Geotech Company profile

Geotech Company profile

Geotech Company profile

Geotech Company profile

Geotech d.o.o. je tvrtka specijalizirana za geotehnička istraživanja i ispitivanja, projektiranje, nadzor i savjetovanje u geotehničkom inženjerstvu.

Mirko Grošić-Geotech

Prepoznati smo od strane investitora kao fleksibilna i pouzdana tvrtka koja u zadanim okvirima stručno i kvalitetno obavlja i prati kompleksne projekte od ideje do realizacije.
Tvrtka Geotech d.o.o. je osnovana iz želje i ideje da se podigne svijest o potrebi za geotehničkim inženjerstvom kao prvom i nezaobilaznom granom u svakom projektu.

Kvaliteta

Projektnu dokumentaciju pripremamo i izrađujemo u BIM okruženju i tehnologiji. Na taj način osiguravamo kvalitetniju, precizniju i jasniju suradnju s klijentima i suradnicima (arhitekti, projektanti konstrukcija, voditelji projekata, developeri).

Razvoj

U svakodnevnom radu koristimo najsuvremenije programske pakete:

– Itasca Minneapolis FLAC 2D (Creep, Slope, Static, Groundwater)
– GEO5 – Cantilever Wall / Gabion / Pile Group / Spread Footing / Piles / Sheeting
Check / Slope Stability
– Rockfall
– MSEW (Mechanically Stabilized Earth Walls)
• Autodesk AutoCad / ReCap / Civil 3D
– Allplan Engineering (Nemetschek Group) / Baugrube

Djelatnosti:

 

GEOTEHNIČKO ISTRAŽIVANJE I ISPITIVANJE

Referentni radovi

Geotehnički istražni radovi i geotehnički elaborat za turističke objekte:

Hoteli: „Navis“ (Opatija), Bevanda, Lido Beach, Angiolina (Opatija), Novi resort (Novi Vinodolski), Belveder (Dubrovnik), „Park” (Crikvenica), „Maritim“ (Krk), Hotel Ika (Ika), Mali Raj (Ičići),”Gospoja” (Vrbnik), Roxanich (Motovun), autokamp „Rastovac”(otok Pag)

Geotehnički istražni radovi i geotehnički elaborat za prometnu infrastrukturu:

Klizišta Grada Zagreba (Šestinski prilaz, Mirogoj – Gorice, Kameniti stol, Veliki Vrh, Trpućanska cesta, Havidićka cesta, Mullerova ulica), klizište „Vrh Vinagorski“ (Grad Pregrada), Podbadanj (Crikvenica), Grohovo (Rijeka)
Izgradnja novih autocesta i čvorišta (autocesta A6 Rijeka Zagreb – čvor Orehovica, Rijeka), državnih cesta (pristupna cesta za most Čiovo, rekonstrukcija DC206 Hum na Sutli – Pregrada), županijskih (rekonstrukcija županijskih cesta 5161 i 159 i nerazvrstanih cesta (Poslovna zona Zapad – Novi Vinodolski), željezničkih pruga (rekonstrukcija i izgradnja nove pruge M201 Križevci – Koprivnica – državna granica, M202 Goljak/Karlovac – Skradnik)
Sportska dvorana Marino Cvetković (Opatija), novi stadion Kantrida (Rijeka) i nogometni kamp Rujevica (Rijeka)
Geotehnički istražni radovi za izgradnju novog intermodalnog terminal Škrljevo (Rijeka), Radna zona Višnjan-Milanezi

Geotehnički istražni radovi i geotehnički elaborat za pomorsko – nautičke objekte:
Rekonstrukcija marine „Agana”, tehnički due diligence za 21 ACI marinu, marina Korčula, nautičko turistički kompleks sv.Katarina (poluotok Monumenti)

OSIGURANJE ISKOPA I GRAĐEVNIH JAMA

Referentni radovi

Osiguranje građevnih jama za turističke objekte:

Hoteli Navis (Opatija), Silvestar (Umag), Plat (Dubrovnik), Roxanic (Motovun), Therapia (Crikvenica), Gospoja (Vrbnik), Novi resort (Novi Vinodolski), Trgovački centar Slatina (Opatija), „Rovinj” (Rovinj)
Osiguranje građevnih jama za zgrade za trgovinu:
Trgovački centri Spar (Selce), Zapadni trgovački centar (Rijeka), Plodine (Rab, Lovran), Lidl (Pazin, Crikvenica)

Osiguranje građevnih jama za školsku dvoranu:

OŠ Dr. Andrija Mohorovičić (Matulji), Sportsko rekreacijski centar „Marino Cvetković” (Opatija), Kulturno turistički centar „Gervais” (Opatija), Dom zdravlja (Opatija), crkva sv.Ilije i Vinka (Vinkovci), Multimedijalni centar (Krk) 
• Osiguranje građevne jame za kanalizacijski kolektor i rekonstrukciju kanala Pragrande (Pula)

POTPORNE KONSTRUKCIJE

Referentni radovi

Potporne konstrukcije uz prometnu infrastrukturu:

Gabionske potporne konstrukcije ispod državne ceste DC66 (Plomin), obložne konstrukcije na sjevernom pokosu riječke obilaznice, potporni zidovi uz prometnice (Erzurum, Turska), burobran „Melnice” na željezničkoj pruzi, ulazni portal i predusjek tunela Kupjak na željezničkoj pruzi M 202, željeznički koridor VII Kriva Palanka – granica s Bugarskom (Makedonija), armiranobetonski potporni zid obilaznice Rožaje (Crna Gora).

Potporne konstrukcije uz objekte:

Armiranobetonski potporni zidovi (dječji vrtić Opatija), Stanica za tehnički pregled „Svilno” (Rijeka), potporni zid ulazne ceste – Autosalon „Volvo” Draga (Rijeka), supermaket Plodine (Senj), dom za starije „Volosko” (Opatija).

Sanacije potpornih konstrukcija:

  • Kameni zid ispod crkve u Mošćenicama, sanacija gradskih bedema u Krku, gabionski zid za tlačni cjevovod CS Martinšćica – VS Glavani u Kostreni, sanacija potpornih konstrukcija šetnice Klek – Kavana plaža, sanacija potpornih zidova (Vila Opatija), sanacija potpornog zida za potrebe proširenja groblja – Belgrad (Bribir), hidrotehnički tunel „Drastin” (Rijeka), sanacija gradskih plaža (Rijeka).

 

SANACIJA KLIZIŠTA

Referentni radovi

  •  Sanacije klizišta Grada Zagreb (Šestinski prilaz, Kameniti stol, Trpućanska ulica Muellerova ulica, Veliki Vrh, Havidićka cesta),
    Sanacija klizišta „Vrh Vinagorski” (Grad Pregrada) i Zorkovac Vivodinski (Grad Ozalj), Kamenolom Torine

Klizišta uz prometnu infrastrukturu:

Klizišta na državnim (DC 205, dionica 001-Laz 12, D32 Delnice – Čabar) i županijskim cestama (klizište Podbadanj, ŽC 5062 lokalitet Čokovo, lokalitet Čedanj, Zahrt) i autocestama (A4 dionica Varaždinske toplice – Novi Marof), željezničkim prugama (R101 DG-Buzet-Pazin-Pula: lokalitet Raspadalica.

TEMELJENJE I POBOLJŠANJE TEMELJNOG TLA

Referentni radovi

Temeljenje za objekte prometne infrastrukture:

Zaštita od buke (riječka obilaznica), sanacija propusta na ŽC 5185 (Smrekari), izgradnja novog željezničkog koridora, dionica: Kriva Palanka – granica s Bugarskom (Makedonija), željeznička pruga M201 za mješoviti promet državna granica – Botovo – Dugo Selo (poboljšanje postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka), novi pješački mosti na Dubračini (Crikvenica)

Temeljenje objekata za trgovinu:

Trgovačkih centara Plodine (Lovran, Pula, Čazma, Otočac)
• Temeljenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Delta), ispusta CS Grčevo, usisne košare (izvor Rječine, Kukuljani), ACI marina Jezera, marine Muroskva (Novi Vinodolski), podmorskog ispusta Dražice, vjetroelektrane Gravi3 (Portugal),
• Poboljšanje temelja kulturno obrazovnih objekata (OŠ Kaštanjer, Pula, bedemi Krk), rekonstrukcija i dogradnja crkve sv.Ilije i Vinka „Meraja” (Vinkovci) 
• Temeljenje lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo (Rijeka), temeljenje žičara (skijalište Vrhovine).

POTPORNE KONSTRUKCIJE

Referentni radovi

Zaštite pokosa uz prometnu infrastrukturu:

  • Autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik: dionica Ogulin Brinje, autocesta A6 Rijeka Zagreb – čvor Oštrovica , državne i županijske ceste (kosina na D8 od Bakarca do spoja s ŽC5060, kosina na DC29, 3 pokosa na DC 205,dionica 001) željezničke pruge (željeznička pruga M502 Rijeka – Šapjane – DG – usjek Šapjane i Permani), željeznički koridor VIII – tunel Kumanovo – Beljakovice (Makedonija), šetnica Belveder Dubac, plaža Orašac, uvala Miramare (Dubrovnik), plaža Bivio (Rijeka)
  • Zaštita pokosa na nogometnim stadionima (Kantrida i Rujevica)
  • Zaštita od odrona: Zaštita od odrona nestabilnih blokova na utjecajnom području tunela „Omiš“, „Brzet”, Ljut 1, Ljut 2, Komorjak državna cesta D8 Stobreč – Dugi rat – Omiš, predusjek tunela Vrata (autocesta A6 Rijeka – Zagreb)
    Stabilnost usjeka i nasipa na dionici 6 Priština – Hani – Elezit – dionica 3 (Kosovo)

 

BUILDING INFORMATION MODELING

BIM tehnologiju primjenjujemo prilikom izrade geotehničkih projekata, ali i tijekom provedbe geotehničkih istraživanja i ispitivanja te kroz model dodajemo informacije o:
• terenu (fotodokumentacija)
• geološkim značajkama (pružanje slojeva te njihov opis i karakteristike),
• geotehničkim značajkama
• istražnim radovima (fotodokumentacija i logovi bušotina, geo zički pro li sa tumačem, točke opažanja) 
Primjenom navedene tehnologije znatno se povećava kvaliteta projektne dokumentacije kroz detaljniju pripremu, uvid u potencijalne problematične situacije te ostala tehnička rješenja.

Naše projekte u potpunosti izrađujemo u BIM tehnologiju te modeliramo sve elemente: mlazni beton, sidra, procjednice, iskop, pilote, mlazno injektirane stupnjake, armiranobetonske elemente itd.

Preuzmi Geotech Company profile

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.