Zaštita stijenskog pokosa

Zaštita stijenskog pokosa na dijelu državne ceste između Hreljina i Križišća

Zaštita stijenskog pokosa

U tijeku su radovi osiguranja kosine na dijelu državne ceste D501 između Hreljina i Križišća za koje smo proveli istražne radove te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite kosine.

Predmetna dionica D501 je izvedena djelomičnim zasijecanjem u prirodni teren čime su otvoreni zasjeci u stijenskoj masi visine cca 2,0-18,0 m, a dionica je ukupne duljine cca 300 m. Većim dijelom je subvertikalna do strmog nagiba i ogoljela (neobraštena), a mjestimice je obraštena bršljanom.

Geotehnička ispitivanja i istraživanja

Za potrebu izrade građevinskog projekta (geotehnički dio) zaštite kosine proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove.

Stijenski pokos je podijen na šest (6) zasebnih inženjerskogeoloških blokova svojstvenih inženjerskogeoloških karakteristika.

Geotehnička ispitivanja i istraživanja hreljin križišće

Inženjerskogeološkim kartiranjem kosine utvrdili smo inženjerskogeološka svojstva te mehanizme potencijalnih, prethodnih i prisutnih nestabilnosti.

Mjere sanacije stijenskog pokosa

U sklopu zaštite kosine predviđeni su radovi u svrhu povećanja stabilnosti kosine i zaštite od odrona.

Zaštita stijenskog pokosa je obuhvatila ugradnju slijedećih mjera zaštite:

  • armiranobetonski jastuci
  • štapna sidra
  • štapna samobušiva sidra
  • barijera za zaštitu od osulina
  • zaštitna mreža
  • zaštitna mreža ojačana čeličnom užadi

 

mjere zaštite osiguranja kosine

Prije početka radova na zaštiti kosine pristupilo se njezinom čišćenju od vegetacije, crvenice, kamenja i olabavljenih blokova mase do 50,0 kg (ispuhavanjem zrakom pod pritiskom i kavanjem).

čišćenje kosine

Početak dionice prekriven bršljanom se nakon čiščenja kosine od vegetacije, crvenice, kamenja i olabavljenih blokova osigurao ugradnjom poravnavajućeg sloja mlaznog betona, štapnih sidara duljine L=1,0 m te prekrivanjem mlaznim betonom C 24/30 debljine 10,0 cm (dva sloja po 5,0 cm i armaturna mreža Q188).

Štapna samobušiva sidra promjera Φ 32, duljine L=3,0 m ugrađena su radi spriječavanja odrona manjih nestabilnih blokova u kombinaciji s mlaznim betonom, armaturnom mrežom i procjednicama radi eliminacije eventualnog hidrostatskog pritiska iza mlaznog betona.

Štapna samobušiva sidra promjera

 

Štapna samobušiva sidra promjera detalji

Štapna samobušiva sidra duljina L=6,0 m, 9,0 m i 12,0 m te promjera Φ 38 ugrađena su lokalno radi osiguranja stabilnosti većih nestabilnih blokova utvrđenih inženjerskogeološkim kartiranjem kosine.

osiguranja stabilnosti većih nestabilnih blokova štapnim sidrima

Na dijelove stijenske kosine, a zbog sprječavanja odronjavanja kamenih blokova, postavila se zaštitna pocinčana dvostrukouvijena heksagonalna žičana mreža Tip 8×10.

zaštitna pocinčana dvostrukouvijena heksagonalna žičana mreža Tip 8x10

Na mjestima većih neravnina i šupljina izvršeno je popunjavanje dijelova kosine izvedbom armiranobetonskih jastuka. Armiranobetonski jastuci se izvode tako da se armaturna mreža Q-188 spiralno savije te postavi u veće udubine na kosini. Armatura se po potrebi prihvaća za kosinu štapnim sidrima, a zatim se ugrađuje se mlazni beton.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.