Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i 5-etažnog vinskog podruma.

Za projekt hotela i vinskog podruma proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama te laboratorijskih ispitivanja.

Na osnovi provedenih ispitivanja, izrađen je geotehnički elaborat temeljem kojeg je izrađen glavni i izvedbeni projekt osiguranja građevne jame. Vertikalni zasjek građevne jame, visine 20,0 m, osigurao se sustavnom ugradnjom samobušivih sidara nosivosti 38 tona i 70 tona te mlaznog betona u dva ili tri sloja po 5 cm.

S obzirom na geološki vrlo nepovoljan teren (fliške naslage) i komplesnu geometriju iskopa, glavni i izvedbeni projekt zaštite građevne jame izradili smo u BIM tehnologiji.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.