Geotehničko istražno bušenje – Nautičko turistički kompleks sv. Katarina, Monumenti

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi za kompleks sv. Katarina

Predmetna lokacija je smještena na poluotoku Monumenti u pulskom zaljevu koji je mostom spojen s otokom sv. Katarina. Na predmetnom području se nalaze vojni objekti koji će se rekonstruirati u nautičko turistički kompleks.

Za potrebe izrade geotehničkog elaborata provedena su geotehnička istraživanja i ispitivanja. Izvedeno je sedam rotacijskih bušotina pojedinačnih duljina 8,0 i 10,0 m, ukupne duljine 62,0 m te dvadeset i dvije sondažne jame, dubine 0,6 m do 2,7 m. Provedena su i geofizička ispitivanja. Snimljena su ukupno 3 seizmička profila plitke refrakcije na unaprijed dogovorenim pozicijama.

Geotehnički i inženjerskogeološki radovi obuhvatili su geotehničku prospekciju i inženjerskogeološko kartiranje lokacije, pregled i determinaciju bušaćih jezgri i sondažnih jama te izradu geotehničkih presjeka terena, geotehničkih profila bušotina i geotehničkih profila sondažnih jama.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.