Geotehnički istraživanje i ispitivanje - Aquapark Dalmatia, Dugopolje
EU financiranje

Istražni radovi