Foundation design

Bivši industrijski kompleks Rikard Benčić – od tvornice duhana do kulturne četvrti

Geotehnički istražni radovi i projekt temeljenja za Rikard Benčić

U zgradi stare Rafinerije šećera 1851. godine započela je proizvodnja duhana. U to doba služila je kao upravna zgrada tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard Benčić”. 1867. godine tvornica se proširuje historicističkom trokatnicom tzv- T-objektom u kojoj je pokrenuta proizvodnja Virginia cigara. Desetljećima je bila najveća tvornica u Habsburškoj Monarhiji.

Foundation design

Tvornica prestaje s radom tijekom Drugoga svjetskog rata, a od 1945. do 1995. u njoj djeluje Tvornica motora i traktora Rikard Benčić.
Nakon slavne povijesti, zaslužuje sjajnu budućnost. Projekt pod nazivom „Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu s krajnjim rezultatom kreiranja kulturne četvrti u centru Rijeke. U T-zgradi, bruto površine 5.750 m2, smjestit će se nova gradska knjižnica.

Zgrada se nalazi u sklopu sjevernog dijela kompleksa „Rikard Benčić“ na rubnom dijelu doline Potok. Na postojećoj građevini se predviđa očuvanje postojećih zidova i stropnih konstrukcija suterena, prizemlja i prvog kata sjevernog tlocrta.

Za potrebe izrade ovog elaborata, uz korelaciju sa dobivenim podacima novih istraživanja, poslužila su nam istraživanja i ispitivanja koja su na predmetnoj lokaciji provedena u prošlosti. Sintezom svih istraživanja provedenih kroz zadnjih cca 25 godina omogućeno je prognoziranje vrlo kompleksnog geološkog profila područja.

Projekt temeljenja

Geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima ustanovljeno je da geotehnički profil na lokaciji čini sedam geotehničkih jedinica karkaterističnih geomehaničkih značajki. Razina podzemne vode (RPV) na predmetnoj lokaciji je stalna, a uvjetovana je utjecajem mora sa juga te dotokom podzemnih voda iz karbonatnog zaleđa tijekom oborinskih razdoblja. RPV nalazi se na dubini cca od 1,3 m.n.m. tijekom oborinskih razdoblja sa mogućim plavljenjima do cca 2,25 m.n.m., tijekom intenzivnih oborinskih razdoblja.

Projekt temeljenja

Na temelju geotehničkog elaborata, izradili smo projekt temeljenja.

Za potrebe smještaja Gradske knjižnice Rijeka neophodno je izvesti sanaciju temeljne konstrukcije postojećeg dijela te duboko temeljenje nove nožice T zgrade. Predviđena izvedba sanacije temeljne konstrukcije i dubokog temeljenja provesti će se izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka. Na poziciji temelja vanjskih zidova i stupova postojećeg dijela T zgrade predviđa se izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u paru (promjera D=700,0 mm i duljine L=11,0 i 14,0 m), dok je na poziciji temelja središnjih stupova previđena izvedba po četiri vertikalna mlazno injektirana stupnjaka (promjera D=500,0 mm i duljine L= 13,0 m).

Projekt temeljenja

Na poziciji novih armiranobetonskih jezgri u postojećem dijelu T zgrade predviđa se izvedba dubokog temeljenja vertikalnim mlazno injektiranim stupnjacima (promjera D=700,0 mm i duljine L=15,20 m), a na poziciji nove nožice T zgrade izvedba dubokog temeljenja vertikalnim mlazno injektiranim stupnjacima (promjera D=700,0 mm, duljine L=11,0 m.). Radovi za potrebu rekonstrukcije T zgrade dijele se u dvije glavne faze. U prvoj fazi radova predviđena je izvedba vanjskih i unutarnjih stupnjaka ispod postojeće konstrukcije, dok je u drugoj fazi radova predviđena izvedba stupnjaka ispod nove nožice T zgrade. Prethodno početku izvedbe radova potrebno je napraviti iskop na sjevernom i južnom pročelju postojećeg dijela T zgrade s ciljem potvrđivanja dimenzija temelja utvrđenih provedenim istražnim radovima.
U sklopu probnog polja predviđena je izvedba tri mlazno injektirana stupnjaka duljine 3,0 m za svaki projektni promjer stupnjaka. Predviđeno je da će se ukupno izvesti impresivnih 400 komada mlazno injektiranih stupnjaka.

Projekt temeljenja

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.