rekonstrukcija i prenamjena zgrade

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade glavne pošte u Rijeci

Uspješna rekonstrukcija i prenamjena zgrade nije moguća bez geotehničkih istražnih radova

U Rijeci je u tijeku rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Hrvatske pošte u ulici Korzo.
Zgrada Hrvatske pošte, takozvana Glavna pošta, sagrađena je 1887. kao upravno-stambeno-poslovna zgrada Kraljevske mađarske financijske uprave (Palais des Koenigs Ungarishes Finanzministeriums). Naručitelj je bio Kraljevski gubernij dok autor projekta nije poznat.
Građevinske radove izvodilo je riječko poduzeće Burger & Matković.

Zgrada je građena prema standardima gradnje poštanskih zgrada u Mađarskoj koje su najčešće građene kao dvokatnice s tim da je u Rijeci zgrada dobila dodatne etaže radi prostornih uvjeta. Prema originalnim planovima prizemlje zgrade bilo je podijeljeno na više poslovnih prostora; ured Pošte i trgovina, dok je na zapadnoj strani bio smješten carinski ured. Na elitnome prvom katu smjestila se Kraljevska mađarska financijska uprava te veliki telegrafski ured. Na drugom su katu bili uredi riječkoga guvernera, Lučki građevinski ured i Porezni ured, a treći je kat služio kao stambeni prostor za upravitelja i najviše činovnike.

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade

Stanje objekta prije rekonstrukcije i prenamjene

Vanjsko pročelje ostalo je uglavnom očuvano u izvornom obliku dok je cijeli interijer izmijenjen, s izuzetkom atrija i zavojitog stubišta, koji su zadržali izvorno oblikovanje. Najzačajnije promjene dogodile su se u prizemlju zgrade, u kojem je u središte tlocrta umetnuta međuetaža.

Slikar Edo Murtić 1969. postavlja slavne koloristički ekspresivne svodne mozaike u prizemlju zgrade, koji se trenutno premještaju u kompleks Benčić.

Mozaik edo murtić

Provedene geotehničke usluge prije početka projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade glavne pošte:

Geotehnička ispitivanja i istraživanja

Za potrebe rekonstrukcije i prenamjene zgrade, proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog rotacijskog bušenja, iskopa sondažnih jama, inženjerskogeološkog kartiranja terena, determinacije jezgri i jama te laboratorijskih ispitivanja. Izvedene su tri rotacijske bušotine duljine 10,0 m s ciljem utvrđivanja geotehničkih značajki lokacije i temeljnog tla te tri sondažne jame za utvrđivanje geometrije i tipa temelja postojećeg objekta.

geotehnički profil bušotine

Geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima ustanovljeno je da geotehnički profil na lokaciji čine dvije geotehničke jedinice karakterističnih geomehaničkih značajki. Razina podzemne vode (cca. 1,8 m.n.m.) na lokaciji je stalna, a uvjetovana je utjecajem mora sa juga.
Na temelju geotehničkog elaborata, izradili smo projekt temeljenja.

Projekt sanacije temelja

Za potrebu rekonstrukcije neophodna je sanacija temeljne konstrukcije postojećeg dijela te duboko temeljenje novih dijelova konstrukcije. Sanacija temeljne konstrukcije i duboko temeljenje provesti će se izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka.

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade

Na poziciji temelja vanjskih i unutarnjih zidova i stupova postojeće građevine predviđa se izvedba mlazno injektiranih stupnjaka promjera D=700,0 mm, duljine L=4,0 do 14,0 m, dok je na poziciji novih dijelova konstrukcije predviđena izvedba stupnjaka promjera D=700,0 mm, duljine L=13,0 i 14,0 m. Mlazno injektirani stupnjaci izvode se u nagibu 2° te kao vertikalni stupnjaci, a injektiranje se izvodi primjenom jednofluidnog sustava CCP. Predviđena je izvedba ukupno 208 mlazno injektiranih stupnjaka.

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade

rekonstrukcija i prenamjena zgrade pošte trenutno je u fazi izvedbe probnog polja kojim će se utvrditi postignuti promjer i jednoosna tlačna čvrstoća stupnjaka pri različitim količinama cementa. Po izvedenom probnom polju verificirati će se projektni parametri te započeti sanacija temeljne konstrukcije izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.