Potporne konstrukcije

Potporne konstrukcije koriste se za bočno pridržavanje tla uslijed denivelacije terena, za osiguranje pokosa usjeka ili zasjeka te povećanja stabilnosti kod klizišta i odrona. Dijele se na gravitacijske kamene ili betonske zidove, armiranobetonske (konzolne) potporne konstrukcije, armirano tlo od modularnih elemenata i geomreža, gabionske potporne konstrukcije itd..

Uz izradu projektne dokumentacije i izbora tehnologije za izvedbu novih potpornih konstrukcija nudimo izradu projektnih rješenja i odabir tehnologije sanacije postojećih nestabilnih i dotrajalih potpornih konstrukcija.

Pročitaj više
Referentni radovi:
  • Potporne konstrukcije uz prometnu infrastrukturu:

gabionske potporne konstrukcije ispod državne ceste (Plomin), obložne kontrukcije na sjevernom pokosu riječke obilaznice (autocesta A7), potporni zidovi uz prometnicu (Erzurum, Turkey), burobran “Melnice“ na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK Rijeka, ulazni portal i predusjek tunela Kupjak na željezničkoj pruziM202 Zagreb GK – Rijeka), željeznički koridor VII Kriva Palanka – granica s Bugarskom (Macedonia), armiranobetonski potporni zid obilaznice Rožaje (Crna Gora)

  • Potporne konstrukcije uz objekte:

Armiranobetonski potporni zidovi (dječji vrtić Opatija), Stanica za tehnički pregled “Svilno“(Rijeka), potporni zid ulane ceste – Autosalon “Volvo” Draga (Rijeka), supermaket Plodine (Senj), dom za starije “Volosko” (Opatija)

  • Sanacije potpornih konstrukcija:

Kameni zid ispod crkve u Mošćenicama, sanacija gradskih bedema u Krku, gabionski zid za tlačni cjevovod CS Martinšćica – VS Glavani u Kostreni, sanacija potpornih konstrukcija šetnice Klek – Kavana plaža, sanacija potpornih zidova (Vila Opatija), sanacija potpornog zida za potrebe prširenja groblja – Belgrad (Bribir), hidrotehnički tunel „Drastin“ (Rijeka), sanacija gradskih plaža (Rijeka)

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.