izvođenje šljunčanih stupnjaka

Poboljšanje temeljnog tla željezničke pruge R201 na dionici Zaprešić-Zabok

Tvrtka GEOTECH d.o.o. sudjeluje u izradi projekta modernizacije željezničke pruge R201 Zaprešić – Zabok. Riječ je o dionici zagorske pruge, koja vodi do Čakovca, regionalnog je karaktera (R201 Zaprešić – Bedekovčina – Čakovec) te ima važnu ulogu u putničkome prijevozu na području zagrebačke aglomeracije. Za projekt čiji su troškovi procijenjeni na iznos od 614,4 milijuna kuna osigurano je 85% sredstava iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.

Opis modernizacije željezničke pruge R201 Zaprešić – Zabok

Dionica se proteže kroz dvije županije, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, a projekt obuhvaća sljedeće zahvate na dionici duljine 23,85 km:

  • Građevinski parametri pruge poboljšat će se na projektiranu građevinsku brzinu od maksimalno 120 km/h. Pritom će se rekonstruirati pojedini lukovi na pruzi, odnosno postojeća trasa izmaknut će se na ukupno 6 km pruge, što će skratiti vozna vremena putničkih vlakova.
  • Pruga će se elektrificirati.
  • Rekonstruirat će se kolodvori Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok.
  • U stajalištima Pojatno, Kupljenovo i Žeinci bit će izgrađeni novi peroni, nadstrešnice i parkirališta.
  • U kolodvorima i stajalištima bit će osiguran sustav videonadzora te vizualnog i audio obavještavanja putnika.
  • Na dionici ugradit će se novi signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te uređaji daljinskog upravljanja prometom kako bi se osigurali preduvjeti za brže, ali i sigurnije prometovanje vlakova.
  • Bit će modernizirano 15 željezničko-cestovnih prijelaza, četiri će prijelaza spojnim cestama biti preusmjerena na susjedne prijelaze, a jedan će biti ukinut.
  • Uredit će se odnosno rekonstruirati te izgraditi potpuno nove pružne građevine kao što su četiri nova armiranobetonska mosta Vučerna, Lužki potok, Črnec i Horvacka te cestovni most Horvacka. Radi odvodnje uredit će se 35 propusta i kanali te na mjestima gdje je to potrebno uporni/potporni zidovi.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se osiguravaju sredstva za financiranje prihvatljivih troškova projekta potpisali su 9. studenoga 2017. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a (SAFU). Vrijeme provedbe projekta je do kraja 2021.

Ugovor za radove na projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok u vrijednosti 530.655.163,07 HRK HŽ Infrastruktura je potpisala 12. lipnja 2018. s tvrtkom SWIETELSKY d.o.o.

Izvedbeni projekt poboljšanja temeljnog tla željezničke pruge Zaprešić-Zabok

Tvrtka GEOTECH d.o.o. je kao podizvođač glavne projektantske tvrtke ŽELJEZNIČKOG PROJEKTNOG DRUŠTVA d.d. izradila izvedbeni projekt poboljšanja temeljnog tla na devijacijama 1 (km 8+389,2 – 10+163,75), 2 (km 11+224,77 – 12+023,45) i 3 (km 13+420,85 – 14+572,03) buduće modernizirane željezničke pruge Zaprešić – Zabok.

Pružna dionica Zaprešić – Zabok je podijeljena na poddionice:

I. poddionica Zaprešić 0+000 (isključivo) – Novi Dvori 4+213 (uključivo)

II. poddionica Novi Dvori 4+213 (isključivo) – Luka 12+904 (uključivo)

III. poddionica Luka (isključivo) 12+904 – Veliko Trgovišće 18+420 (uključivo)

IV. poddionica Veliko Trgovišće 18+420 (isključivo) – Zabok 23+858 (uključivo)

situacija želejzničke pruge

Slika 1. Pregledna situacija željezničke pruge

Opis poboljšanja temeljnog tla

Poboljšanje temeljnog tla uključuje izvedbu šljunčanih stupnjaka promjera D=800,0 mm, dubine L=4,0, 5,0, 6,0 i 7,0 m na rasteru 2,25 x 2,25 m.

normalni poprečni presjek

Slika 2. Normalni poprečni presjek

Šljunčani stupnjaci se ugrađuju metodom dubinskog vibracijskog zbijanja (deep vibro replacement, eng.) pri čemu se utiskivanjem materijala u mekše tlo stvaraju novi nosivi i vrlo propusni volumeni u obliku pilota. Materijal za izradu šljunčanih stupova je šljunak ili kameni drobljenac granulacije 16/32 mm.

Navedena metoda izravno poboljšava tlo pri čemu ga unošenjem energije zbijanja i unošenjem materijala šljunka zbija, ukrućuje, očvršćava i čini ga propusnijim. Uloga šljunčanih stupnjaka je ponajprije ubrzanje konsolidacije koherentnog tla. Stupnjaci djeluju kao vertikalni drenovi.

Vrijeme izvođenja je kratko, a postupak izuzetno prilagodljiv terenskim uvjetima.

izvođenje šljunčanih stupnjaka

Slika 3. Izvođenje šljunčanih stupnjaka

izvođenje šljunčanih stupnjaka

Slika 4. Izvođenje šljunčanih stupnjaka

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.