EU financiranje

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – UPOV Požega

19 travnja, 2023

Na istočnom dijelu grada Požege predviđena je rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega – UPOV-a Požega. Za potrebe izvedbe navedenog građevinskog zahvata, izradili smo glavni i izvedbeni projekt temeljenja te osiguranja privremenih građevnih jama za sljedeće objekte: – Objekti biološkog bloka (tlocrtne dimenzije cca 100,0 x 50,0 m)– Objekt prijema septike […]

Projekt osiguranja građevne jame – hotel Blu Mare, Novigrad

Projekt osiguranja građevne jame – hotel Blu Mare, Novigrad

14 rujna, 2022

U predjelu povijesne jezgre grada Novigrada predviđena je izgradnja nove građevine ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa – hotela kapaciteta 56 ležajeva organiziranih u 24 smještajne jedinice – sobe, te formiranje građevne čestice ukupne površine 1101 m2. U svrhu izgradnje buduće građevine predviđeno je ukopavanje u postojeći teren do dubine od cca. 4,0 m. Za potrebu […]

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

Projekt osiguranja građevne jame i temeljenja – hotel Ičići

8 rujna, 2022

U naselju Ičići, smještenom na jugozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije, planirana je izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene – hotela. Planirana izgradnja sastoji se od dvije prostorne cjeline na ukupno 7 etaža. Lokacija budućeg hotela Ičići specifična je zbog terena u padu i značajne količine podzemne vode (bujičnih vodotoka) u zoni zahvata te je bilo potrebno formirati […]

Projekt osiguranja građevne jame – Gradska knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin

Projekt osiguranja građevne jame – Gradska knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin

20 travnja, 2022

Predmetna lokacija smještena je na mjestu nekadašnjeg tvorničkog kompleksa Paromlin u centru grada Zagreba, između glavnog željezničkog kolodvora na sjeveru i koncertne dvorane Vatroslav Lisinski na jugu. Na lokaciji postojećeg parkirališta i objekta Paromlin predviđena je izgradnja nove zgrade gradske knjižnice grada Zagreba – Paromlin, za koju smo izradili glavni i izvedbeni projekt osiguranja građevne […]

Projekt osiguranja građevne jame – stambena zgrada, Zagreb

Projekt osiguranja građevne jame – stambena zgrada, Zagreb

20 travnja, 2022

Predmetna lokacija nalazi se u Kukuljevićevoj 27 u Zagrebu na kojoj je predviđena izgradnja stambene zgrade. Za ovu luksuznu novogradnju sa 22 stana izradili smo projekt osiguranja građevne jame. Lokacija građevine omeđena je susjednim zgradama te je u svrhu smanjenja pomaka i osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti, ali i uporabivosti okolnih objekata odabrano rješenje osiguranja […]

Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Opatija

Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Opatija

14 prosinca, 2021

U centru grada Opatije, u sklopu zone Slatina, u tijeku je izgradnja građevine ugostiteljsko-turističke namjene ― hotel Keight. Budući hotel je katnosti 2Po + P + 4 + Pk, osnovnog oblika izduženog kvadra. S obzirom na predviđeno ukopavanje građevine te zahtjevne geološke, hidrogeološke i urbanističke uvjete potrebno je formirati, osigurati i zabrtviti privremenu građevnu jamu […]

Osiguranje građevne jame i temeljenje – Aparthotel Žnjan, Split

Osiguranje građevne jame i temeljenje – Aparthotel Žnjan, Split

18 veljače, 2021

Na jugoistočnom dijelu grada Splita, u sklopu naselja Žnjan, planirana je izgradnja ugostiteljsko turističke građevine – aparthotela. Novi aparthotel protezat će se na 2.094 kvadrata i sastojat će se od 2 podzemne etaže te 6 nadzemnih etaža. Za potrebu izgradnje aparthotela neophodno je izvesti zasijecanje u postojeći teren uz osiguranje trajne građevne jame dubine do […]

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

30 svibnja, 2019

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i 5-etažnog vinskog podruma. Za projekt hotela i vinskog podruma proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama […]

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj

Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj

30 svibnja, 2019

U Općini Kanfanar, u središnjem dijelu Istre, nalazi se Tvornica duhana Rovinj na ukupnoj površini od 45.000 četvornih metara.Za potrebu rekonstrukcije i dogradnje hale uz postojeći objekt, proveli smo geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt u svrhu osiguranja građevne jame. S obzirom na blizinu izvedbe dogradnje, bilo je potrebno predvidjeti vertikalan iskop […]

Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

28 kolovoza, 2018

Za potrebe izgradnje stambeno-poslovne građevine, bazena i potpornih zidova izvedeno je osiguranje građevne jame. Lokacija projekta nalazi se u gradu Opatiji, između Nove ceste i Ulice maršala Tita. Na predmetnoj lokaciji izvedena je pilotska stijena od armiranobetonskih bušenih pilota i izvršen iskop za predmetnu građevinu. Iskop i osiguranje građevne jame izvedeni su u visini od […]

Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci

Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci

28 kolovoza, 2018

Za potrebu rekonstrukcije i prenamjene glavne zgrade pošte koja se nalazi u centru grada Rijeke na Korzu pristupilo se izradi građevinskog projekta temeljenja. Za navedeni projekt proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama te laboratorijskih ispitivanja. Izvršena je […]

Osiguranje građevne jame – Hotel Sensatori, Dubrovnik

Osiguranje građevne jame – Hotel Sensatori, Dubrovnik

19 srpnja, 2017

Predmetna lokacija smještena je na području današnjeg hotelskog kompleksa Plat u Župi dubrovačkoj, na  blagom  poluotoku  Plat  na  istočnoj  obali  prostrane uvale, a smješten je između magistralne ceste i mora.Za potrebe izgradnje novog hotela Sensatori, koji nastaje rekonstrukcijom postojećeg hotela Ambasador unutar postojećeg kompleksa Plat, planira se izvedba građevinske jame maksimalne visine od oko 30,0 […]

Osiguranje građevne jame – Hotel Navis, Opatija

Osiguranje građevne jame – Hotel Navis, Opatija

23 listopada, 2015

Hotel Navis, tlocrtne površine 800 m2, nalazi se u obalnoj zoni uvale Preluk u Opatiji. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra neophodna je bila izvedba osiguranje građevne jame maksimalne dubine 20,50 m. Na temelju provedenog geotehničkog istraživanja i ispitivanja dobiveni su ulazni podaci za izradu glavnog projekta. Predviđene mjere obuhvaćale […]

Osiguranje građevne jame – ZTC, Rijeka

Osiguranje građevne jame – ZTC, Rijeka

23 listopada, 2015

Zapadni Trgovački Centar, površine 57.000 m2,  nalazi se na zapadnom dijelu grada Rijeke. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra, uslijed promjene tehnologije izvođenja radova i geometrije objekta, pristupilo se izradi projekta zaštite građevne jame maksimalne dubine 21,20 m. Predviđene mjere zaštite obuhvaćale su ugradnju pilotske stijene, geotehničkih sidara, štapnih sidara […]

Osiguranje građevne jame – SRC Marino Cvetković, Opatija

Osiguranje građevne jame – SRC Marino Cvetković, Opatija

23 listopada, 2015

Sportsko rekreativni centar Marino Cvetković, površine 11.000 m2, nalazi se u istočnom dijelu grada Opatije. Za potrebe osiguranja stabilnosti u fazi izvođenja radova i tijekom eksploatacije centra neophodna je bila izvedba osiguranja građevne jame maksimalne dubine 22,60 m. Predviđene mjere obuhvaćale su izvedbu naglavne armiranobetonske grede po obodu jame, sustavnu ugradnju samobušivih sidara i armiranog mlaznog […]