zaštitne_mreže

Zaštitne mreže

Odron stijenskih blokova predstavlja jedan od najopasnijih tipova nestabilnosti u stijenskoj masi. Budući da je ta pojava česta u brdskim i planinskim područjima, na takvim je mjestima potrebna prikladna geotehnička intervencija s ciljem zaštite postojeće infrastrukture (ceste, željeznice i sl.).

Jedna od najoptimalnijih metoda zaštite stijenskih kosina u takvim slučajevima jest primjena zaštitne mreže.

Osnovne značajke zaštitnih mreža

Zaštita stijenskih kosina često uključuje ugradnju pocinčanih dvostruko uvijenih žičanih mreža tipa 8×10, a rjeđe 6×8.

Zaštitne mreže tip 8×10 imaju sljedeća tehnička svostva:

  • Oblik mreže: heksagonalni
  • Veličina oka: X x Y = 8,0 x 10,0 cm
  • Min. debljina žice: d = 2,70 mm
  • Vlačna čvrstoća žice: 350 do 550 N/mm2
  • Sastav antikorozivne zaštite: 95% Zn, 5% Al
  • Antikorozivna zaštite mreže: pocinčavanje-klasa A prema HRN EN 10244-2 (min. 245 g/m2)
zaštitne mreže

Slika 1. Detalj zaštitne mreže

Kako bi se ostvarila funkcija stabilizacije manjih kamenih blokova, nužna je dobra prionjivost mreže s podlogom koja bi trebala biti relativno ravna, a maksimalno odstupanje 5.0 cm na 1.0 m duljine. Ovaj način zaštite kosine obuhvaća ugradnju zaštitne mreže na lice kosine i na područje iznad kosine u širini od 1,50 metara.

zaštitne mreže

Slika 2. Zaštitne mreže na usjeku prometnice

Kako se postavljaju mreže?

Mreže se postavljaju na površinu pokosa koju je potrebno očistiti od vegetacije i nestabilnih blokova, a osim pokosa potrebno je počistiti i urediti i 1,5m padine iznad ruba pokosa. Najprije se pristupa izvedbi sidara po vrhu kosine. Izvode se bušotine promjera 25.0 mm pomoću ručne bušilice. U bušotine se postavljaju sidra od rebraste armature B500B, promjera 16.0 mm, sa završetkom u obliku kuke na jednom kraju. Sidra su minimalne duljine 80 cm (po potrebi dulja ovisno o kvaliteti podloge). Kuke na završetku sidra okreću se od ruba kosine, tako da mogu prihvatiti čeličnu užad kojom se hvata zaštitna mreža. Sidra se ugrađuju na međusobnom razmaku od 1,50 m. Potrebno je osigurati da je površina kosine očišćena kako bi se mreža mogla postaviti uz podlogu. Razmotavanje se može vršiti od nožice kosine prema gore ili razmotavanjem s krune kosine prema dolje.

zaštitne mreže

Slika 3. Grafički prikaz izvedbe zaštitnih mreža

Nakon postavljanja mreže, potrebno je ispreplesti čelično uže promjera 12,0 mm ispod ugrađenih sidara po vrhu kosine cijelom dužinom kosine gdje je postavljena mreža te sa mrežom napraviti preklop preko čelične užadi. Čelično uže se ugrađuje kako bi se mreža učvrstila cijelom širinom panela, a ne samo na poziciji sidara. Postavljeni paneli mreže se spajaju pocinčanim prstenovima i to nakon postavljenih 4-5 panela.

zaštitne mreže

Slika 4. Detalj spajanja panela

Postoje dva uobičajena načina za učvršćivanje zaštitnih mreža.

Prvi način je da se se mreža dodatno učvršćuje betonskim utezima na svojemu dnu. Utezi se izrađuju od betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30, dimenzija 30x30x10 cm. Iz utega viri armaturna šipka od rebraste armature B500B, promjera Φ=12,0 mm u obliku kuke preko koje se uteg prihvaća za mrežu i time omogućuje učvršćenje mreže na dnu kosine.

Drugi način je korištenje kratkih sidara duljine 40 cm, promjera Φ=12,0 mm koji prihvaćaju i učvršćuju mrežu na dnu pokosa.

zaštitne mreže

Slika 5. Detalji učvršćivanja mreža betonskim utezima i sidrima

zaštitne mreže

Slika 6. Zaštitna mreža učvršćena betonskim utezima

Zaključak

Zaštita pokosa zaštitnim mrežama predstavlja jedan od najbržih i najpovoljnijih načina zaštite pokosa. Cijena zaštićene površine kreće se od 40 do 50 kn po m2. Zbog svoje jednostavnosti može se kombinirati i sa drugim mjerama zaštite poput sidara (prije ili poslije postavljanja mreže), no o tome više u drugom blogu…

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.