Dinamička ploča

Dinamička ploča – idealan alat za ispitivanje modula stišljivosti podloge

Dinamička ploča

Za početak, razmotrimo hipotetsku situaciju. Izgradio se objekt, primjerice poslovna hala. Novi vlasnik je nakon nekog vremena korištenja počeo primjećivati pukotine po zidovima, čak i lagano naginjanje cijelog objekta u jednu stranu. Vrlo vjerojatno je problem u prevelikom slijeganju tla ispod temelja i potrebno je napraviti ispitivanje dinamičkom pločom. Takva hala postaje nesigurna za upotrebu, a vlasnik ima dvostruki financijski gubitak – utvrđivanje i sanacija problematičnog područja te nemogućnost obavljanja djelatnosti u hali.

Što napraviti kako ne bi došlo do slijeganja temelja? Svakako je potrebno dobro poznavati tlo na kojem se gradi provođenjem geotehničkih ispitivanja, a jedna od značajnih karakteristika temeljnog tla je i njegova zbijenost. Tijekom zbijanja, čestice tla gušće se slažu, a ukupna poroznost smanjuje. Zbijenost ovisi o mnogim faktorima – koji stroj za zbijanje koristimo, kakva je deformabilnost podloge, sadržaj vode, vrsta tla i slično.

Dinamička ploča

Shematski prikaz zbijenog i rastresitog tla

Vratimo se na našu poslovnu halu s početka. Ako investitor želi biti siguran da je tlo dovoljno zbijeno poslužit će brza, jednostavna i financijski isplativa metoda ispitivanja dinamičkom pločom. Ispitivanjem dinamičkom pločom moguće je na terenu u kratkom periodu dobiti informacije o dinamičkom modulu deformacije (Evd) iz kojega je jednostavnim preračunom moguće dobiti statički modul stišljivosti (Ms).

Oprema za ispitivanje dinamičkog modula stišljivosti podloge sastoji se od laganog deflektometra i instrumenata za mjerenje elastičnog slijeganja:

Shematski prikaz dinamičke ploče:

Dinamički modul stišljivosti Evd dobiven je putem sljedećeg izraza gdje je:

r = radijus ploče za opterećenje
= opterećenje ispod ploče (N/mm2)
s = deformacijska amplituda (mm)
1,5 = faktor koji uključuje niz zakona koji moraju biti uzeti u obzir prilikom opterećenja tla kružnom
pločom

Koriste se sljedeći korelacijski odnosi dinamičkog modula deformacije (Evd) i statičkog modula stišljivosti (Ms):
za sitnozrno tlo – Evd ≤ 30 Mpa – Ms = 1,75 (Evd – 10)
za krupnozrno tlo – Evd ≤ 30 Mpa – Ms = 1,16 Evd
– Evd > 30 Mpa – Ms = 1,42 (Evd – 30) + 35

Proces mjerenja dinamičkom pločom je kompletno digitaliziran. Na jednoj lokaciji u vremenskom periodu od 30 minuta moguće je provesti do 10 mjerenja. Rezultati mjerenja mogu se dobiti odmah (ispisano na terenskom printeru) te se može izraditi detaljniji izvještaj (u uredu) s preporukama.

Kada se provede ispitivanje dinamičkom pločom, investitor može puno mirnije spavati jer točno zna koliko je temeljno tlo zbijeno i hoće li to u budućnosti utjecati na halu.

Dinamička ploča se preporuča kao tekuće kontrolno ispitivanje kod izgradnje nasipa, zamjene temeljnog tla, uređenja posteljice ispod instalacija. Obzirom na kratko vrijeme ispitivanja i ekonomičnost, preporuča se i kod manjih, privatnih objekata.

Tvrtka Geotech d.o.o. provodi ispitivanja dinamičkom pločom prema normi ASTM E2835 – 11. Pri ispitivanju koristi se deflektometar punog naziva “The Light Weight Deflectometer HMP LFG4”, proizvođača HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH.

 

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.