Sanacija klizišta ŽUC, Bribir

Za potrebe izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije klizišta i osiguranja ceste izvršena su geotehnička i inženjerskogeološka istraživanja i ispitivanja.

Lokacija klizišta nalazi se na županijskoj cesti ŽC 5062 na dionici Čokovo-Podugrinac.

Na dijelu predmetne dionice pokrenuto je klizište manjih dimenzija (procjenjene površine cca 500 m2), koje je obuhvatilo veći dio postojeće prometnice, te nasip i dio padine južno od prometnice. Uslijed klizanja terena došlo je do oštećenja prometnice u širini cca 24,0 m te postojećeg propusta ispod prometnice.

Projektom sanacije izvedena je pilotska stijena od bušenih pilota promjera 500 mm sa naglavnom  armiranobetonskom gredom i zidom. Konstrukcija se dodatno ojačala izvedbom samobušivih sidara.

Tijekom izvedbe radova na sanaciji klizišta i osiguranja ceste izvedeni su slijedeći radovi:

  • Izvedba pilotske stijene
  • Ugradnja sidara – samobušiva sidra duljine 12 m
  • Samobušivi drenovi radi snižavanja podzemnih voda
  • Obnova kolničke konstrukcije
  • Nasipavanje kamenog materijala u zamjenski sloj prometnice
  • Izvedba prekidnog okna

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.