Projekt osiguranja građevne jame - hotel Blu Mare, Novigrad
EU financiranje

Građevne jame