Impressum | Geotech d.o.o.

Name of the company: Geotech d.o.o. (GEOTECH društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje u građevinarstvu)

Address: Ciottina 21, Rijeka

Board member: dr.sc.Mirko Grošić, mag.ing.aedif.

Registration number: 040244293

VAT ID: HR02329110570

Court: Trgovački sud u Rijeci

Legal representative: dr.sc.Mirko Grošić, mag.ing.aedif.

Capital: 20.000 kn

Bank and IBAN account:
HR 9323600001101995908, Zagrebačka banka