Projekt osiguranja i brtvljenja građevne jame – hotel Keight, Opatija
EU financiranje

Građevne jame