mixed in place method

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.)

Metoda miješanja na licu mjesta (Mixed in place method, eng.) jedna je od metoda miješanja tla je koju je razvila i patentirala tvrtka BAUER.

Opis metode

Metoda miješanja na licu mjesta (MIP, eng.) se odnosi na miješanje postojećeg tla in situ sa vezivnim sredstvom.
Za razbijanje tla se koristi trostruko svrdlo. Tijekom tog procesa postojeće pore unutar strukture tla se pune vezivnom suspenzijom. Ovaj proces uzrokuje stvaranje “betona” u kojem se tlo koristi kao agregat.
Rezultat tog procesa je ojačani blok tla, čiji je oblik određen geometrijom svrdla.

Izvedba MIP jarka provodi se bušenjem trostrukog kontinuiranog svrdla do potrebne dubine. Tijekom bušenja i dizanja svrdla struktura tla se uništava, tlo se temeljito miješa i vezivna suspenzija se uvodi kroz šuplje središnje cijevi svrdala.
Tijekom naknadnog procesa homogenizacije, smjer vrtnje pojedinih svrdala se mijenja tako da se u rovu proizvodi kružni tok materijala. Taj vertikalni tok materijala je moguć jedino uporabom kontinuiranog svrdla koje osigurava homogenost vezanog tla i time gotovog zida.

metoda miješanja na licu mjesta

Slika 1. Metoda miješanja na licu mjesta

Primjena metode

Metoda miješanja na licu mjesta (MIP, eng.) je posebno prikladna u nekoherentnim tlima za izgradnju barijera u svrhu kontrole podzemne vode ili zagađenja, za sanaciju nasipa i brana ili za osiguranje građevnih jama. Drugo područje primjene je izgradnja temelja građevina.

Redoslijed gradnje

Kako bi se osiguralo stvaranje cjelovitog vodonepropusnog zida, izgradnja MIP zidova provodi se u koracima usvajanjem takozvanog “pogodi i promaši” slijeda izgradnje („Double Pilgrim Step“, eng.). Ovu metodu karakterizira dodatna obrada površina koje se preklapaju i sadrže primarne i sekundarne dijelove. To osigurava da trostruko svrdlo prodire i obrađuje svaki element zida najmanje dva puta.
Oprema za bušenje postavlja se iznad položaja. Zatim se u tlo buši trostruko kontinuirano svrdlo montirano na prednjem kraju platforme, dok se suspenzija kontinuirano ubrizgava kroz središnji dio svrdla. Postizanjem zadane konačne dubine, miješanje i homogenizacija materijala tla provodi se vertikalnim (gore i dolje) i rotacijskim pokretima svrdla.

mixed in place method

Slika 2. Slijed izgradnje “pogodi i promaši” („Double Pilgrim Step“)

Svojstva zida – vrste suspenzije

Mehanička svojstva MIP zidova bitno ovise o fizičkim svojstvima materijala tla koji se koristi kao agregat te o materijalima koji se koriste u suspenziji. Sastav mješavine je uglavnom na bazi cementa ili se sastoji od mješavine cementa i bentonita. Tlačna čvrstoća koja se može postići u konstrukcijskim (nosivim) MIP zidovima iznosi 5 do 20 N/mm2. Barijere općenito imaju čvrstoću do 1 N/mm2.

Oprema

Oprema za miješanje na licu mjesta se sastoji od pogonske jedinice svrdla, trostrukog svrdla i postrojenja za miješanje i pumpanje cementne suspenzije.

Oprema za miješanje na licu mjesta je razvijena posebno za uporabu u zrnatim, slabo koherentnim tlima. Cjelokupna hidraulička snaga za rotacijski pogon priključenog trostrukog svrdla se osigurava hidrauličkim sustavom osnovnog nosača.

metoda miješanja na licu mjesta

Slika 3. Oprema za miješanje na licu mjesta

Osiguranje kvalitete

Ispitivanja prikladnosti provode se prije početka ugradnje kako bi se odredio sastav vezivne suspenzije kao i količina potrebna za ugradnju. Sastav vezivne suspenzije i njegova količina određuju se na temelju svojstava tla i podzemne vode na lokaciji.

U laboratoriju se miješaju različiti recepti veziva sa uzorcima tla uzetim na licu mjesta i ispituju se svojstva očvrslog miješanog materijala.
Ključni proizvodni parametri, kao što su dubina bušenja, brzina protoka suspenzije, tlakovi ulja i broj okretaja alata za bušenje kao i vertikalnost trostrukog svrdla se kontinuirano prikazuju i evidentiraju za strojara tijekom izvođenja. Referentni uzorci se dodatno uzimaju u redovitim razmacima iz svježeg rova. Oni se koriste za praćenje specificiranih svojstava svježe suspenzije i očvrsle smjese MIP-a.

Prednosti metode miješanja na licu mjesta

Korištenjem metode miješanja na licu mjesta tlo se homogenizira. Korištenje tla in situ kao građevinskog materijala (agregat) čuvaju se resursi. Tehnika rotacijskog bušenja je nisko vibracijska te smanjuje deformacije osjetljivih susjednih zgrada i prethodno oštećenih brana i nasipa. Receptura mješavine se može mijenjati na gradilištu u bilo koje vrijeme, a vrijeme izgradnje je kratko.

Sažetak

Metoda miješanja na licu mjesta (MIP, eng.) je posebno prikladna u nekoherentnim tlima za izgradnju barijera u svrhu kontrole podzemne vode ili zagađenja, za sanaciju nasipa i brana ili za osiguranje građevnih jama. Drugo područje primjene je izgradnja temelja građevina.

Metoda miješanja na licu mjesta (MIP, eng.) se odnosi na miješanje postojećeg tla in situ sa vezivnim sredsvom. Za razbijanje tla se koristi trostruko svrdlo. Tijekom tog procesa postojeće pore unutar strukture tla se pune vezivnom suspenzijom. Ovaj proces uzrokuje stvaranje “betona” u kojem se tlo koristi kao agregat.
Armaturni elementi se mogu ugraditi za konstrukcijsko ojačanje (univerzalne čelične grede ili čelične talpe).

*Izvor:
Girsch E., Mixed-in- place – A tehnique for the construction of subterranean walls and foundations, RMZ – Materials and Geoenviroment, Vol. 50, No. 1, pp. 129-132, 2003.
Bauer, Mixed-in-Place

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.