada, 2022

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak

11 ožujka, 2021

Na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu sportskog centra Platak nalazi se žičara izgrađena 80-ih godina. Kako bi se ostvario veći kapacitet žičare za prijevoz putnika te omogućile dodatne usluge (prijevoza putnika i bicikala u razdoblju kada se žičara ne koristi za prijevoz skijaša) predviđena je izvedba kraka 2 žičare Radeševo. Krak 2 žičare sastoji […]

Koeficijent reakcije tla

Koeficijent reakcije tla

25 veljače, 2021

U projektiranju temelja uobičajena je pretpostavka da je reakcija temeljnog tla u svakoj točci temelja proporcionalna njegovom progibu.Karakteristike vertikalne deformacije temelja definirane su pomoću neovisnih, usko raspoređenih, diskretnih i linearno elastičnih opruga. Ovaj relativno jednostavan mehanički prikaz temeljnog tla prvi je predstavio Winkler (1967). Konstanta proporcionalnosti ovih opruga poznata je kao koeficijent reakcije tla, ks. […]

Petram Resort Savudrija – projekt temeljenja aparthotela

Petram Resort Savudrija – projekt temeljenja aparthotela

17 prosinca, 2020

Na najsjevernijoj točki hrvatskoga mora, na samoj granici sa Slovenijom i Italijom, na mikrolokaciji Alberi u Savudriji u sjeverozapadnoj Istri predviđena je izgradnja impresivnog Petram Resorta koji će nuditi 252 vrhunske nekretnine za odmor ili stanovanje. U sklopu resorta planirana je izgradnja aparthotela i 55 vila s ugostiteljsko-turističkim i uslužnim sadržajima. Ovaj rezidencijalno-turistički projekt prvi […]

Trodimenzionalna numerička analiza – Plaxis 3D

Trodimenzionalna numerička analiza – Plaxis 3D

14 veljače, 2020

Analize problema i proračuni konstrukcija u geotehničkom inženjerstvu u današnje vrijeme gotovo su nezamislivi bez primjene numeričkog modeliranja. Korištenje naprednih numeričkih metoda, poput metode konačnih elemenata, omogućava provođenje složenih analiza kojima se opisuje ponašanje tla i konstrukcije, kao i njihova interakcija. Radi kompleksnosti raznih geotehničkih problema s kojima se susrećemo, odlučili smo implementirati novi programski […]

Duboko temeljenje 1. gimnazije u Osijeku

Duboko temeljenje 1. gimnazije u Osijeku

19 prosinca, 2019

Na sjeverozapadnom dijelu grada Osijeka planirana je izgradnja nove zgrade 1. gimnazije. Lokacija predviđena za izgradnju smještena je između Strossmayerove ulice prema jugu, nasuprot dvorca Pejačević, Podravske ulice prema istoku i rijeke Drave na sjeveru. Predviđeni zahvat Nova zgrada 1. gimnazije protezat će se na 7758,0 kvadrata i sastojat će se od 3 etaže. Uz […]

Uređenje javnih površina ex bloka Rikard Benčić

Uređenje javnih površina ex bloka Rikard Benčić

10 prosinca, 2019

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“, tvornice motorne opreme i ljevaonice koja je djelovala od 1948. – 2005.g. Prenamjena i revitalizacija obuhvaća slijedeće:1. Rekonstrukciju i opremanje postojećih objekata: Upravne zgrade u funkciji Gradskog muzeja Rijeka T-zgrada u funkciji Gradske knjižnice Rijeka (T-zgrada blog) H-objekt u […]

Vrste plitkih temelja

Vrste plitkih temelja

25 srpnja, 2019

Plitko temeljenje Pod dubinom temeljenja obično se podrazumijeva dubina, mjerena od površine terena, do temeljne plohe preko koje temelj prenosi opterećenje konstrukcije na tlo. Prema Eurokodu plitkim temeljima smatraju se temelji čija je širina veća od dubine temeljenja (D<B). Plitko temeljenje primjenjuje se u slučajevima kada je dobro nosivo tlo na relativno maloj dubini. Dubina […]

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.)

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.)

9 svibnja, 2019

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.) jedna je od metoda miješanja tla je koju je razvila i patentirala tvrtka BAUER. Opis metode Metoda miješanja na licu mjesta (MIP, eng.) se odnosi na miješanje postojećeg tla in situ sa vezivnim sredstvom. Za razbijanje tla se koristi trostruko svrdlo. Tijekom tog procesa postojeće pore unutar […]

Diferencijalna slijeganja

Diferencijalna slijeganja

26 travnja, 2019

Slijeganje temeljnih konstrukcija problem je s kojim se ljudi susreću od samih početaka gradnje. Njihova veličina primarno ovisi o težini konstrukcije te deformacijskim karakteristikama temeljnog tla. Prilikom analiziranja navedenog problema potrebno je razlikovati pojmove jednolikog i diferencijalnog slijeganja. Što su diferencijalna slijeganja? Slijeganje temeljnog tla predstavlja vertikalni pomak površine tla uzrokovan djelovanjem opterećenja objekta. Prilikom […]

Zamjena materijala ispod temelja

Zamjena materijala ispod temelja

28 veljače, 2019

Što je zamjena materijala? Zamjena materijala je postupak uklanjanja postojećeg i ugradnja materijala boljih svojstava koja se postižu kontroliranim načinom ugradnje. To je jedan od najčešćih postupaka poboljšanja temeljnog tla koji se primjenjuje kada se ispod temelja nalazi tlo niskih fizikalno-mehaničkih svojstava. Svrha zamjene materijala je poboljšanje nosivosti i/ili smanjenje ukupnog slijeganja temeljnog tla. Zamjena […]

Likvefakcija tla

Likvefakcija tla

22 veljače, 2019

Uvjeti lokalnog tla imaju značajan utjecaj na oštećenja konstrukcija uzrokovana potresom. Različite vrste tla tijekom potresa na različite načine provode generirane seizmičke valove čiji utjecaj na konstrukcije stoga ovisi o samim karakteristikama temeljnog tla. Mnogi potresi, poput onih koji su se dogodili u Japanu 1964. (Niigata) i 1995. godine (Kobe) naglasili su utjecaj i mogućnost […]

Upotreba spektralne analize površinskih valova (SASW) u kontroli kvalitete poboljšanja temeljnog tla

Upotreba spektralne analize površinskih valova (SASW) u kontroli kvalitete poboljšanja temeljnog tla

20 prosinca, 2018

Što je poboljšanje temeljnog tla? Poboljšanje temeljnog tla uključuje niz tehnologija zbijanja i miješanja temeljnog tla i novog tla u kojima se prirodno tlo pretvara u novi materijal. Korištenjem metoda poboljšanja temeljnog tla moguće je povećati nosivost tla, smanjiti ili držati pod kontrolom ukupna i diferencijalna slijeganja, smanjiti potrebno vrijeme za realizaciju deformacije i smanjiti […]

Poboljšanje temeljnog tla željezničke pruge R201 na dionici Zaprešić-Zabok

Poboljšanje temeljnog tla željezničke pruge R201 na dionici Zaprešić-Zabok

23 studenoga, 2018

Tvrtka GEOTECH d.o.o. sudjeluje u izradi projekta modernizacije željezničke pruge R201 Zaprešić – Zabok. Riječ je o dionici zagorske pruge, koja vodi do Čakovca, regionalnog je karaktera (R201 Zaprešić – Bedekovčina – Čakovec) te ima važnu ulogu u putničkome prijevozu na području zagrebačke aglomeracije. Za projekt čiji su troškovi procijenjeni na iznos od 614,4 milijuna kuna […]

Ispitivanje integriteta pilota

Ispitivanje integriteta pilota

2 kolovoza, 2018

Što je ispitivanje integriteta pilota? Ispitivanje integriteta pilota (PIT – Pile integrity test, eng.) služi za određivanje cjelovitosti pojedinačnoga vertikalnog ili kosog pilota mjerenjem i analizom brzine (potrebno) i sile (opcionalno) odziva pilota uzrokovanog udarcem alata (ručnog čekića ili slično) duž osi pilota i okomito na površinu glave pilota. Ispitivanje integriteta pilota koje norma ASTM […]

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade glavne pošte u Rijeci

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade glavne pošte u Rijeci

18 svibnja, 2018

Uspješna rekonstrukcija i prenamjena zgrade nije moguća bez geotehničkih istražnih radova U Rijeci je u tijeku rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Hrvatske pošte u ulici Korzo.Zgrada Hrvatske pošte, takozvana Glavna pošta, sagrađena je 1887. kao upravno-stambeno-poslovna zgrada Kraljevske mađarske financijske uprave (Palais des Koenigs Ungarishes Finanzministeriums). Naručitelj je bio Kraljevski gubernij dok autor projekta nije […]

Mlazno injektiranje – sanacija temelja mlazno injektiranim stupnjacima

Mlazno injektiranje – sanacija temelja mlazno injektiranim stupnjacima

16 ožujka, 2018

Mlazno injektiranje – metoda sanacije temelja   Mlazno injektiranje jedna je od nekoliko vrsta koje se koriste za sanaciju temelja na izvedenoj građevini, koja je u funkciji. Sanacija temelja na izvedenoj građevini je vrlo kompleksna te je potrebno tehnologiju sanacije prilagoditi stanju na terenu. Jedan od načina sanacije temelja, o kojoj ćemo opširnije pisati u […]

Sanacija temelja ekspandirajućim smolama

Sanacija temelja ekspandirajućim smolama

2 ožujka, 2018

Dubinsko injektiranje ekspandirajućih smola relativno je nov i inovativan način za rješavanje problema slijeganja temelja. Izvorna zamisao dolazi iz Skandinavije, gdje su prvi pokusi izvedeni još 1975. godine. Metoda se zasniva na principu da se ispod temelja injektira posebna smola pod pritiskom do 10 000 kPa pri čemu se tlo zbija i ojačava te mu […]

Dinamička ploča – idealan alat za ispitivanje modula stišljivosti podloge

Dinamička ploča – idealan alat za ispitivanje modula stišljivosti podloge

23 veljače, 2018

Dinamička ploča Za početak, razmotrimo hipotetsku situaciju. Izgradio se objekt, primjerice poslovna hala. Novi vlasnik je nakon nekog vremena korištenja počeo primjećivati pukotine po zidovima, čak i lagano naginjanje cijelog objekta u jednu stranu. Vrlo vjerojatno je problem u prevelikom slijeganju tla ispod temelja i potrebno je napraviti ispitivanje dinamičkom pločom. Takva hala postaje nesigurna […]

Bivši industrijski kompleks Rikard Benčić – od tvornice duhana do kulturne četvrti

Bivši industrijski kompleks Rikard Benčić – od tvornice duhana do kulturne četvrti

19 veljače, 2018

Geotehnički istražni radovi i projekt temeljenja za Rikard Benčić U zgradi stare Rafinerije šećera 1851. godine započela je proizvodnja duhana. U to doba služila je kao upravna zgrada tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard Benčić”. 1867. godine tvornica se proširuje historicističkom trokatnicom tzv- T-objektom u kojoj je pokrenuta proizvodnja Virginia cigara. Desetljećima je […]

Sanacija temelja – uvodni dio

Sanacija temelja – uvodni dio

9 veljače, 2018

Bez obzira da li ste investitor, arhitekt, projektant konstrukcije, nadzorni inženjer ili projektant, ukoliko imate interes za temu sanacije temelja, vjerojatno ste se u vašem dosadašnjem radu susreli s ovim i ne tako malim problemom. Kada se pojavi potreba za provođenjem sanacije temelja, očito je da je došlo do pojave neprihvaćenih ukupnih i/ili diferencijalnih slijeganja […]

Jet grouting – kako se provjeravaju projektni zahtjevi?

Jet grouting – kako se provjeravaju projektni zahtjevi?

23 siječnja, 2018

Jet grouting (mlazno injektiranje)   Jet grouting mlazno injektiranje je metoda poboljšanja tla kojom se određeni volumen tla pretvara u zemljani mort pri čemu se razbija struktura tla pomoću visoko energetskog mlaza tekućine. Normalna veličina tlaka koja se koristi za jet grouting je cca 500 bara, a pri tome je brzina injekcijskog mlaza oko 300 […]

Temeljenje garaže uz Hotel Adriatic u Opatiji – kombinacija plitkih temelja i bušenih pilota

Temeljenje garaže uz Hotel Adriatic u Opatiji – kombinacija plitkih temelja i bušenih pilota

9 siječnja, 2018

Temeljenje garaže   U sklopu postojećeg hotela Adriatic u Opatiji potrebno je proširiti kapacitet parkirališta te je odlučeno izvesti višeetažnu parkirališnu zgradu (P+3 etaža) sa stražnje strane hotela. Lokacija buduće garaže nalazi se na južnom rubu grada Opatije, između ulice Nova cesta i hotelskog kompleksa Adriatic na istoku. Teren se nalazi na lokaciji u nagibu […]