Name of the company: Geotech d.o.o. (GEOTECH društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje u građevinarstvu)

Address: Ciottina 21, Rijeka

Board member: Ivana Blagdan, mag.ing.aedif.

Registration number: 040244293

VAT ID: HR02329110570

Court: Trgovački sud u Rijeci

Legal representative: Ivana Blagdan, mag.ing.aedif.

Capital: 2.650,00 EUR

Bank and IBAN account:
HR 9323600001101995908, Zagrebačka banka