temeljenje

Temeljenje garaže uz Hotel Adriatic u Opatiji – kombinacija plitkih temelja i bušenih pilota

Temeljenje garaže

 
U sklopu postojećeg hotela Adriatic u Opatiji potrebno je proširiti kapacitet parkirališta te je odlučeno izvesti višeetažnu parkirališnu zgradu (P+3 etaža) sa stražnje strane hotela. Lokacija buduće garaže nalazi se na južnom rubu grada Opatije, između ulice Nova cesta i hotelskog kompleksa Adriatic na istoku. Teren se nalazi na lokaciji u nagibu i u potpunosti je izgrađen u vidu postojećih objekata, parkirališnog platoa i okolnih prometnica te pješačkih površina.

Za potrebe izrade višeetažne parkirališne zgrade proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja tijekom 2016. godine, a sastojala su se od:

– Istražnog bušenja
– Laboratorijskih ispitivanja i
– Inženjerskogeološkog kartiranja lokacije.

Geotehnički profil sastoji se od:

– Nabačaja,
– Crvenice i
– Stijenske podloge u podlozi koju predstavljaju vapnenačke breče.

Kako je teren u nagibu, stijenska podloga je na pojedinim mjestima na površini, a pri dnu se nalazi stijena na dubini do 6 m.

GHA temeljenje Geotech

Zbog pozicije buduće građevine dio temelja će se izvesti kao plitki temelji i oslonit će se na stijensku podlogu. Kada bi se i prednji dio zgrade temeljio plitko na nabačaju javila bi se slijeganja zbog različite krutosti materijala: nabačaj – stijenska podloga.

Diferencijalna slijeganja mogla bi uzrokovati oštećenja konstrukcije stoga smo pristupili odabiru temeljenja na način da se opterećenja od građevine direktno prenesu na stijensku podlogu te tako isključe diferencijalna slijeganja.

Na istočnom dijelu stijenska masa je dublje pozicionirana, stoga je odabran sustav dubokog temeljenja – bušeni armiranobetonski piloti na naglavnim gredama i pločama. Duboko temeljenje građevine predviđeno je izvedbom armiranobetonskih bušenih pilota nazivnog promjera D = 400,0 mm u pokrivaču te D = 380,0 mm u stijenskoj podlozi. Armiranobetonski bušeni piloti trebaju ući u stijensku podlogu u duljini od najmanje 1,20 m kako bi se ostvarila upetost.

Betoniranje pilota se izvodi u neprekidnom radu po cijeloj dužini uz obaveznu uporabu kontraktor postupka. Koristi se beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37 kojeg je potrebno vibrirati. Piloti se armiraju armaturnim koševima koji se prethodno slažu u punoj duljini. Nakon betoniranja pilota uklanja se završni (površinski) nečisti sloj visine 50,0 cm s naglaskom da uređena površina ne smije imati ostatke labavog agregata i mora biti u potpunosti čista i ravna.

GHA temeljenje Geotech

GHA temeljenje Geotech

GHA temeljenje Geotech

 

GHA temeljenje Geotech

GHA temeljenje Geotech

 

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.