geomehanika

Geomehanika / Geotehnički istražni radovi – uvodni dio

Geotehnički istražni radovi ili geomehanika – sve što trebate znati

Geotehnički istražni radovi se često nazivaju i geomehanika. Geotehnički istražni radovi ili geomehanika predstavlja skup svih istraživanja i ispitivanja koja se provode za potrebe utvrđivanja uvjeta u tlu, stijeni i podzemnoj vodi, a rezultati se obrađuju i sintezno prikazuju u elaboratu – geotehnički izvještaj ili elaborat.

Geotehnički istražni radovi ili geomehanika predstavljaju jedan od najvažnijih dijelova pri razradi nove investicije, a projektanta geotehničara potrebno je uključiti u što ranijoj fazi projektiranja. Veliki dio naših poslova vezan je upravo uz geotehnička istraživanja i ispitivanja (poplarni nazivi su i geomehanika , geomehanička istraživanja), a upravo su kvalitetni geotehnički istražni radovi preduvjet za razvijanje ideje o novom projektu.

Da li su geotehnički / geomehanički istražni radovi zaista tako važni?

Da, jer je već pri planiranju, u fazi idejnog rješenja, potrebno razmišljati o načinu temeljenja budućeg objekta, osiguranju građevne jame te o drugim zemljanim i geotehničkim radovima. Ako za vrijeme gradnje dođe do zastoja, nepredviđenih situacija, a samim time i neplaniranih troškova, to će najčešće biti uzrokovano geotehničkim uvjetima u tlu. Većina rizika i problema kod izgradnje uglavnom je vezano uz temeljno tlo.

Ako pristupate investiciji profesionalno i odgovorno, u interesu vam je da potencijalne rizike smanjite na minimum. Ako razmišljate u tom smjeru onda se oko geotehničkih istražnih radova / geomehaničkih istražnih radova nećete mnogo dvoumiti.

Sastav i opseg geomehaničkih istraživanja temeljnog tla se zasnivaju na očekivanoj vrsti i projektu gradnje, npr. vrsti temeljne konstrukcije (plitko ili duboko temeljenje), metodi poboljšanja temeljnog tla (zamjena materijala, šljunčani stupnjaci, predopterećenje, mlazno injektirani stupnjaci itd.) ili potpornoj konstrukciji (armiranobetonski potporni zid, gabionska potporna konstrukcija, armirano tlo itd.), položaju i dubini gradnje. Drugim riječima, već pri planiranju geomehaničkih istraživanja (geotehničkih istražnih radova) potrebno je predvidjeti buduće projektno rješenje, a za to je potrebno veliko iskustvo i u istraživanju i projektiranju. Stoga je važno da projektant geotehničar bude uključen u izradu programa geotehničkog ispitivanja.

Geotehnički istražni radovi

Tijekom geotehničkih istražnih radova (geomehaničkih istraživanja), što je moguće ranije, potrebno je odrediti uvjete u temeljnom tlu, a ti uvjeti mogu utjecati na odabir geotehničke kategorije.

Ovisno o fazi projektiranja ili gradnje Eurokod 7 razlikuje tri faze geotehničkih istražnih radova:

• Prethodna istraživanja za postavljanje i projektiranje idejnog projekta,
• Istraživanja za projekt
• Kontrola i praćenje ponašanja

Geotehnički istražni radovi

Geomehanička istraživanja (geotehnička istraživanja i ispitivanja) za projektnu fazu (fazu za glavni projekt) trebaju prikupiti sve potrebne podatke o tlu i podzemnoj vodi za konačno projektiranje građevine i za dokazivanje zadovoljenja bitnih zahtjeva na građevinu. Ovu fazu planira se u skladu s rezultatima geomehaničkih istraživanja i ispitivanja preliminarne faze. Primjenjivost terenskih istražnih radova prema EN 1997- 2:2006 dana je u tablici u nastavku.

Geotehnički istražni radovi

Položaj točaka istraživanja i dubine istraživanja i ispitivanja moraju se odabrati na temelju rezultata provedenih prethodnih geomehaničkih istraživanja, geoloških uvjeta, dubine i vrsti temeljenja itd.

Razlikujemo sljedeće metode i vrste geomehaničkih istraživanja i ispitivanja:

• istražno bušenje
• sondažne jame i raskopi
• geološka i inženjerskogeološka istraživanja
• geofizička ispitivanja
• ispitivanje standardnim prodiranjem
• ispitivanje dinamičnim prodiranjem
• ispitivanje statičkim prodiranjem
• ispitivanje savitljivim dilatometrom
• ispitivanje Menardovim presiometrom
• ispitivanje terenskom krilnom sondom
• statičko i dinamično ispitivanje probnom pločom
• uzorkovanje
• laboratorijska ispitivanja
• nadzor nad geotehničkim istražnim radovima

Geotehnički istražni radovi

Neke od navedenih metoda obradit ćemo detaljnije kroz buduće blogove.

I za kraj nekoliko preporuka:

• projektanta geotehničara uključite u što ranijoj fazi projekta
• neka program geotehničkih istraživanja i ispitivanja izradi projektant geotehničar, koji će kasnije i raditi projekt temeljenja ili osiguranja građevne jame jer će tako znati planirati unaprijed potrebna istraživanja i ispitivanja
• geotehnički elaborat treba potpisati ovlašteni projektant (član komore HKIG) i geolog s ovlaštenjem
• poželjno je da laboratorijska ispitivanja provodi akreditirani laboratorij za ispitivanje

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.