Idejno rješenje sanacije klizišta „Vrh Vinagorski“ I Geotech d.o.o. I
EU financiranje

Sanacija klizišta