Osiguranje građevne jame – MP Projekt, Opatija

Za potrebe izgradnje stambeno-poslovne građevine, bazena i potpornih zidova izvedeno je osiguranje građevne jame.

Lokacija projekta nalazi se u gradu Opatiji, između Nove ceste i Ulice maršala Tita.

Na predmetnoj lokaciji izvedena je pilotska stijena od armiranobetonskih bušenih pilota i izvršen iskop za predmetnu građevinu. Iskop i osiguranje građevne jame izvedeni su u visini od cca 15,0 m. Iskop je izvršen vertikalno, uz rub same čestice. U vrijeme izvođenja radova okolni teren je bio izgrađen te su susjedni objekti bili smješteni uz rub čestice.

Iskop se izvodio unutar materijala pokrivača – geotehnička jedinica 1 – Nabačaj (AF) i geotehnička jedinica 2 – Crvenica (Qts) te geotehničke jedinice 3 – Vapnenačke breče (K1).

Pilotska stijena izvedena je od armiranobetonskih bušenih pilota nazivnog promjera D=400,0 mm u pokrivaču i nazivnog promjera D=310 mm unutar stijenske podloge, na horizontalnom razmaku od 1,50 m. Također je postavljen uvjet ulaska pilota u stijensku masu od najmanje 1,0 m. Ovisno o stanju na terenu duljina izvedenih pilota se prilagođavala ovisno o dubini stijenske mase.

Iskop se izvodio kampadno te se nakon svake faze iskopa izveo podgradni sustav odnosno ugrađena su sidra Tip 1 ili Tip 2, ovisno o poziciji predviđenih mjera osiguranja građevne jame. U svrhu otpornosti pilotske stijene na horizontalna djelovanja ugrađena su štapna samobušiva sidra Tip 1, a donji dio građevne jame (ispod pilotske stijene, unutar stijenske mase) osiguran je ugradnjom štapnih sidara Tip 2.

Na dijelu većih neravnina izvedeno je popunjavanje dijelova građevne jame izvedbom armiranobetonskih jastuka. Osim aplikacije sustava zaštite, radi eliminacije eventualnog hidrostatskog pritiska iza mlaznog betona izvedene su procjednice duljine L=2,0 m.

 

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

 

 

geotehnički presjek

 

 

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.