osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame – Roxanich Heritage Wine Hotel i vinski podrum

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i vinskog podruma. Odabir starog motovunskog podruma kao specifičnog mjesta za izgradnju novog vinskog centra ima za cilj širenje djelatnosti na turizam, kulturu i organizaciju raznih tematskih događanja vezanih uz filozofiju vina.

Za potrebu izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i vinskog podruma bilo je neophodno izvesti zasijecanje u postojeći teren uz trajno osiguranje građevne jame te smo za to proveli geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt.

Lokacija i zahvat

Lokacija predviđena za izgradnju smještena je južno od povijesnog dijela naselja Motovun na izdvojenoj lokaciji u blizini naselja Kanal. Lokacija je predstavljena vrlo strmim i razmjerno nestabilnim terenom sa padom prema dolini Mirne te se s nje otvaraju široke vizure okolnog krajobraza.

Hotel i vinski podrum projektirani su kao terasasto-kaskadni objekti koji slijede postojeće izohipse terena. Građevina je zamišljena kao niz izmaknutih volumena čime se vertikalna građevina transformira u dinamičnu strukturu koja imitira postojeći vrlo strmi teren.

osiguranje građevne jame

Slika 1. Geometrija hotela i vinskog podruma

S obzirom na predviđenu geometriju hotela i vinskog podruma bilo je neophodno izvršiti iskop i osiguranje građevne jame. Iskop građevne jame je izveden je u četiri stepenice pri čemu je najveća visina iskopa iznosila 22,0 m.

Geotehnička istraživanja i ispitivanja

Za potrebu izgradnje proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena i laboratorijskih ispitivanja. Izvedene su dvije rotacijske bušotine i četiri sondažne jame s ciljem utvrđivanja geotehničkih značajki lokacije i temeljnog tla.

Geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima ustanovljeno je da geotehnički profil na lokaciji čine tri geotehničke jedinice karakterističnih geomehaničkih značajki (eluvij, koluvij i lapori). Osiguranje građevne jame izradilo se temeljem napravljenog geotehničkog elaborata.

geotehnički profil rotacijskih bušotina

Slika 2. Geotehnički profil rotacijskih bušotina

Osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame čine samobušiva sidra i mlazni beton. Ugrađena su samobušiva sidra nosivosti 32,50 i 60,0 t u duljini od 4,50, 6,0, 9,0 i 12,0 m. Sidra su ugrađivana na generalnom rasteru od 2,50 x 2,50 m. Usporedno s ugradnjom samobušivih sidara ugrađivao se mlazni beton u tri sloja debljine po 5,0 cm između kojih se postavljala armaturna mreža Q-188 u dva sloja. U svrhu dreniranja vode izvedene su procjednice promjera 50,0 mm i duljine 2,0 m.

 

osiguranje građevne jame

Slika 3. Osiguranje građevne jame – samobušiva sidra i mlazni beton

osiguranje građevne jame

Slika 4. Osiguranje građevne jame – samobušiva sidra i mlazni beton

S obzirom na to da je riječ o geološki vrlo nepovoljnom terenu (fliške naslage) i komplesnoj geometriji iskopa, osiguranje građevne jame izrađeno je u BIM tehnologiji.

Tijekom izvedbe iskopa i podgradnog sustava provodio se nadzor nad izgradnjom i monitoring pomaka građevne jame. Mjerna oprema, kojom je proveden kontinuirani monitoring sastojala se od dva vertikalna inklinometra i deformetra duljine 25,0 m.

Također, prilikom izvedbe radova provedeno je kontinuirano inženjerskogeološko kartiranje građevne jame od strane geologa te je izrađen inženjerskogeološki izvještaj o provedenom kartiranju.

inženjerskogeološki pogled

Slika 5. Inženjerskogeološki pogled

Osiguranje građevne jame je uspješno provedeno te su sada u tijeku radovi na konstrukciji hotela i vinskog podruma.

osiguranje građevne jame

Slika 6. Osiguranje građevne jame i radovi na konstrukciji

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.