Kako graditi na nestabilnim terenima i izbjeći klizišta? Preporuke i smjernice I Geotech doo I
EU financiranje

Klizišta