Potporne konstrukcije od armiranog tla

Potporne konstrukcije od armiranog tla kao tip zasipanih potpornih konstrukcija zasnivaju svoju stabilnost na međudjelovanju vlačnih elemenata (armature) i okolnog nasipanog tla.

Iste se izvode na način da se nasip iza prednjeg lica potporne konstrukcije izvodi u kombinaciji s vlačnim elementima poput geomreža, zatega i slično. Prednje lice konstrukcije služi za sprječavanje lokalne erozije i ima estetsku funkciju te nema bitnog doprinosa na stabilnost cjelokupne konstrukcije.

poprecni presjek

Slika 1. Shema i poprečni presjek potporne konstrukcije od armiranog tla

Vrste i sustavi potpornih konstrukcija od armiranog tla

S obzirom na oblik i izgled prednjeg lica potpornih konstrukcija od armiranog tla razlikujemo:

  • Prednje lice od predgotovljenih elemenata – blokova
  • Gabionske koševe
  • Ozelenjeno prednje lice

S obzirom na vrste vlačnih elemenata koji se koriste za međudjelovanje s okolnim nasipom razlikujemo:

  • Heksagonalnu mrežu
  • Geomrežu
  • Nosive trake (ojačanja od čeličnih ili geositntetičkih traka)

Kombinacijom navedenih oblika prednjeg lica i vrsta vlačnih elemenata formirani su sljedeći sustavi armiranog tla koji su prisutni na tržištu:

  • Terramesh i Green Terramesh
  • Terre Armee
  • Tensar Wall i Tensar Green Wall

Terramesh sustav razvijen je od strane talijanske korporacije Officine Maccaferri S.p.A., a sastoji se od gabionskih koševa sa zategama. Sustav omogućuje izvedbu potporne konstrukcije s vrlo strmim prednjim licem nagiba i do 70˚. Prednja i gornja strana gabionskog koša se presavija tijekom proizvodnje, a stražnja i bočne strane koša se formiraju od posebnih komada mreže koji se fiksiraju za horizontalni panel.

 

poprečni presjek terramesh

Slika 2. Normalni poprečni presjek kroz potpornu konstrukciju Terramesh sustava (lijevo); skica elementa Terramesh sustava – gabionski koš sa zategom (desno)

Elementi sustava proizvode se u standardnim dimenzijama: širini od 2.0 m, duljini od 3.0, 4.0, 5.0 m te visini elemenata od 0.5 i 1.0 m. Po potrebi je moguće proizvesti druge dimenzije sukladno projektnim zahtjevima. Prostor između gabionskih koševa i lica iskopa nasipava se u slojevima, od miješanog kamenog i zemljanog materijala, glinovitih šljunaka, zaglinjene kamene drobine i slično.

izvedba sustava terramesh

Slika 3. Shema izvedbe Terramesh sustava

Sustav potpornih konstrukcija Terra armee razvijen je u Francuskoj 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, a izvodi se od nasipnog materijala iz iskopa. Naizmjenično se izvodi nasip od nekoherentnog tla i vlačnih elemenata (armature). Armaturu kod ovog sustava čine metalne trake: galvanizirani glatki čelik ili aluminij širine od 40 do 60 mm ili rebrasti širine od 60 do 80 mm debljine 2.0 do 3.0 mm. Osim čeličnih i aluminijskih traka, armatura može biti formirana i od geokompozita.

potporni sustav terra arme

Slika 4. Shema potpornog sustava Terra arme

Slika 5. Primjer izvedenenog sustava Terramesh

Vrlo korišten i primjenjiv sustav zasipane potporne konstrukcije je sustav armiranog tla Tensar Wall i Green Tensar Wall od engleskog proizvođača geokomopozita Tensar Interantional. Kao i kod prije spomenutih i opisanih sustava armiranog tla, ovaj sustav sastoji se od modularnih fasadnih elemenata i armature (geokompozita – jednoosne geomreže) koji se sustavno ugrađuju u kombinaciji sa izvedbom nasipa od materijala iz iskopa.

Slika 6. Detalj spoja geomreže i fasadnih elemenata

poprečni presjek sustava tensar wall

Slika 7. Poprečni presjek armiranog tla sustava Tensar Wall

Sustav Tensar Green wall sličan je sustavu Green Terramesh, ali se umjesto zatega od heksagonalnih mreža koriste geomreže. Princip izvedbe sustava je u ostalim djelovima gotovo identičan.

Slika 8. Izvedena potporna konstrukcija Green Tensar Wall

 

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.