POTPORNE KONSTRUKCIJE

Potporne konstrukcije koriste se za bočno pridržavanje tla uslijed denivelacije terena, za osiguranje pokosa usjeka ili zasjeka te povećanja stabilnosti kod klizišta i odrona. Dijele se na gravitacijske kamene ili betonske zidove, armiranobetonske (konzolne) potporne konstrukcije, armirano tlo od modularnih elemenata i geomreža, gabionske potporne konstrukcije itd..

Uz izradu projektne dokumentacije i izbora tehnologije za izvedbu novih potpornih konstrukcija nudimo izradu projektnih rješenja i odabir tehnologije sanacije postojećih nestabilnih i dotrajalih potpornih konstrukcija.