EU financiranje

Projekt sanacije klizišta Hrib

Projekt sanacije klizišta Hrib

7 srpnja, 2023

U Primorsko-goranskoj županiji, u naselju Hrib pokrenuto je klizište širine 35,0, a dužine 47,0 m. Predmetno klizište karakteriziraju njegova vertikalna čeona pukotina visine 1,0 m te tri sekundarne čeone pukotine širine 10,0-18,0 m u sklopu tijela klizišta.Za potrebu izrade projekta sanacije klizišta, proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istražne radove. Osim geološke i geotehničke prospekcije šireg […]

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

Projekt osiguranja građevnih jama – Glamping, Fužine

7 srpnja, 2023

U mjestu Fužine, uz jugozapadnu obalu jezera Bajer planirana je izgradnja glamping kampa. Budući kompleks sastojat će se od 15 smještajnih jedinica, centralne građevine te garaže. Za potrebe izgradnje dijela navedenih objekata nužno je izvesti iskop postojećeg terena dubine do cca 15,0 m (garaža), 8,0 m (centralni objekt) i 2,60 m (ukopane smještajne jedinice) te […]

Projekt sanacije klizišta Dubravci

Projekt sanacije klizišta Dubravci

18 listopada, 2022

Predmetna lokacija je klizište Dubravci, koje se nalazi zapadno od naselja Dubravci, na državnoj cesti DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija.Za navedeno klizište proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu […]

Projekt sanacije klizišta Brebornica

Projekt sanacije klizišta Brebornica

6 rujna, 2022

Klizište Brebornica nalazi se jugozapadno od naselja Brebornica, na državnoj cesti DC1, dionica 011 u km 4+500. Za navedeno klizište proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove te izradili glavni i izvedbeni projekt sanacije klizišta. Prilikom izvođenja radova proveli smo i kompletan nadzor nad radovima sanacije koji je obuhvatio analizu i provjeru stanja na terenu […]

Sanacija klizišta Vela Voda

Sanacija klizišta Vela Voda

21 listopada, 2021

Na dijelu nestabilne padine uz zapadni rub županijske ceste u Gorskom kotaru, dionica Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje, pokrenuto je klizište u širini cca 110 m i duljini cca 40 m. Lokacija pokretanja kliznog tijela nalazi se 0,5 km južno od naselja Vela Voda. Za potrebu izrade projektne dokumentacije provedeni su inženjerskogeološki […]

Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“

Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“

23 srpnja, 2020

Na području Vrha Vinagorskog u blizini grada Pregrade od 2014. g. aktivno je klizište većih razmjera. Područje obuhvaća padine između vrhova Vinagore, Martiša Vesi i Vrha Vinagorskog. Površina ovog područja je oko 23,0 ha, a opseg je oko 2,30 Km, dubina klizne plohe do 6,0 m. U sklopu idejnog rješenja sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“ predviđeni […]

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

Sanacija klizišta – ŽUC Bribir

25 rujna, 2018

Za potrebe izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta i osiguranja ceste izvršena su geotehnička i inženjerskogeološka istraživanja i ispitivanja. Lokacija klizišta nalazi se na županijskoj cesti ŽC 5062 na dionici Čokovo-Podugrinac. Na dijelu predmetne dionice pokrenuto je klizište manjih dimenzija (procjenjene površine cca 500 m2), koje je obuhvatilo veći dio postojeće prometnice, te nasip […]

Sanacija klizišta grada Zagreba

Sanacija klizišta grada Zagreba

23 listopada, 2015

Za potrebe grada Zagreba pristupilo se izradi projekta sanacije klizišta iznad ulice Gorice, u ulici Lea Muellera, Šestinski prilaz, Veliki vrh i Kameniti stol te projekta sanacije klizišta na Havidićkoj cesti. Previđene mjere sanacije klizišta uključivale su izvedbu kopanih drenova, pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota, izvedbu mlaznog betona na prednje lice pilotske stijene, dodatnog osiguranja […]