rock slope remediation

Sanacija stijenskog pokosa na dijelu županijske ceste ŽC5031, dionica Čabar – Mandli (6 lokacija)

U tijeku su radovi sanacije stijenskog pokosa na dijelu županijske ceste ŽC5031, dionica Čabar – Mandli (6 lokacija) za koje smo proveli inženjerskogeološku i geotehničku prospekciju te izradili glavni i izvedbeni projekt zaštite pokosa.

Predmetna dionica ŽC5031 se proteže od grada Čabar na sjeveru do naselja Mandli na jugu, duž desne strane rijeke Čabranke. Postojeća prometnica je izvedena dijelom nasipavanjem i većim dijelom zasijecanjem u postojeći teren čime su otvoreni brojni pokosi visine do 30,0 m. Predmetni pokosi se nalaze pretežno na desnoj strani prometnice, subvertikalni su do strmog nagiba cca 50-70˚, pretežno su obrašteni, sa lokalnim biljnim pokrivačem.

Trenutno se izvodi sanacija pokosa na 6 lokacija od ukupne dionice predmetne prometnice. Projektnom dokumentacijom obrađena je dionica u ukupnoj duljini od 7,2 km.

Geotehnička ispitivanja i istraživanja

Za potrebu izrade građevinskog projekta (geotehnički dio) zaštite pokosa proveli smo inženjerskogeološko kartiranje i kategorizaciju pokosa.

Zbog velike duljine predmetne dionice odlučeno je da će se dionica podijeliti na više pozicija tj. faza ovisno o potrebi za sanacijom određenog pokosa.

Dio dionice se nalazi u uvjetno stabilnim pokosima koji su najčešće obrasli vegetacijom i/ili postoje određene mjere zaštite (uvjetno stabilni) dok su preostali dijelovi nestabilni i na njima postoji opasnost za sigurno odvijanje prometa na predmetnoj dionici.

sanacija stijenskog pokosa - prikaz nastale rupe na dijelu pokosa
Slika 1. Prikaz nastale rupe na dijelu pokosa
sanacija stijenskog pokosa - urušavanje stijenskih blokova
Slika 2. Prikaz dijela pokosa sa uočenim nestabilnostina u vidu urušavanja stijenskih blokova

Sanacija stijenskog pokosa – mjere sanacije

U sklopu sanacije pokosa predviđeni su radovi u svrhu povećanja stabilnosti pokosa i zaštite od odrona. Osiguranje stijenskog pokosa je obuhvatilo ugradnju slijedećih mjera zaštite:

  • armiranobetonski jastuci
  • izvedba kamene obloge
  • štapna sidra
  • štapna samobušiva sidra
  • zaštitna mreža
  • zaštitna mreža ojačana čeličnom užadi
  • izvedba armiranobetonske potporne konstrukcije sa samobušivim sidrima

Prije početka radova na sanaciji pokosa prisupilo se njezinom čišćenju od vegetacije, crvenice, kamenja i olabavljenih blokova mase do 50,0 kg (ispuhavanjem zrakom pod pritiskom i kavanjem).

izvedba kamene obloge
Slika 3. Prikaz izvršene sanacije izvedbom kamene obloge i procjednica

Na lokaciji gdje se nalazio kameni zid uočene su nestabilnosti na krajnjem dijelu pokosa te je nastala rupa visine 3,0 m i duljine 2,0 m. Sanacija je izvršena izvedbom kamene obloge i procjednica. Kameni blokovi su dimenzija od 20x20x20 cm do 50x50x50 cm, procjednice se izrađuju od perforirane cijevi od tvrdog PVC ili sličnog materijala, minimalnog nazivnog promjera DN 90. Procjednice su nagnute 5° od horizontale na dolje.

započeta sanacija stijenskog pokosa
Slika 4. Prikaz započete sanacije izvedbom armiranobetonske potporne konstrukcije
sanacija pokosa - poprečni presjek
Slika 5. Normalni poprečni presjek armiranobetonske potporne konstrukcije

Na lokaciji između postojećih zidova nalazi se praznina te su uočene nestabilnosti u vidu urušavanja stijenskih blokova (cca 1 m3) niz padinu. Predviđena je izvedba armiranobetonske potporne konstrukcije visine zidnog platna H=2,0-5,0 m. Armiranobetonski potporni zid je osiguran sa samobušivim sidrima promjera 32 mm, duljine L=6,0 i 9,0 m.

izvršena sanacija ugradnjom štapnih sidara
Slika 6. Prikaz izvršene sanacije ugradnjom štapnih sidara promjera 32 mm, duljine L=6,0 m te postavljanjem zaštitne mreže i čelične užadi

Na lokaciji postojećeg zida visine 3,0 m i pokosa iza zida visine do 24,0 m uočene su nestabilnosti u vidu urušavanja stijenskih blokova (cca 1-2 m3) niz padinu. Na pokosu se stvorio klin koji pospješuje eroziju materijala. Sanacija je izvršena ugradnjom štapnih sidara promjera 32 mm, duljine L=6,0 m te postavljanjem zaštitne mreže i čelične užadi. Ugrađuje se pocinčana dvostrukouvijena heksagonalna žičana mreža Tip 8×10 dodatno ojačana čeličnom užadi promjera Ø 12,0 mm. Čelična užad se postavlja dijagonalno u oba smjera te vertikalno, a prihvaća se za posebno oblikovane podložne ploče sidara.

izvedeni armiranobetonski jastuk
Slika 7. Prikaz izvedenog armiranobetonskog jastuka ispod nestabilnog bloka

Na lokaciji postojećeg zida i pokosa iza zida visine do 10,0 m uočene su nestabilnosti u vidu urušavanja olabavljenih stijenskih blokova veličine od 0,5 do 1,0 m3. Sanacija se vrši ugradnjom štapnih sidara promjera 32 mm, duljine L=6,0 m te postavljanjem zaštitne mreže i čelične užadi. Također, vrši se ugradnja samobušivih sidara promjera 40 mm duljine L=9,0 m kroz nestabilni blok te je izveden armiranobetonski jastuk ispod nestabilnog bloka. Armiranobetonski jastuci se izvode tako da se armaturna mreža Q-188 spiralno savije te postavi u veće udubine na kosini. Armatura se prihvaća za kosinu štapnim sidrima, a zatim se ugrađuje mlazni beton.

sanacija pokosa - postavljanje zaštitne mreže
Slika 8. Prikaz izvršene sanacije postavljanjem zaštitne mreže

Na lokaciji postojećeg pokosa visine 5,0 do 7,0 m uočene su nestabilnosti u vidu urušavanja olabavljenih stijenskih blokova veličine od 0,5 do 1,0 m3. Sanacija je izvršena postavljanjem zaštitne mreže. Ugrađuje se pocinčana dvostrukouvijena heksagonalna žičana mreža Tip 8×10. Mreža se dodatno učvršćuje betonskim utezima na svojemu dnu. Utezi se izrađuju od betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30, dimenzija 30x30x10 cm.

Zaključak

Do sada je izvedeno otprilike 65% radova na sanaciji pokosa te su sada u tijeku daljnji radovi izvedbe armiranobetonske potporne konstrukcije, radovi ugradnje štapnih sidara te radovi postavljanja zaštitne mreže i čelične užadi.

Pročitajte više: Inženjerskogeološko kartiranje pokosa

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.