EU financiranje

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Geotech d.o.o. implementacijom 3D softverskog rješenja za geostatičke proračune prilagodbom za mobilne telefone i tablete.

Korisnik projekta: Geotech d.o.o., Ciottina 21, 51000 Rijeka

Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke Geotech d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu inženjerskih usluga kroz povećanje učinkovitosti poslovanja implementacijom 3D softverskih rješenja za geostatičke proračune s pratećom opremom te edukacijom zaposlenika za rad u istom. Provedbom projekta optimizirati će se poslovni procesi proizvodnje, upravljanja rizicima, strateško planiranje, prodaja i logistika, što će rezultirati povećanjem kvalitete rada i usluge, zatim povećanjem prihoda od prodaje za 18,64% te smanjenjem troškova poslovanja za 20%. Projekt je usmjeren na upravu, zaposlenike i klijente kao ciljne skupine kroz nova zapošljavanja (4), transfer znanja te zaštitu okoliša.

Ukupna vrijednost projekta: 381.968,75 kn

Prihvatljivi troškovi: 301.575,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 196.023,75 kn

Razdoblje provedbe: 12 mjeseci od potpisa Ugovora 26.11.2019. – 26.11.2020.

Kontakt osoba: dr.sc. Mirko Grošić, mag.ing.aedif, direktor, e-mail: [email protected] / tel: +385 51 343 020

Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Geotech.

Više informacija: www.strukturnifondovi.hr


Projekt povećanja vidljivosti tvrtke Geotech d.o.o. sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv poziva: WWW vaučeri za MSP-ove

Naziv projekta: Povećanje vidljivosti tvrtke Geotech d.o.o. unaprjeđenjem poslovne stranice s uključenom prilagodbom za mobilne telefone i tablete.

Korisnik projekta: Geotech d.o.o., Ciottina 21, 51000 Rijeka

Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećanje vidljivosti tvrtke Geotech d.o.o. unaprjeđenjem postojeće internetske stranice www.geotech.hr prilagodbom dizajna i funkcionalnosti korištenja samog mrežnog rješenja te izradom „responsive “ dizajna za pregled putem mobitela. Provedba projekta donijeti će višestruku korist: povećati dostupnost informacija o uslugama, unaprijediti postojeći kanal promocije te poboljšati online komunikaciju prema klijentima.

Ukupna vrijednost projekta: 48.800,00 kn

Prihvatljivi troškovi: 29.000,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 20.300,00 kn

Razdoblje provedbe: 12 mjeseci od potpisa Vaučera – 24.10.2018

Kontakt osoba: dr.sc. Mirko Grošić, mag.ing.aedif, direktor, e-mail: [email protected] / tel: +385 51 343 020

Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Geotech.

Više informacija: www.strukturnifondovi.hr