Sanacija odrona, Hrvatska Kostajnica

Hrvatska Kostajnica nalazi se na jugoistočnom rubu središnje Hrvatske, na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. U ranim jutarnjim satima 11.03.2018. sa brda Djed iznad obiteljskih kuća u ulici Davora Trstenjaka, uz sjeveroistočni rub šetališta Dr. Franje Tuđmana i korito rijeke Une, došlo je do stijenskog odrona. Obujam pokrenutih odrona iza kuća iznosio je cca 500 m3, a iza istih su ostali znatni prevjesi stijenske mase koji su uvjetovali potencijalni odron od još cca. 500 m3 materijala u prevjesu.

Radi opasnosti od novih potencijalnih odrona, proveli smo geotehničke istražne radove i izradili glavni projekt sanacije.
Sanacija nestabilnog prevjesa neposredno uz postojeće objekte provest ćese ugradnjom mlaznog beto-na u tri sloja debljine 5,0 cm i samobušivih sidara nosivosti 36,0 t. Utvrđene udubine popunit će se izvedbom armiranobetonskih jastuka od armaturnih mreža Q-188 i mlaznog betona. Prethodno izvedbi mjera sanacije provest će se ručno čišćenje lica kosine od olabavljenih blokova i kamenja mase do 50,0 kg.

S obzirom na njegovu veličinu, prevjes stijenske mase iznad pokrenutog odrona neće se osigurati već je predviđeno njegovo uklanjanje i profiliranje stijenske kosine u nagibu 3V:1H. Predviđeno je uklanja-nje već odronjenih blokova nakon čega se pristupa pažljivom uklanjanju. Stijenski prevjes će se uklanja-ti u fazama, pri čemu najveći dopušteni volumen stijenskog bloka u pojedinoj fazi iznosi 5,0 m3. Osiguranje od mogućih odrona tijekom uklanjanja prevjesa i eventualnih drugih odrona uključuje izvedbu barijere za zaštitu od odrona s mogućom apsorpcijom energije (energetskim kapacitetom) od 3000,0 kJ, visine H=5,0 m i duljine L=50,0 m u podnožju kosine.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.