Rekonstrukcija i prenamjena glavne zgrade Pošte u Rijeci
EU financiranje

Temeljenje