Impressum | Geotech d.o.o.

Name of the company: Geotech d.o.o. (GEOTECH društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje u građevinarstvu)

Address: Ciottina 21, Rijeka

Board member: dr.sc. Mirko Grošić, dipl.ing.građ.

Registration number: 040244293

VAT ID: HR02329110570

Court: Trgovački sud u Rijeci

Legal representative: dr.sc. Mirko Grošić, dipl.ing.građ.

Capital: 2.654,46 EUR

Bank and IBAN account:
HR 9323600001101995908, Zagrebačka banka