zamjena materijala ispod temelja

Zamjena materijala ispod temelja

Što je zamjena materijala?

Zamjena materijala je postupak uklanjanja postojećeg i ugradnja materijala boljih svojstava koja se postižu kontroliranim načinom ugradnje. To je jedan od najčešćih postupaka poboljšanja temeljnog tla koji se primjenjuje kada se ispod temelja nalazi tlo niskih fizikalno-mehaničkih svojstava. Svrha zamjene materijala je poboljšanje nosivosti i/ili smanjenje ukupnog slijeganja temeljnog tla.

Zamjena materijala ispod temelja

Općenito, povećanje nosivosti i smanjenje slijeganja postiže se zamjenom slabog sloja tla neposredno ispod temelja.
Ako je slabo nosivi sloj na dohvatljivoj dubini, može ga se ukloniti u cijelosti i zamijeniti materijalom odgovarajuće granulometrijske krivulje i zbijenosti.

zamjena materijala ispod temelja

Slika 1. Zamjena materijala – iskop

Ugradnjom materijala tražene kakvoće postiže se veća zbijenost ugrađenih slojeva od postojećeg temeljnog tla te se postižu veći proračunski faktori nosivosti. Ugradnju i zbijanje novog materijala je potrebno izvoditi u slojevima, a zbijenost je potrebno provjeriti ispitivanjem.

zamjena materijala ispod temelja

Slika 2. Zamjena materijala– nasipavanje u slojevima

Pri određivanju projektnih modula stišljivosti zamjenskih slojeva potrebno je poznavati modul stišljivosti temeljnog tla na koju se ugrađuje prvi zamjenski sloj. Modul stišljivosti temeljnog tla moguće je ispitati statičkom ili dinamičkom pločom.

zamjena materijala ispod temelja

Slika 3. Zamjena materijala– ispitivanje zbijenosti

Kada je slabo nosivi sloj veće debljine, nije ga potrebno zamijeniti u cijelosti već samo do određene dubine koja se određuje proračunom. Potrebna dubina se određuje na način da se izračuna nosivost slabog sloja i raspodjela dodatnih naprezanja po dubini za temelj prema projektu. Zamjena se vrši do one dubine na kojoj se javlja odgovarajuća nosivost slabijeg sloja.

Prilikom ugradnje prvog zamjenskog sloja, potrebno je odabrati takav granulometrijski sastav pri kojem neće doći do miješanja s podlogom (tamponski materijal) ili ugraditi sloj geotekstila između podloge i zamjenskog sloja.

zamjena materijala ispod temelja

Slika 4. Zamjena materijala– ugradnja geotekstila na podlogu

Zamjena materijala ispod temelja primjenjuje se i u slučaju kada se temelji jednog dijela građevine nalaze iznad stijenske podloge, a temelji drugog dijela iznad tla. U takvom slučaju postoji opasnost diferencijalnih slijeganja i oštećenja konstrukcije uslijed nejednolike krutosti temeljne podloge te se zamjena materijala ispod temelja provodi  u tlu (povećanje krutosti) i u stijenskoj masi. Zamjenom materijala u temeljnom tlu postiže se veća krutost (zbijenost), a zamjenom u stijenskoj masi manja krutost podloge čime se ujednačavaju uvjeti temeljenja.

Zamjena materijala ispod temelja – primjer iz prakse

Za potrebu izgradnje proizvodne hale provedeno je uređenje temeljnog tla ispod temeljne konstrukcije.
Temeljenje predmetne konstrukcije predviđeno je kao plitko temljenje na temeljima samcima tlocrtnih dimenzija 3,0×3,0 m i visine od 0,50 m. Iznad temelja nalazi se čašica za stup konstrukcije. Čašica je visine 0,90 m, dimenzija 1,30×1,30 m.

zamjena tla ispod temelja

Zbog različitih fizikalno – mehaničkih značajki temeljnog tla te dubine ukopavanja predviđena je izvedba zamjene materijala ispod temelja u debljini od 0,50 m sa prethodnom ugradnjom geotekstila na podlozi. Provedenim radovima ujednačeni su uvjeti temeljenja i eliminirana je mogućnost potencijalnog oštećenja građevine.

 

zamjena materijala ispod temelja

 

Pročitajte više temeljenje i poboljšanje temeljnog tla, sanacija temelja

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.