mlazno injektiranje

Mlazno injektiranje – sanacija temelja mlazno injektiranim stupnjacima

Mlazno injektiranje – metoda sanacije temelja

 
Mlazno injektiranje jedna je od nekoliko vrsta koje se koriste za sanaciju temelja na izvedenoj građevini, koja je u funkciji. Sanacija temelja na izvedenoj građevini je vrlo kompleksna te je potrebno tehnologiju sanacije prilagoditi stanju na terenu. Jedan od načina sanacije temelja, o kojoj ćemo opširnije pisati u ovoj objavi je mlazno injektiranje tj. metoda mlazno injektiranih stupnjaka. Mlazno injektiranje (Jet Grouting, eng.) je metoda poboljšanja tla kojom se određeni volumen tla pretvara u zemljani mort pri čemu se razbija struktura tla pomoću visoko energetskog mlaza tekućine. Istovremeno se čestice tla miješaju s cementnom suspenzijom i zapunjuju zahvaćeni prostor. Višak nastale mješavine izlazi uz stijenke bušotine na površinu.

Mlazno injektiranje stupnjaka se izvode kako bi se osigurao prijenos opterećenja građevine u dublje slojeve (stijensku podlogu ili dublje slojeve bolje nosivosti) te eliminirali daljnji pomaci i diferencijalna slijeganja građevine.

Mlazno injektiranje omogućuje da se ispod postojećih temelja izvede ojačanje tla koje je zapravo produbljenje temelja. Valjci injektiranog tla su analogni piloti, a koso postavljenim stupnjacima moguće je preuzeti i prenijeti u tlo znatne horizontalne sile koje se javljaju u temeljima.

Kod izvedbe mlaznog injektiranja koristi se oprema koju karakterizira ravnomjerna brzina rotacije pribora za injektiranje, kao i jednolična brzina podizanja pribora. Pri dnu pribora za mlazno injektiranje smještene su mlaznice (sapnice), kroz koje se injekcijska smjesa utiskuje okomito na os bušaćeg pribora. Injekcijska masa od cementne suspenzije se utiskuje pod tlakom od 400 bara
Za izvedbu mlazno injektiranih stupnjaka postoje četiri vrste postupka. Odabir najpogodnijeg ovisi o tipu tla, vrsti primjene te fizičkim karakteristikama mlazno injektiranog tijela koje je potrebno za određenu primjenu.

Sanacija temelja

Promjer stupnjaka ovisi o tehnologiji izvođenja i vrsti tla u kojem se izvode.
Jednofluidnim postupkom, nastaju stupovi promjera 0,6 – 1,2 m. Postupak se može uspješno primijeniti u šljuncima, pijescima i prahovima, dok je u glinama manje efikasan.

Dvofluidnim postupkom mogu se postići promjeri do 1 m u zbijenim tlima i do 1,8 m u rahlim.
Kod trofluidnog postupka mogu se postići kvalitetniji stupovi većeg promjera (0,9 – 1,5 m). Trofluidno injektiranje je najefikasniji sustav za koherentna tla. Super injektiranjem se postižu stupovi promjera 3 – 5 m.
Za verificiranje projektnih parametara potrebno je izvesti probno polje u kojem će se jet grouting izvesti postupkom predviđenim projektom.

Mlazno injektiranje se može koristiti za ojačanje svih vrsta zrnatih tala (šljunak, pijesak, prah, glina) s ekološki prihvatljivim vodo-cementnim injekcijskim materijalima, i to je njegova osnovna prednost. Mlazno injektiranje može započeti na gotovo svakoj (dohvatnoj) dubini, te biti završeno u bilo kojoj razini ispod površine terena, ovisno o potrebama zahvata ojačanja tla. Mlazno injektiranje izvodi se vertikalno, koso i horizontalno u odnosu na površinu terena.

Osnovni nedostatak, koji prisutan kod svih sustava mlaznog injektiranja, je zahtjev za osiguravanjem nesmetane komunikacije (toka) fluida od položaja injektiranja do površine terena. Ako je komunikacija spriječena, porni tlak vode u tlu poraste do tlaka injektiranja (300 do 500 bara), to može izazvati hidraulički lom tla. Posljedica su bočni pomaci i izdizanje tla.

Jedan od naših projekata u kojima smo predvidjeli sanaciju temelja mlazno injektiranim stupnjacima je Osnovna škola “Kaštanjer” u Puli. Sanacija temeljne konstrukcije izvedena je mlazno injektiranim stupnjacima u paru jednofluidnim sustavom, promjera D=600,0 mm. Mlazno injektirani stupnjaci izvedeni su do dubine od najmanje 1,0 m unutar stijenske podloge.

Sanacija temelja

 

Sanacija temelja

Sanacija temelja

Sanacija temelja

Mlazno injektirane stupnjake za sanaciju temelja predvidjeli smo i za revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić.

 

Pročitajte više o: sanacija temeljnog tla, sanacija temelja ekspandirajućim smolama i temeljenje i poboljšanje temeljnog tla

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.