Rekonstrukcija i prenamjena zgrade ide nakon geotehničkih istraživanja I Geotech d.o.o.
EU financiranje

BIM