Osiguranje građevne jame, Tvornica duhana Rovinj

U Općini Kanfanar, u središnjem dijelu Istre, nalazi se Tvornica duhana Rovinj na ukupnoj površini od 45.000 četvornih metara.
Za potrebu rekonstrukcije i dogradnje hale uz postojeći objekt, proveli smo geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt u svrhu osiguranja građevne jame.

S obzirom na blizinu izvedbe dogradnje, bilo je potrebno predvidjeti vertikalan iskop građevne jame neposredno uz postojeću halu. Utvrđeno je da su temelji hale izvedeni unutar nabačaja te da je potreb-no izvesti osiguranje građevinske jame s ciljem sprečavanja potkopavanja u fazi iskopa te potencijalnog oštećenja skupe sanacije temelja.

Osiguranje građevne jame provest će se izvedbom armiranobetonskih bušenih pilota promjera D=310 mm. Osni razmak između pilota iznosi od 80,0 cm do 100,0 cm. Piloti su izvedeni kroz materijal naba-čaja i stijensku podlogu tehnologijom udarnog rotacijskog bušenja. Nakon bušenja u bušotine su ugra-đeni čelični profili IPE 160 od čelika S235 te beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37.
Piloti su izvedeni od kote dna postojećih temelja do dubine od 1,75 m ispod dna građevinske jame. Ukupna duljina armiranobetonskih bušenih pilota iznosi L=4,60 m i 4,75 m, a duljina čeličnih profila L=5,0 m. S ciljem povezivanja vrhova pilota izvedena je armiranobetonska naglavna greda dimenzija 35×50 cm. Na prednje lice pilotske stijene ugrađen je mlazni beton razreda tlačne čvrstoće C 24/30, debljine od 2,0 do 5,0 cm. U zoni pilotske stijene u sklopu nabačaja ugrađen je jedan sloj armaturne mreže Q-283 do 30,0 cm ispod linije stijenske mase.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.