Zaštita stijenskog pokosa od odrona na lokaciji kompleksa Zvir, Rijeka
EU financiranje

Zaštita pokosa